Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «زیسان»
2024-04-13@23:04:54 GMT

فال انبیا فردا چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۱۷۶۲

فال انبیا فردا چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

فال انبیا یا فال انبیا الهی یکی از قدیمی‌ترین فال‌ها میان ایرانیان از گذشته تا امروز است. روزانه بسیاری از افراد برای انجام کار‌های روزانه به فال انبیا الهی رجوع می‌کنند. افرادی که باور عمیقی به انبیا الهی دارند با گرفتن این نوع فال در تصمیم‌گیری روزانه مسیر درست را پیدا می‌کنند و هم از نظر آرامش روانی، تسکین‌خاطر پیدا می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش «زی‌سان»، در فال انبیا شما نتیجه فال خود را با توجه به یکی از ۲۶ انبیا الهی شامل: حضرت آدم، حضرت ابراهیم، حضرت ادریس، حضرت اسحاق، حضرت اسمائل، حضرت الیاس، حضرت ایوب، حضرت خضر، حضرت داوود، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، حضرت شعیب، حضرت شیث، حضرت صالح، حضرت عیسی، حضرت محمد، حضرت موسی، حضرت نوح، حضرت هارون، حضرت هود، حضرت یحیی، حضرت یعقوب، حضرت یوسف و حضرت یونس خواهید دید.

فال انبیا برای آینده نگری و پیشبرد امورات در آینده نیز بسیار پر کاربرد است. آن‌چه در ادامه خواهد آمد فال انبیا الهی واقعی فردا چهارشنبه ۱۵ فروردین است. 

فال انبیا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین فروردین 

حضرت ذوالکفل

به نظر می‌رسد شخصی صبور و بردبار باشید به دیگران وعده‌های زیادی می‌دهید مراقب باشید که به آنها عمل کنید. اگر وکیل یا قاضی هستید با مردم به عدالت رفتار کنید و حق مظلوم را از ظالم بگیرید. کاری را که مقصود دارید انجام دهید در آن موفق خواهید شد یک شخص بدخواه پی اغفال شماست مراقب او باشید. ممکن است مدتی به خاطر انجام کاری مجبور باشید مخفی شوید یا در تنهایی زندگی کنید. ممکن است شخص صاحب نامی از شما حرف شنوی پیدا کند؛ او را به عدالت با مردم دعوت کنید خواهد پذیرفت. چیزی را که منتظرش هستید اتفاق می‌افتد.

فال انبیا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین اردیبهشت

حضرت سلیمان‌

ای صاحب فال، اگر در فکر جمع مال و دولت بی زوال هستی، بدان که با استعانت از ذات پروردگار بی همتا و ابراز لیاقت و همت بلند به آنچه می‌خواهی، خواهی رسید، چون کرم خداوند بیش از آن است که در تصور آید. به کرم یزدان پاک دل خوش دار و از اندیشه بد و پندار‌های ناصواب پرهیز کن که خداوند با پرهیزکاران است و تو را از لغزش‌ها مصون خواهد داشت، انشاءالله

فال انبیا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین خرداد

حضرت خضر‌

ای صاحب فال بشارت باد بر تو که در دولت به روی تو باز گردیده است و بعد از این شاد و خرم خواهی شد و کارت رونق خواهد گرفت. سفری در پیش داری که حاجت تو را روا کند، از دیدار دوستان محبت پیدا شود و تو را یاری کنند. زنهار راز دل خود را به کسی نگو شخصی دشمن تو است و تو را ناراحت می‌کند، اما تو با کسی دشمنی نداری خاطر آشفته مکن تا صدمه از کسی نبینی. روز ها‌ی شنبه و پنج شنبه بر تو مبارک است دل در آرزوی چیزی بسته‌ای که به زودی میسر شود و به مراد دل برسی و حاجت روا گردی. دعای چشم زخم با خود نگه دار تا از شر دشمنان در امان باشی انشا الله.

فال انبیا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین تیر

حضرت ایوب‌

ای دارنده فال بدان چیزی از دست تو رفته است و به علت فقدان آن غم می‌خوری، اما عاقبت کار را نمی‌دانی، اگر صبر کنی به هر آروزیی که داری خواهی رسید؛ پس در خلوت با خدا باش که عاقبت به خیر خواهی بود. در این چند روزه آینده به سعادت خواهی رسید. اگر قصد سفر داری بکن که نیک است. روز‌های شنبه و پنج شنبه برای تو خوب است تا به مقصود برسی. اگر نیت عقد قرار دادی داری دست نگهدار که بد است و خودت را به زحمت نیانداز که ستاره‌ای نحس در طالع تو می‌بینم. صبر کن و صدقه بده تا آنچه از خدا طلب می‌کنی به دست آوری. از طرف شخصی کار شما رونق می‌گیرد و از او بزرگی و راحتی خواهی یافت و امور به مراد دل تو شود. به چیزی که در انتظار آن هستی خواهی رسید انشا الله.

