Web Analytics Made Easy - Statcounter

فرایند گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش (مشاغل دبیری) سال ۱۴۰۳ از فردا آغاز می‍‌شود.

به گزارش ایسنا، آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۳ توسط سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام ارزشیابی کشور روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد، نتایج اولیه متقاضیان این رشته‌های شغلی روز شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۳ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

sanjesh.org قرار گرفت.

لذا متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون مزبور، در صورتی که بر اساس نتیجه کارنامه آزمون، جزء معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش (بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری، معاینات اولیه پزشکی، بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش و در نهایت فرآیند سنجش و ارزیابی تکمیلی) وزارت آموزش و پرورش باشند، موظفند برای اقدامات بعدی، از روز فردا سه‌شنبه به‌تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹، با مراجعه به درگاهmy.medu.ir   بخش گزینش و استخدام (کارا) نسبت به اعلام آمادگی جهت حضور در فرایند مذکور و تکمیل اطلاعات کاربر ‌برگ‌های مورد درخواست، با رعایت مفاد دفترچه آزمون و این اطلاعیه اقدام نمایند.

بدیهی است عدم مراجعه به سامانه در مهلت تعیین شده برای تکمیل "برگ‌های خوداظهاری"، به منزله انصراف از استخدام در آموزش وپرورش تلقی خواهد شد.

 فرآیند ارزیابی تکمیلی طبق زمان‌بندی اعلام شده در سامانه گزینش و استخدام (کارا) صورت خواهد گرفت. هر یک از داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت موظفند، ضمن مطالعه مفاد این اطلاعیه شرایط، ضوابط و اقدامات اعلام شده در آن را رعایت و اقدام نمایند.

داوطلب می‌بایست از روز سه‌شنبه به‌تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ با مراجعه به درگاهmy.medu.ir   بخش گزینش و استخدام (کارا) نسبت به تکمیل کار برگ‌ها و بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز در سامانه اقدام نماید. برای ورود به سامانه از طریق درگاه دولت، داشتن شماره تلفن همراه با مالکیت شخص داوطلب الزامی است.

مراحل چهارگانه بررسی مدارک، معاینات پزشکی، سنجش و ارزیابی تکمیلی و گزینش:

مرحله اول: تکمیل نمون‌برگ‌ها و بارگذاری مدارک

داوطلب لازم است در زمان تعیین شده در بخش تذکر مهم، با ورود به سامانه گزینش و استخدام (کارا) در کارپوشه تعریف شده برای وی، نسبت به تکمیل " نمون‌برگ‌های خوداظهاری" و بارگذاری کلیه اسناد و مدارک لازم اقدام نماید. بدیهی است عدم مراجعه و یا عدم تکمیل نمون‌برگ‌ها در زمان مقرر به منزله انصراف تلقی خواهد شد. بر این اساس داوطلب از فرایند استخدام در آموزش و پرورش حذف خواهد شد. 

همچنین با توجه به این‌که مقرر است تکمیل نمون‌برگ اطلاعات فردی داوطلبان جهت بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش از طریق سامانه گزینش و استخدام (کارا) انجام گیرد؛ ضروری است پس از انتشار اسامی در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در زمان تعیین شده به سامانه مذکور مراجعه نموده و نسبت به تکمیل دقیق نمون‌برگ اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک مورد نیاز شامل عکس پرسنلی، تصویر تمامی صفحات شناسنامه و تصویر کارت ملی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر مدارک مربوط به کسب مقام یا رتبه‌های علمی، فرهنگی و هنری، ورزشی، قرآنی و ... تصویر گواهی معتبر اشتغال در آموزش و پرورش، تصویر سوابق ایثارگری داوطلب و خانواده درجه یک و تصویر سوابق فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در نهادهای انقلابی و امور عام‌ُالمنفعه مانند بسیج و ... اقدام نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تکمیل و یا ارسال ناقص فرم مزبور و همچنین عدم ارسال مدارک مورد نیاز در زمان مقرر، متوجه داوطلب خواهد بود.

ضروری است از نمون‌برگ اطلاعات فردی تکمیل شده یک نسخه پرینت تهیه شده و ضمن الصاق یک قطعه عکس پرسنلی به آن، پرینت مزبور در مرحله بررسی اسناد و مدارک تحویل همکاران گزینش‌گر مستقر در محل شود.

