2020-07-15@10:51:40 GMT
۱۰۰ نتیجه - (۰.۱۱۲ ثانیه)

جدیدترین‌های «آتش سوزی کلینیک سینا»:

  صراط: سردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص آخرین جزئیات پرونده آتش سوزی کلینیک سینا مهر، اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا مهر به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: ۱۲ نفر تمام افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی بازداشت شدند، بعد از انجام تحقیقات ۱۰ نفر دو روز قبل و یک نفر هم روز گذشته با قرار وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شدند و یک نفر دیگر به علت نداشتن سند هنوز در بازداشت است.وی گفت: اکثر بازداشت شدگان مسئولان...
  سردار حمید هداوند درباره آخرین جزئیات پرونده آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهار به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش‌سوزی بوده است.جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: در این پرونده در مجموع ۱۲ نفر بازداشت شدند، ۱۰ نفر از متهمان دو روز قبل و یکی از آن‌ها نیز روز گذشته با قرار وثیقه و تا روز برگزاری دادگاه آزاد شدند و یک نفر دیگر به علت نداشتن سند هنوز در بازداشت است.به گفته وی، اکثر بازداشتی‌ها این پرونده مسئولان کلینیک بودند و تحقیقات پلیس نشان داد که فقط کوتاهی و قصور موجب بروز...
  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس پایتخت سردار "حمید هداوند" در خصوص آخرین جزئیات پرونده آتش سوزی کلینیک سینا، اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: ۱۲ نفر کل افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی بازداشت شدند، بعد از انجام تحقیقات ۱۰ نفر دو روز قبل و یک نفر هم روز گذشته با قرار وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شدند و یک نفر دیگر به علت نداشتن سند هنوز در بازداشت است. وی گفت: اکثر بازداشت شدگان مسئولان کلینیک...
  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس پایتخت سردار "حمید هداوند" در خصوص آخرین جزئیات پرونده آتش سوزی کلینیک سینا، اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: ۱۲ نفر کل افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی بازداشت شدند، بعد از انجام تحقیقات ۱۰ نفر دو روز قبل و یک نفر هم روز گذشته با قرار وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شدند و یک نفر دیگر به علت نداشتن سند هنوز در بازداشت است. وی گفت: اکثر بازداشت شدگان مسئولان کلینیک...
  آفتاب‌‌نیوز : سردار "حمید هداوند" در خصوص آخرین جزئیات پرونده آتش سوزی کلینیک سینا، اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: ۱۲ نفر کل افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی بازداشت شدند، بعد از انجام تحقیقات ۱۰ نفر دو روز قبل و یک نفر هم روز گذشته با قرار وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شدند و یک نفر دیگر به علت نداشتن سند هنوز در بازداشت است. وی گفت: اکثر بازداشت شدگان مسئولان کلینیک بودند و تحقیقات پلیس نشان داد...
  به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص آخرین جزئیات پرونده آتش سوزی کلینیک سینا مهر، اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا مهر به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: ۱۲ نفر تمام افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی بازداشت شدند، بعد از انجام تحقیقات ۱۰ نفر دو روز قبل و یک نفر هم روز گذشته با قرار وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شدند و یک نفر دیگر به علت نداشتن سند هنوز در بازداشت است. وی گفت:...
  ساعت24-جانشین فرمانده انتظامی تهران آخرین جزئیات پرونده آتش‌سوزی کلینیک سینا را تشریح کرد و گفت: علت حادثه به هیچ وجه امنیتی نبوده است. سردار حمید هداوند در خصوص آخرین جزئیات پرونده آتش سوزی کلینیک سینا، اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: ۱۲ نفر کل افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی بازداشت شدند، بعد از انجام تحقیقات ۱۰ نفر دو روز قبل و یک نفر هم روز گذشته با قرار وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شدند و یک نفر دیگر...
