2019-01-24@13:48:53 GMT
۰ نتیجه - (۰.۰۰۰ ثانیه)

«اخبار ��������»

    محمد حسین پورکاظمى رئیس سنجش پزشکی از آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی ۹۷ خبر داد و گفت: انتخاب آزمون رشته کارشناسى ارشد پزشکى امسال از امروز شنبه ٢٧ مرداد آغاز شده است و داوطلبان به مدت ٤ روز تا ٣١ مرداد فرصت دارند به سایت سنجش پزشکى مراجعه و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. وی ادامه داد: کارنامه علمی و پاسخنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۹۷ از هفته گذشته روز دوشنبه ٢٢ مرداد بر روى سایت سنجش پزشکی قرار گرفته است. پورکاظمی در ادامه با بیان اینکه در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۹۷، حدود ۷۵ هزار نفر ثبت نام کرده بودند، گفت: ۲۰ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی امسال غایب بودند و رقابت ۵۵ هزار نفر شرکت کننده در آزمون برای ۵ هزار نفر صندلی است و ٣٢ هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ٩٧ مجاز به انتخاب رشته شده اند . رئیس سنجش پزشکی اظهار کرد: ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پزشکی ۹۷ بالغ ۵ هزار است و نسبت به سال گذشته تغییر آن چنانی نداشته است و در برخی رشته‌هایی که بازار کار بیشتری دارند ظرفیت ها افزایش پیدا کرده و در رشته‌هایی که بازار کار کمتری دارند ظرفیت ها را کاهش دادیم، اما در مجموع ظرفیت...