مرحله دوم: بررسی مدارک و ویژگی‌های جسمانی

داوطلب معرفی شده (واجد شرایط) می‌بایست جهت تصدیق و تأیید اسناد و مدارک خوداظهاری زمان ثبت‌نام در آزمون و بررسی سوابق و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی که در سامانه گزینش و استخدام (کارا) بارگذاری نموده است و همچنین بررسی ویژگی‌های جسمانی و روانی (معاینات پزشکی)، مطابق زمان تعیین شده در سامانه گزینش و استخدام (کارا) به مراکز تعیین شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه (با در دست داشتن اصل مدارکی که تصویر آنها را در سامانه کارا بارگذاری کرده) مراجعه نماید. به داوطلبان توصیه می‌شود به منظور تسریع در امور فرایند بررسی، در مهلت تعیین شده برای پیگیری امور مربوطه مراجعه نمایند.

 اخذ پرینت اعلام آمادگی و امضاء و گذاشتن اثر انگشت در آن و ارائه آن به مسئول پذیرش مرحله بررسی اسناد و شرایط احراز مدیریت امور اداری استان الزامی است.

 مرحله سوم: سنجش و ارزیابی تکمیلی

پس از طی اقدامات مربوطه در مراحل قبل و دریافت معرفی نامه عکس‌دار از کارگروه مرحله دوم، داوطلب می‌بایستی با در درست داشتن پرینت کارنامه اولیه صادره از سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و کارت ملی، طبق زمان تعیین شده در کارپوشه داوطلب در سامانه گزینش و استخدام (کارا)، جهت سنجش و ارزیابی تکمیلی به حوزه ارزیابی تعیین شده مراجعه نماید.

تذکر: با توجه به این‌که سنجش و ارزیابی تکمیلی در حوزه‌های ارزیابی به صورت گروهی انجام می‌گیرد، عدم مراجعه داوطلب در روز، ساعت و تاریخ تعیین شده، به منزله انصراف تلقی خواهد شد. ساعت مراجعه در حوزه‌های سنجش و ارزیابی تکمیلی نوبت صبح ۶:۳۰ و در نوبت بعدازظهر ساعت ۱۳:۰۰ است.

مرحله چهارم: فرایند گزینش

داوطلب مکلف است بعد از انجام مرحله اول، برای انجام فرایند گزینش، مطابق زمان تعیین شده توسط هسته گزینش استان جهت بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش به محل تعیین شده، مراجعه نماید.

نکته: با توجه به مفاد دفترچه آزمون، عدم مراجعه داوطلب در مهلت مقرر برای فرایند ارزیابی تکمیلی و زمان تعیین شده برای حضور داوطلب برای هر یک از مراحل فوق‌الذکر، به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی خواهد شد.

*یادآوری‌های مهم:

۱):  به موجب مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات استخدامی در دستگاه‌های اجرایی منضم به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۱۰۱۲۴۳ به تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ و اصلاحیه‌ بعدی آن، تعیین حدنصاب کتبی و معرفی داوطلب به مراحل ارزیابی تکمیلی علاوه بر کسب حداقل پنجاه (۵۰درصد) درصد میانگین نمره مکتسبه سه نفر اول با ارزش وزنی چهل (۴۰درصد) درصد برای حیطه عمومی و شصت (۶۰درصد) درصد برای حیطه‌های اختصاصی و تخصصی در هر شغل- شهرستان، داشتن نمره مکتسبه بالاتر نسبت به سایر داوطلبان، بر اساس ظرفیت تعیین شده در دفترچه آزمون و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

۲): داوطلبان معرفی شده به مرحله ارزیابی که متقاضی استفاده از سهمیه بومی از محل بند مربوط به احراز سابقه ده سال سکونت  هستند؛ برای تأیید اطلاعات خوداظهاری مبنی بر بومی شهرستانی، لازم است فرم استشهاد محلی (مندرج در ذیل این اطلاعیه) را تکمیل نموده و پس از تأیید مراجع مربوطه در سامانه بارگذاری نموده و اصل فرم را در زمان مراجعه به مرحله ارزیابی تحویل دهند.

تذکر: با توجه به بندهای (۶، ۷، و ۱۲) صفحات ۴۷ و ۴۸ بخش تذکرات مهم دفترچه آزمون مزبور، چنانچه داوطلب اطلاعات خلاف واقع برای بومی‌پذیری و سایر موارد مندرج در این بندها ارائه نماید، پس از اعلام نتایج نهایی آزمون، در هر مرحله از فرایند استخدام حذف خواهد شد.

۳): عدم مراجعه متقاضی در مهلت اعلام شده بر اساس این اطلاعیه و همچنین اطلاعیه‌های سامانه گزینش و استخدام (کارا) و اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه (به شرح آدرس‌های مندرج در ذیل این اطلاعیه)، برای شرکت در مرحله بررسی مدارک و مستندات، معاینات پزشکی، سنجش و ارزیابی تکمیلی و همچنین بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش، به منزله انصراف داوطلب از سایر مراحل استخدام تلقی خواهد شد.

۴): درصورت تأیید مدارک و مستندات خوداظهاری داوطلبان و احراز شرایط آزمون، از افراد واجد شرایط، ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش به عمل خواهد آمد.