  خبرگزاری آریا- جانشین فرمانده انتظامی تهران آخرین جزئیات پرونده آتش‌سوزی کلینیک سینا را تشریح کرد و گفت: علت حادثه به هیچ وجه امنیتی نبوده است.به گزارش خبرگزاری آریا، سردار حمید هداوند در خصوص آخرین جزئیات پرونده آتش سوزی کلینیک سینا، اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است.جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: 12 نفر کل افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی بازداشت شدند، بعد از انجام تحقیقات 10 نفر دو روز قبل و یک نفر هم روز گذشته با قرار وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شدند و...
  جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به آزادی ۱۱ نفر از متهمان پرونده آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر با قرار وثیقه، گفت: این حادثه به هیچ وجه امنیتی نبود. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار حمید هداوند درباره آخرین جزئیات پرونده آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهار به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش‌سوزی بوده است. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: در این پرونده در مجموع 12 نفر بازداشت شدند، 10 نفر از متهمان دو روز قبل و یکی از آنها نیز روز گذشته با قرار وثیقه و تا روز...
  به گزارش تابناک به نقل از میزان، سردار حمید هداوند در خصوص آخرین جزئیات پرونده آتش سوزی کلینیک سینا، اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: ۱۲ نفر کل افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی بازداشت شدند، بعد از انجام تحقیقات ۱۰ نفر دو روز قبل و یک نفر هم روز گذشته با قرار وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شدند و یک نفر دیگر به علت نداشتن سند هنوز در بازداشت است. وی گفت: اکثر بازداشت شدگان مسئولان کلینیک بودند...
  جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ آخرین جزئیات پرونده آتش‌سوزی کلینیک سینا را تشریح کرد و گفت: علت حادثه به هیچ وجه امنیتی نبوده است. به گزارش فارس، سردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص آخرین جزئیات پرونده آتش سوزی کلینیک سینا اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: ۱۲ نفر کل افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی بازداشت شدند؛ بعد از انجام تحقیقات ۱۰ نفر دو روز قبل و یک نفر هم روز گذشته با قرار وثیقه تا روز...
  به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، سردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ درخصوص آخرین جزئیات پرونده آتش‌سوزی کلینیک سینا مهر در تهران اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش‌سوزی بوده است. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: ۱۲ نفر کل افرادی بودند که در قضیه آتش‌سوزی بازداشت شدند. بعد از انجام تحقیقات، ۱۰ نفر ۲ روز قبل و یک نفر هم روز گذشته با قرار وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شدند و یک نفر دیگر به علت نداشتن سند هنوز در بازداشت است. وی گفت: اکثر بازداشت‌شدگان مسئولان...
  به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص آخرین جزئیات پرونده آتش سوزی کلینیک سینا گفت: ماموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: ۱۲ نفر کل افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی بازداشت شدند; بعد از انجام تحقیقات ۱۰ نفر دو روز قبل و یک نفر هم روز گذشته با قرار وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شدند و یک نفر دیگر به علت نداشتن سند هنوز در بازداشت است. وی گفت: اکثر بازداشت شدگان مسئولان کلینیک...
  جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ آخرین جزئیات پرونده آتش‌سوزی کلینیک سینا را تشریح کرد و گفت: علت حادثه به هیچ وجه امنیتی نبوده است. به گزارش مشرق، سردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص آخرین جزئیات پرونده آتش سوزی کلینیک سینا اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است. بیشتر بخوانید: جزئیات جدید از سانحه کلینیک سینا اطهر اطلاعات ساختمان‌های ناایمن تهران منتشر می‌شود جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: ۱۲ نفر کل افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی بازداشت شدند; بعد از انجام تحقیقات ۱۰...
  انفجار تجریش / جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ آخرین جزئیات پرونده انفجار تجریش و آتش‌سوزی کلینیک سینا را تشریح کرد و گفت: علت حادثه به هیچ وجه امنیتی نبوده است. به گزارش رکنا، سردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص آخرین جزئیات پرونده انفجار تجریش و آتش سوزی کلینیک سینا اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: ۱۲ نفر کل افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی بازداشت شدند بعد از انجام تحقیقات ۱۰ نفر...
