2019-02-20@18:43:13 GMT
۰ نتیجه - (۰.۰۰۰ ثانیه)

«اخبار ������ �������� ��������������»

    قاچاق، نفس جایگاه های پمپ بنزین در زاهدان را گرفت، بنزین کام مصرف کنندگان را تلخ و کام سوداگران را شیرین کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زاهدان، این روزها شاهد آن هستیم که در برابر جایگاه سوخت ماشین ها صف کشیدند و در حال سوختگیری هستند که اکثر این سوختگیری ها به سوی مرزها قاچاق می شود.   صف های طولانی برای سوخت گیری در جایگاه های پمپ بنزین به حدی است که داد مردم را در آورده است.   جالب تر از آن این است که در آن طرف تر ماشین های را می بینیم که با تخلیه بنزین از باک ماشین و فروش آن، دوباره به صف طولانی ماشین های بر می گردد تا سوخت گیری انجام دهد؛ در این میان رانندگان ماشینی که فقط برای مصرف روزانه خودشان در صف قرار می گیرند از یک اقدام و حرکت آنان ناراضی هستند.   اکنون سوداگران بنزین را به دکه ها می فروشند و دکه ها بنزین با قیمت 35 تا 40 هزار تومان به کسانی که کارت سوخت به دلایلی ندارند و یا مسافر هستند به فروش می رسد؛ گاه دیده شده که بخش عظیمی از این سرمایه ملی با قیمت بالا به کشورهای...