۵): پس از فرایند ارزیابی تکمیلی، بر اساس مفاد دفترچه آزمون حدنصاب‌های مقرر در تذکر مهم ارزیابی تکمیلی مندرج در صفحه (۳) دفترچه آزمون و با رعایت بند (د) اعلام نتایج نهایی آزمون در بخش ششم مندرج در صفحه ۴۵ و ۴۶ دفترچه آزمون، افراد پذیرفته‌شده نهایی در هر یک از سهمیه‌های استخدامی، به ترتیب نمرات مکتسبه فضلی (نمره کل نهایی بالاتر)، به تعداد یک برابر ظرفیت برای انجام سایر مراحل استخدامی به اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه، از سوی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور معرفی خواهند شد.

۶): انجام فرایند ارزیابی تکمیلی، صرفاً در مهلت تعیین شده مندرج در این اطلاعیه امکان‌پذیر است. انجام ارزیابی تکمیلی مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها، تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نخواهد بود.

۷): داوطلبانی که در مراحل اعلام شده در این اطلاعیه، شرایط آنان مطابق مفاد دفترچه مورد تأیید قرار نگرفته و یا حدنصاب لازم مندرج در دفترچه آزمون مزبور و اصلاحات بعدی را کسب ننمایند و یا صلاحیت‌های عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نگیرد، از فرآیند انتخاب نهایی آزمون استخدامی، حذف خواهند شد.

۸): از معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون‌ استخدامی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۳، هزینه‌های مربوط به مراحل ارزیابی تکمیلی (بررسی صلاحیت‌ها، معاینات پزشکی و ارزیابی تکمیلی و...) در زمان مراجعه به سامانه در دو مرحله با رعایت قوانین و مقررات مربوط اخذ و به حساب درآمد اختصاصی آموزش و پرورش نزد خزانه‌داری کل کشور خواهد شد. داوطلبان مکلفند کد پیگیری واریز را به مسئول پذیرش اعلام نماید.

۹): مدارک مورد نیاز برای تکمیل نمون‌برگ‌های سامانه گزینش و استخدام (کارا) و زمان بررسی مدارک و مستندات خوداظهاری داوطلبان و بررسی شرایط احراز، وفق تقاضانامه در زمان ثبت‌نام به شرح زیر است: 

اصل شناسنامه و کارت ملی

اصل و تصویر شناسنامه پدر و فرزندان

اصل و تصویر سند ازدواج برای داوطلبان متأهل (مطابق مفاد دفترچه آزمون)

اصل و تصویر مدارک تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه)

اصل تصویر مدارک مربوط به فرم استشهاد محل سکونت (برای داوطلبان بومی متقاضی از محل بند مربوط به احراز سابقه ده سال سکونت)؛

اصل و تصویر مدارک مربوط به استفاده از سهمیه ۵ درصد ایثارگران؛

اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای آقایان (دانش‌آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد محلی نخبگان که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تأیید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده‌اند، می‌باید گواهی پایان دوره آموزشی و شروع پروژه تحقیقاتی خود را ارائه نمایند)

اصل گواهی مربوط به فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و جهادی و..  مطابق مفاد دفترچه آزمون

۱۰): عناوین مدارک امتیازآور مربوط به سوابق و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی بر اساس اصلاحات دفترچه آزمون به شرح زیر آماده شود:

کسب مقام در مسابقات و رویدادهای معتبر علمی، ادبی، فرهنگی، هنری، ورزشی، تربیتی، آموزشی و فناوری 

مستندسازی تجربیات و سوابق تدریس و فعالیت در مراکز آموزش عالی، گروه‌های جهادی، مدارس، مراکز فرهنگی، تربیتی و تحقیقاتی با ارائه مدارک معتبر از مراجع ذیربط و بیمه

گواهی معتبر مهارت‌ها و رتبه‌های علمی، ادبی، فرهنگی، هنری، ورزشی، تربیتی، آموزشی و فناوری تقدیرنامه‌های مرتبط در سطح (امتیاز بر اساس سطوح کسب تقدیرنامه)

۱۱): مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در بخش نمون برگ اطلاعات فردی گزینش برای انجام بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش:

یک قطعه عکس پرسنلی (فایل عکس در نمون برگ اطلاعات فردی بارگذاری شده و اصل عکس به پرینت نمون برگ اطلاعات فردی الصاق می شود)

تصویر تمامی صفحات شناسنامه

تصویر کارت ملی

تصویر آخرین مدرک تحصیلی

تصویر مدارک مربوط به کسب مقام یا رتبه‌های علمی، فرهنگی و هنری، ورزشی، قرآنی و ...