  به گزارش اقتصادآنلاین وزارت کار در واکنش به مقصر دانسته شدن در حادثه آتش‌سوزی کلینیک «سینا اطهر»  جوابیه‌ای را به سایت اقتصادآنلاین ارسال کرد. در متن این جوابیه‌ آمده است؛  «در پی اظهارات برخی مقامات مسئول در شهرداری و شورای شهر تهران در ارتباط با حادثه انفجار و آتش‌سوزی در «کلینیک سینا اطهر» و عدم ایفای مسئولیت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با اعلام تخلف در مورد این کلینیک ذکر این نکته ضروری است که برخلاف اظهارات مطرح شده هیچ‌گونه استعلامی در مورد ایمنی ساختمان سینا اطهر از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی انجام نشده است. کلینیک مذکور به دلیل عدم ارجاع موثر از سوی مراجع ذی‌ربط(وزارت بهداشت)در سوابق بازرسی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران...
  ایسنا/خوزستان سه‌شنبه هفته گذشته بود که کلینیک درمانی سینا اطهر در منطقه تجریش تهران، با انفجار چند سیلندر گاز بزرگ و کوچک، دچار آتش‌سوزی شد؛ این حادثه که هنگام ساعت کاری کلینیک رخ داد، منجر به مرگ ۱۹ نفر و مصدومیت ۹ تن از کارکنان و مراجعه‌کنندگان این کلینیک شد. به گزارش ایسنا، با وقوع این حادثه تعداد زیادی از افراد حاضر در کلینیک، در ساختمان حبس شده بودند و درخواست کمک می‌کردند. عنایت آزغ، ۲۹ ساله و اهل روستای باوج از شهرستان رامهرمز است؛ جوان دستفروشی که در خیابان در نزدیکی کلینیک سینا اطهر بساط می‌کرد. او وقتی صدای فریادهای کمک زنان و کودکان کلینیک حادثه‌زده را می‌شنود و متوجه آتش‌سوزی ساختمان می‌شود، بساطش را رها می‌کند و...
  سه شنبه شب دهم تیر 99 در شمال تهران انفجار در یك كلینیك پزشكی منجر به فاجعه‌ای شد كه منجر به مرگ 19 نفر گردید. به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، به‌دنبال حادثه انفجار و آتش‌سوزی شامگاه سه‌شنبه ۱۰ تیر در ساختمان ۵ طبقه واقع در خیابان شریعتی و مرگ ۱۹ پزشک و پرستار و تکنیسین و بیمار، تحقیقات آغاز شد. طبقه اول آزمایشگاه و داروخانه قرار داشت و در طبقه دوم سی تی اسکن و رادیولوژی بود. به همین دلیل در این طبقات بیمار یا کادر درمانی نبود. طبقه سوم بیمارستان بیماران بستری بودند و در طبقه چهارم اتاق‌های جراحی قرار داشت. اجساد دو مرد و دو زن در راهرو روی زمین افتاده بودند که در تحقیقات...
  «سیدحمید موسوی» روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: مالک کلینیک ناایمن سینا در خیابان شریعتی ۱۲ پزشک هستند و در سال ۱۳۷۹ پروانه ساختمانی این ملک به نام یک فرد حقیقی صادر شده است. وی افزود:‌ اینکه برخی رسانه‌ها عنوان کردند مالک یک بانک است، صحیح نیست و به دلیل مراودات و مسائل مالی در رهن یکی از بانک‌های خصوصی کشور قرار دارد. وی همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره ساختمان‌های ناایمن این منطقه گفت که ۱۰۷ پرونده در اولویت یک و ۱۷۱ پرونده دیگر در اولویت ۲ پرخطر قرار داشت و از میان ۱۰۷ مورد اولویت یک نیز ۲۵ پرونده در وضعیت حاد قرار دارد. به گزارش ایرنا حادثه آتش‌سوزی و انفجار کلینیک سینا در خیابان شریعتی تهران شامگاه سه‌شنبه، 10 تیرماه به...
