Web Analytics Made Easy - Statcounter

آشنایی با حق عائله مندی اولاد

مطابق با قانون، تمامی کارگران و کارمندانی که دارای فرزند هستند، باید مبلغی را به‌عنوان حق اولاد در پایان ماه دریافت کنند. همچنین برای نخستین بار، حق عائله‌مندی برای همسر در سال 1403 در شورای عالی کار تصویب شد. حق عائله‌مندی یا میزان حق اولاد باید معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حق عائله مندی و حق اولاد در بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین کارگران و کارمندان باید شرایط مشخصی داشته باشند تا از این حقوق برخوردار شوند. برای راهنمایی شما، ما نکات اصلی و مهم حق عائله مندی و حق فرزند 1403 را در ادامه شرح می‌دهیم. 

آشنایی با حق عائله‌مندی و حق اولاد

طبق قانون کار، به تمامی افراد دارای فرزند که در شرکت‌های خصوصی یا در سازمان‌های دولتی شاغل هستند، مبلغ مشخصی در پایان هر ماه به نام حق اولاد و عائله مندی تعلق می‌گیرد. کارفرما طبق ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، باید برای افراد متاهل و دارای فرزند پرداخت مبلغی تحت عنوان حق اولاد در نظر بگیرد. حق عائله‌مندی و حق اولاد در مورد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، مترادف است؛ اما، در مورد کارمندان دولت تفاوت دارد. به‌عنوان صاحبان کسب‌وکار، با استفاده از نرم افزارهای حسابداری می‌توانید حقوق و مزایای نیروهای خود شامل مانند حق عائله‌مندی و حق اولاد آن‌ها را مدیریت کنید.

چه کسانی مشمول حق عائله مندی می‌شوند؟

در پاسخ به این سوال که حق عائله مندی به چه کسانی تعلق میگیرد، باید گفت حق عائله‌ مندی در بخش خصوصی همان حق اولاد است. اما برای کسانی که در بخش‌های دولتی کار می‌کنند، حق اولاد با حق عائله‌مندی تفاوت دارد. در واقع، کارمندان دولتی در کنار دریافت حق اولاد از کمک هزینه عائله‌مندی برای همسر نیز برخوردار می‌شوند. با ثبت اطلاعات کارمندان یک مجموعه در نرم افزار محاسبه حقوق، مبلغ حق اولاد و عائله‌مندی به‌صورت خودکار همراه با سایر مزایا محاسبه و در فیش حقوقی درج می‌شود.

چه کسانی مشمول حق اولاد می‌شوند؟

حق اولاد باید برای تمامی فرزندان محاسبه شود. همچنین هم مردان و زنان شاغل دارای فرزند، مشمول دریافت حق اولاد می‌شوند. حق اولاد، به دو گروه، تعلق می‌گیرد: گروه اول شامل کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی است. گروه دوم عبارت است از کارمندان و بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری.

آیا حق عائله مندی به زن تعلق میگیرد؟

در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار حق عائله‌مندی (حق همسر) در شورای عالی کار تصویب شد. به این ترتیب، حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی برای اولین بار به کارگران متاهل (زن و مرد) اعطا خواهد شد.

درصورتی‌که زوجین پس از طلاق فرزندی نداشته باشند، حق عائله مندی بعد از طلاق حذف می‌شود و این قانون برای زن و مرد فرقی ندارد. اما اگر زوجین پس از طلاق فرزندی داشته باشند، وضعیت به این صورت است که اگر حضانت فرزند با پدر باشد، حق عائله مندی به پدر تعلق می‌گیرد. یک استثنا برای بانوان مطلقه نیز وجود دارد: بانوانی که قبل از طلاق عائله مندی دریافت می‌کردند، حق عائله مندی بعد از فوت همسر یا طلاق همسر  برایشان برقرار است.

 

 

شرایط لازم برای دریافت حق عائله‌مندی شامل چه مواردی می‌شود؟

حق اولاد و عائله‌مندی به تمام کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و همچنین، کارمندان و بازنشستگان قانون مدیریت خدمات کشوری، تعلق نمی‌گیرد. در این بخش، به بررسی شرایط دریافت حق اولاد در دو بخش مطابق  با قانون کار و مطابق با قانون خدمات کشوری در سال 1403، می‌پردازیم.

شرایط دریافت حق اولاد در قانون کار چیست؟

مطابق قانون تامین اجتماعی در ماده 86 شرایط دریافت حق اولاد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳، عبارت‌اند از:

1- سابقه پرداخت حق بیمه کارگر، حداقل، 720 روز کاری باشد. 

