2019-02-20@18:35:04 GMT
۰ نتیجه - (۰.۰۰۰ ثانیه)

«اخبار ������ ������������»

    به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب توکلی پژوهشگر تاریخ بعدازظهر امروز در نشست «بررسی نقش آمریکا و انگلیس در از بین بردن انسجام ملی ایرانیان» به مناسبت سالروز کودتای 28 مرداد، اظهارداشت: طی سال های اخیر توجه ما به سلطه امپریالیسم و نقد سرمایه داری کاهش پیدا کرده است. جهان سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوم در حال جابجایی قدرت بود و این جابجایی بین انگلیس و قدرت جوانی به نام آمریکا بود. وی گفت: آمریکایی ها در انتهای جنگ جهانی دوم با ضربه شست هسته ای و به راه انداختن دو انفجار هسته ای قدرت خود را به جهان نشان داد. توکلی افزود: پس از جنگ جهانی دوم به دلیل فشارهای سنگین جنگ بر انگلیس این کسور افول میکند و آمریکا و متعاقب آن شوروی به عنوان قدرت های اول و دوم در جهان جایگزین می شوند. این پژوهشگر تصریح کرد: کودتای ۲۸ مرداد تنها افول یک دولت نبود بلکه یک بخش بسیار مهمی از این واقعه که نیاز به توجه بیشتری دارد، بحث جابجایی قدرت در نظام بین الملل بود. در آن زمان در میان نیروهای نهضت آگاهی به نقش جهان سرمایه داری وجود نداشت. وی ادامه داد: ما دچار بیماری توهم توطئه بودیم و هستیم و بخشی...