  به گزارش جماران؛ محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران، در حساب توییتری خود نوشت: «حادثه تاسف بار آتش‌سوزی کلینیک سینا با وجود قربانی شدن ۱۹ تن از شهروندان و آسیب دیدن تعدادی دیگر،در رسانه ها وافکار عمومی به ابعاد آن به خوبی پرداخته نشد. شورای شهر وظیفه خود می داند که موضوع را حصول نتیجه روشن پیگیری کند تا نسبت به قصور و تقصیرهای رخ داده مسامحه صورت نگیرد. در تهران ۳۳۰۰۰ ساختمان ناایمن وجود دارد که به آنها اخطار شده و تنها ۲۲۰ ساختمان ایمن شده، ۴۰۰۰ ساختمان در حال ایمن سازی و ۳۰۰۰ ساختمان نسبت به ایمن نبودن بی تفاوتند. گرچه شهرداری هنوز فاقد اختیار ضابط قضاییست، اما بایست از اختیارات قانونی خود برای فشار به مالکین جهت...
  به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، زهرا شیخی در توضیح جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: امروز کمیسیون بهداشت بنا به دستور هیات رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی به  بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا با حضور قاسم جان بابایی معاونت درمان وزارت بهداشت، علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مهدی داوری دولت آبادی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران با هدف جلوگیری از حوادث مشابه پرداخت.     به گفته وی در این جلسه  تمامی ابعاد این همچون مسائل مربوط  به شهرداری، شهرسازی، مقررات ملی ساختمان، ضوابط فنی و بهداشت کار، مقررات ملی مسکن، مسائل آموزش ایمنی و ضعف نظارتی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نیز سوالات و  مواردی را مطرح...
  آفتاب‌‌نیوز : «عنایت آزغ» اهل روستای باوج رامهرمز که در تجریش دستفروشی می‌کند در آتش‌سوزی مرگبار کلینیک سینا اطهر با زدن به دل آتش جان چند انسان را نجات داد. براساس گفته مسئولان شهرداری، این جوان شجاع رامهرمزی که جان چندین نفر را در کلینیک سینا نجات داد، پس از آزمون در آتش‌نشانی استخدام خواهد شد. تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به نوشته سایت عصرایران، در شب (10 تیر) و اتفاق آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر(مهر)، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که جوانی (عنایت آزغ) راجع به اتفاقات آتش‌سوزی و نجات چند نفر حرف زد: داشتم اجناسم را می‌فروختم که صدای انفجار را شنیدم. دومین انفجار...
  به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  شورای اسلامی، در گفت‌وگویی در توضیح جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: امروز کمیسیون بهداشت بنا به دستور هیات رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی به  بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا با حضور قاسم جان بابایی معاونت درمان وزارت بهداشت، علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مهدی داوری دولت آبادی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران با هدف جلوگیری از حوادث مشابه پرداخت.   به گفته وی در این جلسه  تمامی ابعاد این همچون مسائل مربوط  به شهرداری، شهرسازی، مقررات ملی ساختمان، ضوابط فنی و بهداشت کار، مقررات ملی مسکن، مسائل آموزش ایمنی و ضعف نظارتی مورد بررسی قرار...
  خبرگزاری ایسنا: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت که در این کمیسیون، کمیته ویژه بررسی دقیق ابعاد حادثه آتش سوزی کلینیک سینا برای ارائه گزارش دقیق به صحن علنی تشکیل شد. زهرا شیخی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: امروز کمیسیون بهداشت بنا به دستور هیات رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی به بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا با حضور قاسم جان بابایی معاونت درمان وزارت بهداشت، علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مهدی داوری دولت آبادی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران با هدف جلوگیری از حوادث مشابه پرداخت. به گفته وی در این جلسه تمامی ابعاد این همچون مسائل مربوط به شهرداری، شهرسازی، مقررات ملی...
  به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: رئیس مجلس و هیأت رئیسه در مورد حادثه آتش‌سوزی کلینیک درمانی سینا اطهر مأموریتی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس داده بودند که علت حادثه را در جهت پیشگیری از حوادث مشابه بررسی کنند. وی افزود: آتش‌سوزی کلینیک درمانی سینا اطهر امروز در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفت و آقایان زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و مدیرعامل آتش‌نشانی حضور داشتند. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تسلیت به بازماندگان حادثه آتش‌سوزی کلینیک درمانی سینا اطهر گفت: فارغ از علت و...
  سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: در جلسه امروز در کمیسیون بهداشت و درمان جهت بررسی آتش‌سوزی کلینیک درمانی سینا اطهر تیم تحقیق تشکیل شد. به گزارش مشرق، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: رئیس مجلس و هیأت رئیسه در مورد حادثه آتش‌سوزی کلینیک درمانی سینا اطهر مأموریتی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس داده بودند که علت حادثه را در جهت پیشگیری از حوادث مشابه بررسی کنند. وی افزود: آتش‌سوزی کلینیک درمانی سینا اطهر امروز در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفت و آقایان زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و مدیرعامل آتش‌نشانی حضور داشتند....
  به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: رئیس مجلس و هیأت رئیسه در مورد حادثه آتش‌سوزی کلینیک درمانی سینا اطهر مأموریتی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس داده بودند که علت حادثه را در جهت پیشگیری از حوادث مشابه بررسی کنند. وی افزود: آتش‌سوزی کلینیک درمانی سینا اطهر امروز در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفت و آقایان زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و مدیرعامل آتش‌نشانی حضور داشتند. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تسلیت به بازماندگان حادثه آتش‌سوزی کلینیک درمانی سینا اطهر گفت: فارغ از...
  دریافت 11 MB کد خبر 528287 برچسب‌ها همشهری تی وی
  رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در صحن علنی شورا درباره حادثه آتش‌سوزی کلینیک سینا گزارش ارائه کرد. به گزارش خبرنگار ایمنا، زهرا صدراعظم نوریئدر جلسه علنی امروز (یکشنبه) شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: پیشتر سازمان آتش‌نشانی پس از بازدید بیش از ۳۳ هزار ساختمان پرخطر و میان خطر، اخطاریه‌های لازم را برای آن‌ها صادر کرده است. وی با بیان اینکه ۲۶ درصد حریق‌ها مربوط به ساختمان و ۵۴ درصد از حریق‌های ساختمانی مربوط به کاربری مسکونی است، افزود: ساختمان پنج طبقه کلینیک سینا کاربری مسکونی داشته و به دلیل تغییر کاربری، مطابق با رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰، مالک مکلف به بهره‌برداری مجاز از ملک بوده است. رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری...
  به گزارش همشهری آنلاین، پس از وقوع حادثه انفجار و آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر تهران که منجر به کشته شدن ۱۹ نفر شد، ۹ نفر از مسئولان و متصدیان کلینیک شامل تعدادی از افراد هیأت‌مدیره، مدیرعامل، سهام‌دار این کلینیک و مسئول تأسیسات ساختمان که ۳ زن و ۶ مرد بودند، بازداشت شدند تا پلیس تحقیقات خود را درباره بررسی دلایل انفجار این کلینیک انجام دهد. حالا سردار حمید هداوند، خبر داده که تعداد بازداشتی‌ها به ۱۲ نفر رسیده که ۱۰ نفر از آنها مرد و ۲ نفر زن هستند. وی اظهار کرد: بخشی از این پرونده توسط پلیس امنیت و بخشی از آن توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ در حال رسیدگی است. شامگاه چهارشنبه (۱۱ تیر) انفجار مهیب و آتش‌سوزی گسترده در کلینیک سینا اطهر واقع در خیابان...
  خبرگزاری فارس: سردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ  در خصوص آخرین جزئیات تحقیق و بررسی پلیس در خصوص آتش‌سوزی کلینیک سینا اظهار داشت: بررسی‌های پلیس امنیت و پلیس آگاهی تهران همچنان ادامه دارد و ۱۲ نفر در خصوص این پرونده آتش‌سوزی بازداشت شده‌اند. وی گفت: از تعداد ۱۲ نفر بازداشت شده ۱۰ نفر مرد و ۲ نفر زن هستند. وی خاطرنشان کرد: بررسی پلیس در مورد علت آتش‌سوزی مرکز درمانی سینا اطهر با قوت ادامه دارد. گفتنی است، آتش‌سوزی در کلینیک سینا در روز ۱۱ تیر ماه منجر به جان باختن ۱۹ نفر از جمله ۱۵ زن و ۴ مرد شد.
