2018-07-17@13:12:35 GMT
۰ نتیجه - (۰.۰۰۰ ثانیه)

«اخبار ������ ������»

    آنکاراـ ایرناـ نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در شهر یالووا نشان می دهد که محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق نتوانست اکثریت آراء را در زادگاه خود به دست آورد و اردوغان در این شهر نیز بیش از پنجاه درصد رای شرکت کنندگان را به دست آورد. به گزارش روز دوشنبه...