2- سن فرزندان کمتر از 18 سال باشد و درصورتی‌که بیش از این سن باشند، لازم است صرفا به تحصیل اشتغال داشته باشند (تا پایان مدت تحصیل) یا به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی، به دلیل بیماری یا نقص عضو قادر به کار کردن نباشند.

توجه داشته باشید که از سال 1394 به بعد، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با هر تعداد فرزند، به تعداد فرزندان حق اولاد دریافت می کنند.

شرایط دریافت حق اولاد در قانون مدیریت خدمات کشوری

مطابق ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 4 آن، شرایط دریافت حق اولاد و حق عائله مندی برای کارمندان و بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، عبارت است از:

حق اولاد و حق عائله مندی، به کارمندان مرد شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تعلق می گیرد.  تعلق این حق به زنان کارمند، مشروط بر این مساله است که یا دارای همسر نباشند یا همسر آن‌ها معلول یا از کارافتاده باشد  یا زن مشمول، خود به‌تنهایی عهد‌ه‌دار مخارج فرزندان باشد. کمک هزینه حق اولاد، تا حداکثر سه فرزند به مشمولین پرداخت می‌شود. دریافت حق اولاد، بابت فرزندان پسر، تا حداکثر 25 سالگی فرزند، به شرط ادامه تحصیل و شاغل نبودن و برای فرزندان دختر، تا زمانی که ازدواج نکرده‌اند، مجاز است.

از سوالات پرتکرار درباره حق عائله مندی این است که حق عائله مندی بازنشستگان کشوری چقدر است. باتوجه‌به بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 کمک هزینه عائله مندی به بازنشسته قانون مدیریت خدمات کشوری، که دارای همسر هستند، معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز است.

 

 

نحوه محاسبه حق اولاد و عائله مندی 

بر اساس ماده 86 قانون حق اولاد تامین اجتماعی، میزان حق عائله‌مندی یا حق اولاد باید معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در ماه باشد. برای محاسبه حق اولاد بخش خصوصی، باید حداقل دستمزد روزانه آن سال را در عدد 3 ضرب کرد و حاصل را در تعداد فرزندان ضرب کرد. حق اولاد و عائله مندی در بخش دولتی به‌صورت زیر محاسبه می‌شود.

حق اولاد برای یک فرزند در بخش دولتی = 14% × ضریب سالانه × حداقل حقوق مبنا

عائله‌مندی در بخش دولتی= 70% × ضریب سالانه × حداقل حقوق مبنا

یکی از سوالات رایج این است که حق عائله مندی همسر چقدر است. از سال 1403 به هر کارگر (اعم از زن و مرد) مبلغ 500 هزار تومان، به‌عنوان حق عائله‌مندی یا همان حق همسر، پرداخت خواهد شد. جدول حق عائله مندی 1403 در ادامه آورده شده است.

جدول حق عائله مندی

کمک هزینه عائله مندی فرزند مطابق با قانون تامین اجتماعی 

7,166,184ریال

کمک هزینه حق فرزند مطابق با قانون خدمات کشوری

4,000,000 ریال

کمک هزینه عائله مندی مطابق با قانون خدمات کشوری

9,000,000 ریال

مطابق جدول، کمک هزینه جدول عائله مندی در در قانون مدیریت خدمات کشوری از حق فرزند جدا است؛ اما در قانون بیمه تامین اجتماعی، چنین تمایزی در نظر گرفته شده است و فقط حق اولاد به واجدان شرایط، اعطا خواهد گردید.

حق اولاد و عائله مندی؛ از مزایای کارگران و کارمندان

یکی از سوالات پرتکرار درباره فیش حقوقی این است که حق عائله مندی چیست. افرادی که در مشاغل دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، درصورتی‌که فرزند داشته باشند می‌توانند از حق اولاد و عائله‌مندی نیز بهره‌مند شوند. همچنین از سال 1403 حق عائله مندی برای همسر نیز در نظر گرفته شده است. برای محاسبه و پرداخت حق عائله مندی و اولاد کسب‌و‌کارها، یکی از بهترین گزینه‌ها استفاده از نرم‌افزارهای سپیدار سیستم است. نرم افزارهای سپیدار برای مدیریت هوشمندانه شرکت‌های کوچک، اصناف و فروشگاه‌ها مناسب هستند و امور مالی شما را به بهترین شکل سامان می‌دهند.