  رئیس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران جزییاتی از حادثه آتش‌سوزی کلینیک سینا مهر تشریح کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران امروز در صحن علنی شورا گزارشی درباره حادثه آتش‌سوزی دی کلینیک سینا مهر شمیران ارائه کرد. او با بیان اینکه سازمان آتش‌نشانی از ۳۳هزار ساختمان پرخطر و میان خطر را بازدید و اخطاریه‌های لازم را صادر کرده است،گفت: ۲۶درصد حریق‌ها مربوط به ساختمان است و ۵۴درصد از حریق‌های ساختمانی مربوط به کاربری مسکونی است. نوری اضافه کرد:  ساختمان ۵طبقه این کلینیک کاربری مسکونی داشته و به دلیل تغییر کاربری،مطابق با رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک؛ مکلف به بهره‌برداری مجاز از ملک بوده...
  جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از بازداشت 12 نفر به دنبال آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر خبر داد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛سردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفت‌وگویی در خصوص آخرین جزئیات تحقیق و بررسی پلیس در خصوص آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر اظهار داشت: بررسی‌های پلیس امنیت و پلیس‌ آگاهی تهران همچنان ادامه دارد و 12 نفر در خصوص این پرونده آتش‌سوزی بازداشت شده‌اند. وی گفت: از تعداد 12 نفر بازداشت شده 10 نفر مرد و 2 نفر زن هستند. وی خاطرنشان کرد: ‌بررسی پلیس در مورد علت آتش‌سوزی مرکز درمانی سینا اطهر با قوت ادامه دارد. گفتنی است، آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر در روز 11 تیر ماه...
  به گزارش ایرنا، پیروز حناچی روز گذشته، شنبه با «عنایت آزغ» دیدار کرد و در این دیدار از این جوان خوزستانی خواست که با پیوستن به خانواده بزرگ آتش‌نشانی تهران همچنان روحیه ایثار و از خودگذشتگی را در مسیر نجات جان هموطنانمان قرار دهد. «عنایت» از اهالی روستای باوج رامهرمز است که با شجاعت تمام بساط دستفروشی‌اش در تجریش را رها کرد و دل به آتش زد تا در فرصت طلایی و قبل از حضور آتش‌نشانان به داد مردم گرفتار در ساختمان سینا بشتابد. حادثه آتش‌سوزی و انفجار کلینیک سینا از حوادث تلخی بود که به کشته شدن ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد که بیش از نیمی از جان‌باختگان آن متعلق به پزشکان و کادر اتاق عمل...
  جانشین رئیس پلیس تهران بزرگ از بازداشت ۱۲ نفر در پرونده انفجار مرگبار در کلینیک سینا اطهر خبر داد. - اخبار اجتماعی - سردار حمید هداوند در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ درباره تعداد افرادی که پس از انفجار مرگبار در کلینیک سینا اطهر بازداشت شده‌اند، اظهار کرد: تعداد بازداشتی‌ها در این پرونده به 12 نفر رسید. جانشین رئیس پلیس تهران بزرگ افزود: 10 نفر از بازداشتی‌ها مرد و دو نفر نیز زن هستند. وی تصریح کرد: بخشی از این پرونده توسط پلیس امنیت و بخشی از آن توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ در حال رسیدگی است. گفتنی است، شامگاه چهارشنبه (11 تیر) انفجار مهیب و آتش‌سوزی گسترده در کلینیک سینا اطهر واقع در خیابان شریعتی روی داد...
