2019-01-16@19:11:45 GMT
۰ نتیجه - (۰.۰۰۰ ثانیه)

«اخبار ������ ������»

    آنکاراـ ایرناـ نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در شهر یالووا نشان می دهد که محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق نتوانست اکثریت آراء را در زادگاه خود به دست آورد و اردوغان در این شهر نیز بیش از پنجاه درصد رای شرکت کنندگان را به دست آورد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بر اساس نتایج اولیه غیر رسمی و شمارش 99.91 درصد آرا، رجب طیب اردوغان با 52.54 ردصد آرا، اکثریت مطلق آرای انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورده و پیروز انتخابات است.نتایج تفکیک شده حاکی از آن است که رجب طیب اردوغان در شهر یالوا 50.37 درصد آراء و محرم اینجه 38.86 درصد آرای شرکت کنندگان در این شهر را کسب کرده اند.محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق و نزدیک ترین رقیب اردوغان نیز در مجموع 30.67 درصد مجموع آرای انتخاباتی ریاست جمهوری ترکیه را به خود اختصاص داده است.اینجه در مصاحبه با خبرنگاران در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری خواه ترکیه اعلام کرد که نتیجه انتخابات روز گذشته را که به پیروزی رجب طیب اردوغان رقیب وی و رییس جمهوری کنونی ترکیه منتج شد، می پذیرد.وی بیان کرد: هیچ مغایرتی بین نتایجی که از طریق نمایندگان انتخاباتی خود در شعب و صندوق...