 

*** این مطلب در سرویس گزارش آگهی منتشر شده و تبلیغاتی می باشد؛ لذا جماران هیچ توصیه در رابطه با انجام فعالیت فوق ندارد.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری 1403 مزایای کارگران حق اولاد کارگران حق عائله مندی حق اولاد حق اولاد بازنشستگان حق عائله مندی چیست حق اولاد و عائله مندی حق عائله کارگران مزایای کارگران و کارمندان مزایای کارمندان حق اولاد چیست شرایط دریافت حق اولاد حق عائله مندی برای زنان انتخابات ریاست جمهوری 1403 کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری حق عائله مندی و حق اولاد شرایط دریافت حق اولاد حق اولاد و عائله مندی کمک هزینه عائله مندی قانون تامین اجتماعی حق عائله مندی حق عائله مندی عائله مندی مطابق با قانون عائله مندی تعلق می گیرد مشمول قانون داشته باشند دارای فرزند حق اولاد حق اولاد قانون کار چه کسانی سال 1403

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۴۹۱۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال یک مصوبه شورای شهر اصفهان در دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر «دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان مناقصات و مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی» را از تاریخ تصویب باطل کرد.

به گزارش ایسنا، در گردش کار این پرونده آمده است که معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۲۲۲۲ـ ۲۰/ ۳/ ۱۴۰۲ اعلام کرده است که:

"مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ ـ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان، دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان انواع مناقصات و مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی به منظور بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه‌بندی متقاضیان و ... به مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۲ را تجویز نموده است. این در حالی است که:

۱ـ اگرچه بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها وفق جزء ۹ ذیل بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (مصوب ۱/ ۴/ ۱۴۰۱ ) منحصر به عناوینی بوده که در دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۱  وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ و در جدول شماره ۳ منضم به همین دستورالعمل نیز عنوان «بهای خدمات کارشناسی و فنی» بر اساس شاخص نفر ـ ساعت پیش‌بینی شده است، لیکن بهای خدمات مستند به بند (ب) ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون مرقوم توسط قانونگذار دارای تعریف مشخص و کارمزدی است که شهرداری‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم وصول می‌کنند و حال آن که در قوانین و مقررات موضوعه مرتبط با مناقصات، مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی حاکم بر شهرداری‌ها، چنین مجوزی برای دریافت بهای خدمات تحت عنوان بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه‌بندی متقاضیان و ... به شهرداری‌ها داده نشده است.

۲ـ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی) وفق ماده ۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (مصوب ۴/ ۲/ ۱۳۹۰ ) به معاملات شهرداری اصفهان تسری یافته و در مواد ۷ و ۱۰ ذیل فصل دوم (مناقصه) و مواد ذیل فصل پنجم (مزایده) آیین‌نامه  معاملات مذکور، ترتیبات بررسی پیشنهادهای متقاضیان شرکت در انواع مناقصات و مزایده‌ها همچنین تکالیف و اختیارات شهرداری و اتخاذ تصمیم در مورد آنها توسط قانونگذار تبیین و مجوزی به شهرداری در اخذ وجه از متقاضیان تحت عنوان بهای خدمات به منظور بررسی این گونه پیشنهادها تجویز نگردیده و فقط فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در بند ۱۱ ذیل ماده ۷ آیین‌نامه معاملات پیش‌بینی که آن هم ارتباطی با دریافت بهای خدمات موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان ندارد. ضمن این که به طریق مشابهی دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی نیز تحت عنوان بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه‌بندی متقاضیان و ... مندرج در متن مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در ماده ۱۲ آیین‌نامه مالی ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع تصویب‌نامه شمـاره ۲۳۵۴۷۲/ت۶۰۷۰۲ هـ ـ ۲۰/ ۱۲/ ۱۴۰۱  هیأت وزیران پیش‌بینی نگردیده و مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه مرقوم، کلیه ترتیبات قراردادی مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری‌ها صرفاً در چهارچوب و ضوابط این آیین‌نامه مجاز می‌باشد.

 ۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای صادره متعددی از جمله بند ۶ دادنامه صادره شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ ـ ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۷ و  ۱۵۱۶ ـ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۹ اخذ بهای خدمات کارشناسی و بازدید (معاینه محل) را به دلیل ارائه خدمات مستقیم تأیید و مصوبات شورای اسلامی شهرهای خارک و سرعین را ابطال ننموده که این عنوان منطبق بر عنوان درج شده در جدول شماره ۳ پیوست دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۱ وزیر کشور نیز بوده و متمایز از عنوان «اخذ بهای خدمات بابت بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی رتبه‌بندی متقاضیان و ...» می‌باشد.

