Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ورزش 3»
2024-07-18@12:53:27 GMT

داعش تهدید کرد: بازیکنان رئال را بکشید!

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۴۸۳۶۳۵

داعش تهدید کرد: بازیکنان رئال را بکشید!