تصویر گواهی معتبر اشتغال در آموزش و پرورش

تصویر سوابق ایثارگری داوطلب و خانواده درجه یک

تصویر سوابق فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در نهادهای انقلابی و امور عام المنفعه مانند بسیج و ...

۱۲): به منظور راهنمایی داوطلب جهت ورود به سامانه گزینش و استخدام (کارا)، در صفحه اصلی این سامانه لینک راهنمای کاربران جهت اطلاع و بهره‌برداری بارگذاری شده است. تأکید می‌شود قبل از هرگونه اقدامی از طریق لینک مربوط، اطلاعات جامع درخصوص نحوه ورود به سامانه و تکمیل نمون‌برگ‌ها را کسب و سپس اقدام نمایند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آزمون استخدامی آموزش و پرورش آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران آزمون استخدامی آموزش و پرورش آزمون استخدامی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام بررسی صلاحیت های عمومی گزینش اداره کل آموزش و پرورش استان سامانه گزینش و استخدام سنجش و ارزیابی تکمیلی مفاد دفترچه آزمون تکمیل نمون برگ ها ارزیابی تکمیلی آموزش و پرورش منزله انصراف بررسی صلاحیت ها مدارک مورد نیاز آزمون استخدامی زمان تعیین شده ورود به سامانه معاینات پزشکی اسناد و مدارک تلقی خواهد شد فرایند گزینش اقدام نمایند تعیین شده تصویر سوابق برابر ظرفیت بررسی مدارک اصل و تصویر عدم مراجعه اعلام شده کارت ملی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۴۸۳۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لطیفی: آخرین آزمون استخدامی ۱۲ مرداد برگزار می‌شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه هیأت دولت، بیان کرد: در دولت سیزدهم ۲۲ آزمون استخدامی برگزار کردیم و آخرین آزمون هم ۱۲ مردادماه برگزار خواهد شد.

به گزارش مشرق، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور امروز در حاشیه هیأت دولت درباره روند استخدام در دستگاه‌های اجرایی گفت: ابتدا دستگاه اجرایی مربوط درخواست خود را به کارگروهی که متشکل از آن دستگاه اجرایی، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه است برای بررسی ارائه می‌دهد و در ادامه مجوز و تأمین اعتبار داده می‌شود و دستگاه مجری برگزارکننده آزمون استخدامی مشخص می‌شود که معمولاً سازمان سنجش یا جهاد دانشگاهی است.

لطیفی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۲ آزمون استخدامی برگزار کردیم و آخرین آزمون هم ۱۲ مردادماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراحل جذب در آزمون استخدامی به این صورت است که بعد از اعلام نتایج اولیه دستگاه اجرایی متولی ارزیابی تکمیلی را انجام می‌دهد، بعد از ارزیابی تکمیلی نیز نتایج گزینش و حراست باهم جمع می‌شود و دستگاه مجری نتایج را اعلام می‌کنند و اگر داوطلبین اعتراضی دارند به دستگاه اجرایی منتقل کنند.

سامانۀ دولت‌یار را به‌عنوان هدیه به دولت چهاردهم تقدیم می‌کنیم

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت: کاری را از قبل با دستور رئیس‌جمهور شهید شروع کردیم مبنی بر اینکه سامانه‌ای ایجاد شود برای معرفی افراد شایسته برای انتصاب در پست‌های مدیریتی که این کار تمام شده است، سامانه‌ای تحت عنوان دولت یار تهیه شده است و این را به دولت چهاردهم هدیه می‌دهیم که از این سامانه استفاده کنند.

لطیفی مطرح کرد: افرادی که شایستگی دارند در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند که در دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت آنها استفاده شود، هر زمان دولت منتخب اعلام کنند ما این سامانه با همه امکانات را در اختیارشان قرار می‌دهیم.

منبع: تسنیم

دیگر خبرها

  • نتایج نهایی آزمون استخدامی دبیری در مرداد اعلام می‌شود
  • جذب ۲۴ هزار و ۸۰۰ نفر برای شغل دبیری و هنرآموزی
  • اعلام نهایی اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون دبیری در مرداد
  • زمان اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون دبیری آموزش و پرورش ۱۴۰۳
  • اسامی پذیرفته شدگان ارشد بدون آزمون اعلام شد
  • لطیفی: آخرین آزمون استخدامی ۱۲ مرداد برگزار می‌شود
  • تشکیل بیش از ۷۰۰۰ کانون ارزیابی برای جذب ۲۵ هزار دبیر و هنرآموز
  • تشکیل بیش از ۷۰۰۰ کانون ارزیابی برای جذب ۲۵ هزار دبیر و هنرآموز/ اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان در مردادماه
  • آخرین آزمون استخدامی در دولت سیزدهم ۱۲ مرداد برگزار می‌شود
  • اعلام نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان دبیری و هنر آموز در مرداد