2018-12-19@12:14:03 GMT
۰ نتیجه - (۰.۰۰۰ ثانیه)

«اخبار ���������� ������������ ������������»

    آبادان – ایرنا - رئیس جمعیت زنان جنوب عراق گفت: سفر به ایران برای استفاده از خدمات وامکانات درمانی خوب موجود در ایران از مهمترین خواسته ها و اهداف مردم عراق برای سفر به این کشور شیعه همسایه است. وفیقه مومن روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه مردم عراق از گردشگری سلامت در ایران استقبال بی نظیری کرده اند، گفت: با توجه به نزدیکی و اشتراکات دینی و مذهبی ایران و عراق مردم این کشور برای گردشگری دینی، گردشگری دریایی و گردشگری سلامت جمهوری اسلامی ایران را در اولویت قرار داده اند.وی اظهار داشت: با توجه به افزایش بیماریهای ناشی از آلودگی زیست محیطی و سلاح های شیمیایی به کار برده شده در جنگ های متعدد علیه مردم عراق درمان برخی از بیماریها در این کشور امکان پذیر نیست و بیماران برای درمان بیماری خود ناچارند به کشورهای خارجی سفر کنند.مومن، یکی از شایعترین بیماریها در عراق را سرطان بیان کرد و گفت: برخی از بیماران عراقی برای درمان به کشور هند سفر کرده اند اما اکثر مردم کشور جمهوری اسلامی ایران را به خاطر نزدیکی و اشتراکات دینی و فرهنگی انتخاب می کنند.وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه فی ما...