فال انبیا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین مرداد

حضرت ذوالقرنین

شما فردی با همت و اراده هستید اگر از این استعداد استفاده کنید به توفیقات خوبی دست می‌یابید. در زندگی شما سفر‌های دور دیده می‌شود با خطر‌هایی در زندگی مواجه می‌شوید. افراد زیادی مطیع شما یا تحت پوشش شما قرار خواهند گرفت. سفر حج را در طالع دارید اگر قصد جهانگردی دارید اقدام کنید کار‌های سخت برای شما آسان می‌شود آنچه را که مقصود دارید اگر مصلحت باشد انجام خواهد شد از جانب عده‌ای خطری شما را تهدید می‌کند که به یاری خدا رفع خواهد شد.

فال انبیا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین شهریور

حضرت عیسی‌

ای صاحب فال! بدان و آگاه باش با این نیت که داری از غم خلاص شوی و عمرت دراز باشد و کارت بالا گیرد و دشمنانت مقهور گردند و هر روز عزت یابی. با آدم خوب هم‌نشینی کن و سفری در پیش داری برو که نیک است و نعمت بسیار یابی. هیچ غم مخور که خیانت در دل تو نیست و از برکت دعای پدر و مادر حق تعالی تو را نگه می‌دارد و اگر کسی در غربت داری به زودی برسد با دولت و سعادت و امسال بر تو مبارک باشد و بر دشمن ظفر یابی و هر نیت که داری خوب است به مراد دل برسی. در نماز اول وقت کوشا باش.

فال انبیا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین مهر

حضرت محمد‌

ای صاحب فال! بشارت باد تورا که دشمنان تو مقهور شوند و مراد دل حاصل شود و فرمان خدا را انجام دهتا خداوند یار تو باشد و یکی تورا دوست می‌دارد و شب و روز در حق تو دعا می‌کند و از برکت دعای او عمرت دراز شود و کارت بالا گیرد و خداوند تو را نگاه می‌دارد و در کار خود صبر کن وراز دل با کسی نگو تا ایمن باشی. روز شنبه و دوشنبه بر تو مبارک است و اگر غایب داری خبر خوش بشنوی و به مراد دل برسی. ازدروغو غیبت حذر کن تا عاقبتت نیکو گردد. انشاء الله تعالی.

فال انبیا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین آبان

حضرت هود‌

ای صاحب فال، بیماری تو به لطف و کرم پروردگار، شفا خواهد یافت و احوال پریشان تو را آسوده خواهد کرد. هرگز نگران مباش و به لطف خداوندی ایمان داشته باش و به درگاه او استغفار کن که تغییری در وضع تو پیدا خواهد شد که بسلامت می‌رسی و انبساط خاطر پیدا می‌کنی، انشاء الله.

فال انبیا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین آذر

حضرت یونس‌

ای صاحب فال، بدان که بخت با تو یار است و با خانواده‌ای ثروتمند وصلت خواهی کرد که از وصلت عواید زیادی نصیب تو خواهد شد، شکر این نعمت به جای آور و به عبادت کوش و لباس دیانت پوش و خدای را مکن فراموش و همواره به هوش باش و از احوال دردمندان غافل مباش که مؤید و موفق خواهی بود، انشاء الله.

فال انبیا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین دی

حضرت یعقوب‌

ای صاحب فال، از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش که احتمال دارد عضوی از اعضای بدن تو نقصان پذیرد که به کرم و لطف پروردگار به زودی بهبود می‌یابد. اگر گم کرده یا مسافری داری و از آن خبر نداری، خبر خوشی به تو می‌رسد و ترا از نگرانی‌ها نجات خواهد داد، پس شکر خدای را به‌جای آر و از انفاق به مستحق دریغ نکن تا پیوسته سالم و سلامت باشی، انشاء الله.

فال انبیا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین بهمن

حضرت هارون‌

ای صاحب فال در اثرمساعدت و نزدیکی با یکی از بستگان، رونقی در زندگی تو حصل می‌گردد که سرمایه کارت بالا می‌گیرد و جزو، سرمایه داران بزرگ می‌شوی، پس شکرانه خداوندی را به جای آور و از آن سرمایه به دیگران انفاق کن. از بخل و حسد بپرهیز و از اندوختن مال جداً خودداری کن تا در دنیا و آخرت رستگار شوی، انشاءالله.

