2019-02-20@18:38:26 GMT
۰ نتیجه - (۰.۰۰۰ ثانیه)

«اخبار ������ �� ������»

    رکنا:دختری وقتی به سن بلوغ رسید از سوی پدر شیطان صفتش ایدز گرفت. به گزارش گروه ترجمه رکنا، پدری در میسوری به جرم Crime تجاوز جنسی و انتقال بیماری به دختر 9 ساله اش دستگیر شد. طبق گزارش پلیس، رابرت استفورد 41 ساله پس از این که دختر خود را شکنجه Torture و در انبار زندانی Prisoner کرد او را مورد تعرض قرار داد. رابرت که از بیماری شبه ایدز HIV رنج می برد با همخوابی با دخترش او را هم به این بیماری دچار کرد. قربانی به افسرپرونده گفت که پدرش او را در روز بارها مورد تعرض قرار می داد و اگر وی درخواست های شوم او را قبول نمی کرد مجبور بود روزها در خانه زندانی و از آب و غذا محروم باشد. دختر ناتوان که بعد از انتقال بیماری کم کم دچار ضعف و ناتوانی شده بود با مراجعه به بیمارستان از حال ناخوشش توضیح داد. وی به پزشک Doctor بیمارستان از شکنجه های این مدت، انتقال بیماری پدرش و همخوابی های اجباری‌اش تعریف کرد. با مراجعه قربانی به پزشکی قانونی مشخص شد که ویروسی مانند ایدز در بدن دختر 9 ساله ریشه دوانده و در بدنش اثرات کتک و تعرض های وحشیانه دیده شده...