  «عنایت آزغ» اهل روستای باوج رامهرمز که در تجریش دستفروشی می‌کند در آتش‌سوزی مرگبار کلینیک سینا اطهر با زدن به دل آتش، جان چند انسان را نجات داد. به گزارش گرو دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، «عنایت آزغ» اهل روستای باوج رامهرمز است که در تجریش دستفروشی می‌کند. وی که در آتش‌سوزی مرگبار کلینیک سینا اطهر با زدن به دل آتش، جان چند انسان را نجات داد با حضور در رسانه ملی از آن شب و اقداماتی که انجام داد می‌گوید.   منبع:‌خبرآنلاین انتهای پیام/
  پیروز حناچی شهردارتهران روز گذشته، شنبه با «عنایت آزغ» دیدار کرد و در این دیدار از این جوان خوزستانی خواست که با پیوستن به خانواده بزرگ آتش‌نشانی تهران همچنان روحیه ایثار و از خودگذشتگی را در مسیر نجات جان هموطنانمان قرار دهد.«عنایت» از اهالی روستای باوج رامهرمز است که با شجاعت تمام بساط دستفروشی‌اش در تجریش را رها کرد و دل به آتش زد تا در فرصت طلایی و قبل از حضور آتش‌نشانان به داد مردم گرفتار در ساختمان سینا بشتابد.حادثه آتش‌سوزی و انفجار کلینیک سینا از حوادث تلخی بود که به کشته شدن ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد که بیش از نیمی از جان‌باختگان آن متعلق به پزشکان و کادر اتاق عمل است.مهار این آتش‌سوزی با...
  کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
  غلامحسین محمدی در صفحه مجازی خود در توییتر از ملاقات امروز دستفروش ناجی حادثه آتش سوزی کلینیک سینا با شهردار تهران خبر داد و نوشت: شهردار تهران امروز به درخواست شهروندان تهرانی از عنایت آزغ، دستفروش ناجی حادثه آتش سوزی کلینیک سینا درخواست کرد که به خانواده بزرگ ایثارگران آتش نشان بپیوندد. گفتنی حادثه آتش سوزی کلینیک سینا در هفته گذشته موجب فوت و مصدومیت تعدادی از شهروندان کشورمان شد.    
  به گزارش جماران؛ غلامحسین محمدی، مدیر روابط عمومی شهرداری تهران، در پیامی توییتری نوشت: «شهردار امروز به درخواست شهروندان از عنایت آزغ خواست که به خانواده بزرگ ایثارگران آتش‌نشان بپیوندد. انشالله» گفتنی است که عنایت آزغ اهل یکی از روستاهای استان خوزستان است که در حادثه آتش سوزی کلینیک سینا در تهران به کمک زنان و کودکان محصور شده در آتش رفت و جان آنان را نجات داد. حجم ویدیو: 961.21K | مدت زمان ویدیو: 00:00:20 دانلود ویدیو اخبار مرتبط آخرین جزئیات از آتش‌سوزی در کلینیک درمانی در شمال تهران+فیلم علت آتش ‌سوزی در کلینیک سینا در شمال تهران چه بود؟ پیام تسلیت روحانی به خانواده‌ جان باختگان حادثه‌ی انفجار کلینیک سینا محسن هاشمی: در مورد ناایمن بودن ساختمان کلینیک سینا...
  به گزارش ایرنا؛ در این جلسه که با حضور مسئولان شهرداری و حناچی برگزار شد، موضوع حریق در کلینیک سینا مورد بررسی دقیق قرار گرفت. همچنین «پیروزحناچی» شهردار تهران در این جلسه، گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده و در دستور کار در حوزه ساختمان‌های پرخطر و ناایمن ارائه کرد. اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم در این جلسه نظرات خود در خصوص حادثه را عنوان کرده و مقرر شد در جلسه فردا صبح شورای اسلامی شهر، رئیس شورای شهر از نمایندگان دستگاه های مختلف و دخیل از جمله وزارت بهداشت و وزارت کار دعوت کند تا ضمن حضور در جلسه شورای شهر به بیان گزارشات خود از این حادثه بپردازند. به گزارش ایرنا حادثه آتش‌سوزی و انفجار کلینیک سینای اطهر...