 ۴ـ اگرچه شورای اسلامی شهر اصفهان وفق فراز پایانی مصوبه خود و بر اساس مفاد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مبادرت به تصویب دریافت این گونه بهای خدمات از متقاضیان نموده است، لیکن تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوطه از جمله وظایف شورای اسلامی شهر مندرج در بند ۲۶ ذیل ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/ ۳/ ۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰/ ۴/ ۱۳۹۶ ) بوده و حال آن که تصویب دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در انواع مناقصات، مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی بدون رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری فاقد وجاهت قانونی است.

 ۵ ـ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان از حیث تجویز دریافت بهای خدمات مزبور به شهرداری مغایر با ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ می‌باشد، زیرا دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و به دلیل سکوت قانونگذار در آیین‌نامه معاملات شهرداری مبنی بر اخذ بهای خدمات تحت عنوان بررسی پیشنهادهای متقاضیان اصل بر عدم اختیار دریافت چنین وجوهی می‌باشد.

 بنا به مراتب مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ ـ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با قوانین و مقررات موصوف و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان

"جناب آقای دکتر قاسم زاده

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره ۱۱۷۱۶/۰۱ /س ـ ۱۱/ ۱۱/ ۱۴۰۱ معطوف به دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۱ وزیر کشور در موضوع مفاد بند (ب) از تبصره ۱ از ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور حاکی از دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان انواع مناقصات و مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی (اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه‌بندی متقاضیان و....) به جمع یک میلیون و پانصد هزار ریال برای اجرا در سال ۱۴۰۲ دریافت گردد، در جلسات کمیسیون تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده براساس مفاد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پس از طی مراحل مندرج در ماده۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۲۵۷/۰۲/۲۸ ـ ۲۷/ ۶/ ۱۴۰۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

"حسب تعریف مندرج در موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار، (بهای خدمات، کارمزدی تعریف شده که شهرداری، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم وصول می‌کنند) لذا بهای خدمات حسب قانون کارمزد محسوب می‌گردد و در مانحن فیه مجموعه اقداماتی است که در جریان و فرآیند آماده‌سازی در قالب ارائه اسناد فراخوان به متقاضیان آن ارائه می‌شود، ضمن آن که اقدامات قبل و پس از آن نیز مشمول این خدمات می‌باشد. برابر اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن است. در همین راستا بایستی به عرض برساند، مصوبه اخذ بهای خدماتی که به متقاضیان شرکت در فراخوان مناقصات و مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی تعلق می‌گیرد مطابق مقررات و حسب ضوابط مربوطه می‌باشد. برابر تجویز حاصل از ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مقرر گردیده، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین مالی و روش‌های اجرای مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند. به عبارتی تصویب مصوبه اخذ بهای خدمات، دقیقاً بر همین اساس بوده و ایرادی بدان وارد نیست.

مطابق با صراحت ماده ۲ قانون مارالذکر این گونه مشخص شده: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.» در بحث حاضر اخذ بهای خدمات ارائه شده به متقاضیان شرکت در پروژه‌های مشارکتی سازمان مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری از این مهم مستثنی نبوده و مشمولین دریافت این خدمات خاص همان طور که در قانون پیش‌بینی شده می‌بایست نسبت به پرداخت بهای آن اقدام نمایند. با توجه به مواد ۹ و ۱۲ آیین‌نامه مالی موضوع ماده ۱ قانون درآمدهای پایدار و ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها دایر بر خودگردان شدن و استقلال شهرداری‌ها، شهرداری کارمزد خدمتی را اخذ می‌کند که سایر ارگان‌ها نیز اخذ می‌نمایند. مواد ۷ و ۱۰ مندرج در آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران که مورد استناد شاکی قرار گرفته صرفاً ناظر بر تکالیف و اختیارات شهرداری در روند برگزاری کمیسیون است و مسلماً موارد مطروحه نمی‌تواند قابل خلط با موضوع دریافت بهای خدمات ارائه شده از سوی شهرداری باشد. حسب آراء مورد استناد شاکی به شماره ۱۸۹۴ الی  ۱۸۹۶ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ و ۱۵۱۶ مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۷ آنچه مبنای مصوبات شورای شهرهای سرعین و خارک اعلام شده و اتفاقاً به تأیید این مصوبات منتهی گردیده، دقیقاً مبنای مصوبه مورد شکایت حاضر می‌باشد. بدین توضیح که وجه اشتراکی که می‌توان فی مابین مصوبات شورای شهرهای خارک و سرعین با مصوبه موضوع شکایت مطرح نمود ارائه خدمات در موضوعی مشخص می‌باشد که به ازاء آن می‌بایست از مشمولین آن بهایی اخذ گردد. بنابراین چنانچه حسب آراء فوق الاشاره مصوبات مطروحه مستند به بند ۲۶ ماده ۱۰ قانون تشکیلات شوراها، مطابق قانون تشخیص داده شده بایستی به عرض برساند، مصوبه معترض‌عنه نیز دقیقاً و مشخصاً مطابق و همسو با همین مواد و در راستای مقصود قانونگذار تصویب گردیده و با توجه به ارائه مستقیم خدمت از سوی شهرداری به متقاضیان آن نمی‌توان مصوباتی که کاملاً وفق ضوابط تصویب شده‌اند را باطل نمود.