فال انبیا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین اسفند

حضرت یحیی‌

ای صاحب فال، برتو بشارت باد که به زودی اسباب آسایش تو فراهم می‌گردد و از غم و اندوهی که داری خلاص می‌شوی و اگر هر قصدی داشته باشی اسباب آن فراهم می‌شود. سعی کن تصمیم عجولانه نگیری و راز خود را به نامحرم نگویی و هر روزی که گذشت غصه آن را نخوری و از آن روز برای بهبود فردای بهتر، بهتر بگیری و هرروزت را بهتر از روز پیش گردانی و شکر خدای به جای آری که موفق و درستگار خواهی شد، انشاءالله.

 

tags # فال سایر اخبار (تصاویر) دانشمندان راز نابودی «قوم لوط» در ۳۶۰۰ سال پیش را کشف کردند! پاسخ به یک سوال عجیب؛ چقدر پول در دنیا وجود دارد؟! (تصاویر) «قلعه بهلا»؛ شهری که «جن‌ها» آزادانه در آن زندگی می‌کنند! (تصاویر) چند سال پس از مردن انسان‌ها زمین چه شکلی خواهد بود؟

منبع: زیسان

کلیدواژه: فال صاحب فال خواهی رسید انبیا الهی انشاء الله مراد دل خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۱۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فال قهوه روزانه؛ فال قهوه امروز یک‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

فال قهوه یکی از پرطرفدارترین فال‌ها بوده که با استفاده از ته مانده قهوه نوشیده شده در فنجان انجام می‌شود. معمولا برای گرفتن این نوع از فال، از قهوه ترک استفاده می‌شود. 

به گزارش «زی‌سان»، فال‌بینی با استفاده از ته مانده در استکان برای اولین بار در میان چینی‌ها رواج داشت. آن‌ها از چند هزار سال قبل که نوشیدن چای در فنجان را آغاز کردند، سرنوشت افراد را با نگاه کردن به تفاله‌های چای باقی مانده در فنجان پیش‌گویی می‌کردند. 

مردمان عربستان و یمن اولین گروهی قومی هستند که در جهان برای فال‌بینی از قهوه استفاده کردند. برخلاف تصوری که ممکن است داشته باشید شناسایی و آغاز مصرف قهوه توسط ساکنان اروپای غربی و آمریکا در قرن ۱۸ صورت نگرفت! بلکه در وین ۱۶۸۳ هنگامی که ترکان مجبور به شکستن محاصره وین شدند ۵۰۰ گونی قهوه را برجا گذاشتند. یک تاجر لهستانی ازاین قهوه استفاده کرد و اولین خانه برلین را تاسیس کرد.

در ادامه آشنایی ملل مختلف دیگر با قهوه موجب شده که امروزه فال قهوه در بسیاری از نقاط جهان رواج داشته باشد. از این نوع فال‌بینی برخی‌ها به عنوان سرگرمی استفاده می‌کنند، اما برخی دیگر به صورت حرفه‌ای فال قهوه را با نشانه‌ها و نماد‌های خاص خود آموخته و از آن برای پیش‌بینی سرنوشت و آینده دیگران استفاده می‌کنند. 

فال‌بینی از طریق علایم چای و قهوه به نام تاسیوگرافی (Tasseography) که از لغت عربی «طاسه» به معنای فنجان گرفته شده است. همین امر نشان می‌دهد که کاشفان فال قهوه در ابتدا اعراب بوده‌اند. در این نوع فال، پس از نوشیدن قهوه ترک، ته مانده‌های به جا مانده در فنجان که کامل در آب‌جوش حل نمی‌شود، باید با استفاده از نعلبکی برگردانده شود.

بر اساس یک اسلوب خاص نعلبکی روی فنجان قرار می‌گیرد و سپس در جهت عقربه‌های ساعت و به سمت قلب فنجان برگردانده می‌شود. در نهایت اشکال به جا مانده در داخل فنجان برای پیش‌بینی اقبال و سرنوشت یک فرد مورد توجه فال‌گیر قرار می‌گیرد. فال قهوه در زمینه تفسیر بسیار گسترده و البته پیچیده است. در تفسیر فال قهوه از نماد‌هایی همانند اشکال، حروف و اعداد بهره گرفته می‌شود. هر کدام از این نماد‌ها برای خود معنای خاصی دارند.

با این مقدمات، آن‌چه در ادامه می‌خوانید فال قهوه دو نشان برای متولدین ماههای مختلف آمده است:

فال قهوه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین فروردین

فال قهوه شما بدین شرح است: 

فال قهوه موش : ریاکار و زیان‌بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید.