تهیه اسناد مناقصه و مزایده توسط شهرداری و سازمان‌های موضوع مواد ۸۴ و ۱۱۱ قانون شهرداری محققاً مستلزم تهیه طرح و نقشه‌های اجرایی، انجام انواع محاسبات فنی و کارشناسی در رشته‌های سازه، تأسیسات، مکانیک، آتش نشانی و ... توسط کارشناسان متخصص رشته‌های مذکور و برآورد اولیه هر پروژه و در مورد سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها تعیین قیمت‌های کارشناسی سهم شهرداری اعم از بهای زمین و عوارض صدور پروانه احداث بنا و ... می‌باشد که به هنگام فروش این اسناد به متقاضیان شرکت‌کننده در فراخوان منتشره تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنی مستند به ضمائم پیوست بخشنامه شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۱ وزیر کشور در موضوع مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است. علی‌رغم این که دریافت بهای فروش نقشه‌ها و مشخصات و اوراق و برگ شرایط در آگهی فراخوان منتشره در ضمن مفاد بند ۱۱ از ماده ۷ آیین‌نامه معاملات شهرداری تصریح گردیده که به همین استناد مبلغ آن در ضمن مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ ـ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان تعیین شده و علاوه بر آن در ضمن آیین‌نامه مالی مصوب ۲۳۵۴۷۲/ت ۶۰۷۰۲ هـ ـ ۲۰/ ۱۲/ ۱۴۰۱  هیأت وزیران که مؤخر بر مصوبه این شورا می‌باشد ممنوعیتی در این خصوص مقرر نشده است. لکن در ضمن بندهای ۱ و ۲ دادخواست شاکی اعلام شده که چنین مجوزی برای دریافت بهای خدمات مذکور به شهرداری داده نشده است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/ ۳/ ۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً در آیین‌نامه‌های شهرداری‌ها درخصوص اخذ مبلغی به عنوان بهای خدمات در صورت انجام مناقصات و مزایده‌ها و... حکمی مقرر نشده است و برمبنای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بهای خدمات در ازای ارائه خدمات مستقیم وصول می‌شود و این درحالی است که درخصوص مصوبه مورد شکایت خدماتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌گردد تا مستحق دریافت آن باشد.

ثانیاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است.

ثالثاً موضوع خواسته مشمول موارد احصاء شده در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۱ وزارت کشور نیست.

بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان مناقصات و مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی مصوب شورای اسلامی شهر، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • بهره مندی ۲۷۶ عزادار حسینی از خدمات امدادی و درمانی هلال احمر قم
  • بهره مندی بیش از ۶ هزار نفر از عزاداران حسینی از خدمات هلال احمر
  • واردات خودروهای اقتصادی در دستورکار دولت قرار گیرد
  • بهره مندی حدود ۱۰ هزار مادر روستایی از بیمه اجتماعی رایگان
  • مشاورین املاک ملزم به استفاده از سامانه خودنویس هستند 
  • بهره مندی دو هزار بیمار از خدمات مرکز جامع توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • تبیین شخصیت مرحوم سید جواد حجازی از زبان محمدی گلپایگانی
  • محرومیت طیف گسترده‌ای از معلولان از دریافت حق پرستاری
  • ابطال یک مصوبه شورای شهر در دیوان عدالت اداری
  • ابطال یک مصوبه شورای شهر اصفهان در دیوان عدالت اداری