فال قهوه آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است، حاکم و سر‌پرست.

فال قهوه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین اردیبهشت

فال قهوه شما بدین شرح است: 

فال قهوه سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده.

فال قهوه چشم: بینائی، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می‌باشید.

فال قهوه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین خرداد

فال قهوه شما بدین شرح است: 

فال قهوه کفش: برای مرد، زن کدبانو و زیبائی می‌گیرد، برای زن قوت و نیرومندی می‌باشد، ارثیه.

فال قهوه مربع: مربع در فال قهوه به معنای ارث و میراث و سود می باشد، اگر مربعی بزرگ باشد یعنی ارث و یا سود بیشتری نصیب شما می شود.

فال قهوه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین تیر

فال قهوه شما بدین شرح است: 

فال قهوه خروس: نشانگر شهوت و غرور است، اختار و آماده باشی است برای شما.

فال قهوه آفتاب: سمبل، دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل‌بودن عقل و هوش می‌باشد.

فال قهوه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین مرداد

فال قهوه شما بدین شرح است: 

فال قهوه آبشار: پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

فال قهوه مگس: نشان مردم فرومایه است، از طرف آنها اذیت می‌شوید، با دور‌اندیشی رفع مزاحمت کنید.

فال قهوه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین شهریور

فال قهوه شما بدین شرح است: 

فال قهوه نعل: نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می‌باشد، راه نجات برایتان باز است.

فال قهوه زنگوله: بگو مگو، دعوا و مرافعه، بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باید.

فال قهوه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین مهر

فال قهوه شما بدین شرح است: 

فال قهوه میخ : سمبل پایداری و مقاومت، اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید.

فال قهوه سوسک : قبل از اینکه آبرویتان برود کناره‌گیری کنید، رسوائی و بدبختی.

فال قهوه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین آبان

فال قهوه شما بدین شرح است: 

فال قهوه خرگوش: زود‌رنج، در برابر حادثه سریع خود را می‌بازد، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

فال قهوه عصا: دیدار خوش، ملاقات با اقوام و دوستان، شنیدن خبر خوش از خویشاوندان. 

فال قهوه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین آذر

فال قهوه شما بدین شرح است: 

فال قهوه کلید: حل مشکلات، پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند، موفقیت همه جانبه.

فال قهوه پاکت: دریافت خبری شاد، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

فال قهوه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین دی

فال قهوه شما بدین شرح است: 

فال قهوه اردک: سود فراوان به‌دست‌آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه. 

فال قهوه کشتی: به‌دست آوردن ثروت مشروع، ارث، مسافرت دریا و سفری خوش. 

فال قهوه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین بهمن

 فال قهوه شما بدین شرح است: 

فال قهوه سوسک: قبل از اینکه آبرویتان برود کناره‌گیری کنید، رسوائی و بدبختی.

فال قهوه روباه: حیله‌گر و فریبنده، حیله‌گر و نابکار و فریبنده و دروغگو می‌باشد‌، مواظب باشید.

فال قهوه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین اسفند

فال قهوه شما بدین شرح است: 

فال قهوه لوبیا: صاحب فرزندان زیادی می‌شوید و هرکدام به عزت و شهرت می‌رسند.

فال قهوه مثلث: مثلث نمادی از وحدانیت موجود در بدن، ذهن و روح هستند. بنابراین شما با هوش و ذکاوت خود به موفقیت های بزرگی می رسید و همیشه در راه موفقیت قدم برمی دارید. همیشه با صلح و صمیمیت در کنار دیگران زندگی می کنید.

 

tags # فال قهوه ، فال سایر اخبار چرا مو‌های بدن زنان کمتر از مردان است؛ آیا زنان مردان پشمالو را بیشتر می‌پسندند؟ مغز آلبرت انیشتین از مغز یک نئاندرتال کوچک‌تر بود! آیا انسان‌های اولیه عاشق می‌شدند؟ آنها چگونه همسر خود را انتخاب می‌کردند؟ قدیمی‌ترین راز تاریخ فاش شد؛ اول مرغ بود یا تخم‌مرغ؟!

دیگر خبرها

  • فال قهوه روزانه؛ فال قهوه امروز یک‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
  • فال ابجد امروز یک‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
  • فال شمع روزانه امروز یک‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
  • فال انبیا فردا یک‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
  • فال شمع روزانه امروز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
  • فال ابجد امروز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
  • فال انبیا فردا شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
  • فال شمع روزانه امروز جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
  • فال ابجد امروز جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
  • فال انبیا فردا جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