  شهردار منطقه یک تهران گفت:‌ ۲۷۸ ملک پرخطر در شمال تهران وجود دارد که تعداد ۱۰۷ مورد در زمره املاک پرخطر با اولویت هستند. «سیدحمید موسوی» درباره حادثه آتش سوزی در کلینیک سینا مهر واقع در خیابان شریعتی توضیح داد و اظهار داشت:‌ کلینیک سینا مهر کاربری مسکونی داشته و شهرداری توافق تغییرکاربری انجام نداده است. وی با بیان اینکه ‌مامورین شهرداری ضابط قضایی نیستند، اگر ضابط قضایی بودیم کلینیک را تعطیل می‌کردیم،‌ خاطر نشان کرد: جای تعجب است که چگونه هنگام راه‌اندازی یک واحد اغذیه‌ فروشی پروتکل‌ها به صورت دقیق توسط وزارت بهداشت زیر ذره‌بین است، ولی کلینیک نه. موسوی تاکید کرد:‌ ساختمان های خطرناک مشابه سینا مهر زیاد است ولی به دلیل تعارض قانون، شهرداری نمی‌تواند...
  زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران درباره جلسه ویژه و فوق‌العاده امروز شورای شهری‌ها با حناچی شهردار تهران گفت:‌این جلسه لحظاتی پیش با حضور اکثر اعضای شورای شهر، حناچی و برخی از مدیران شهری آغاز شده و موضوعات مختلفی در حال بحث و گفت‌وگو است. وی افزود: یکی از اصلی‌ترین موضوعات جلسه امروز حادثه کلینیک سینا مهر و بررسی جزئیات و حواشی آن است. وی گفت: حناچی شهردار تهران در جلسه امروز گزارش مفصل از اقدامات انجام گرفته و در دستور کار در حوزه ساختمان‌های پرخطر و ناایمن ارائه می‌کند و اعضای شورا نیز سؤال‌هایی در این زمینه از حناچی خواهند داشت. حریق و انفجار کلینیک سینا مهر سه شنبه هفته گذشته سبب جان...
  خرداد: بازپرس جنایی پایتخت و ۱۱ کارشناس با حضور در ساختمان منفجرشده کلینیک سینا اطهر تهران به بررسی میدانی و نمونه‌برداری از محل پرداختند تا هرچه سریع‌تر علت این فاجعه و مقصران احتمالی آن معرفی شوند.به گزارش خرداد به نقل از ایران، به‌دنبال حادثه انفجار و آتش‌سوزی شامگاه سه‌شنبه ۱۰ تیر در ساختمان ۵ طبقه واقع در خیابان شریعتی و مرگ ۱۹ پزشک و پرستار و تکنیسین و بیمار، تحقیقات آغاز شد.در بررسی‌های اولیه، مشخص شد در این ساختمان یک مرکز تصویربرداری، آزمایشگاه، داروخانه، مرکز جراحی محدود سینا مهر شمیران و درمانگاه تخصصی فعالیت می‌کردند.بلافاصله پس از این انفجار دستور بازداشت ۹ نفر که شامل تعدادی از افراد هیأت مدیره، مدیرعامل، سهام‌دار این مراکز و مسئول تأسیسات ساختمان بودند، صادر...
  بازپرس جنایی پایتخت و ۱۱ کارشناس با حضور در ساختمان منفجر شده کلینیک سینا مهر شمیران به بررسی میدانی و نمونه‌برداری از محل پرداختند تا هرچه سریعتر علت این فاجعه و مقصران احتمالی آن معرفی شوند. به‌دنبال حادثه انفجار و آتش‌سوزی شامگاه سه‌شنبه 10 تیر در ساختمان ۵ طبقه واقع در خیابان شریعتی و مرگ ۱۹ پزشک و پرستار و تکنیسین و بیمار، تحقیقات آغاز شد. در بررسی‌های اولیه، مشخص شد در این ساختمان یک مرکز تصویربرداری، آزمایشگاه، داروخانه، مرکز جراحی محدود سینا مهر شمیران و درمانگاه تخصصی فعالیت می کردند. بلافاصله پس از این انفجار دستور بازداشت 9 نفر که شامل تعدادی از افراد هیأت مدیره، مدیرعامل، سهام‌دار این مراکز و مسئول تأسیسات ساختمان بودند صادر شد که 3...
  فرارو- سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع حریق در یک کلینیک درمانی سینا اطهر در شریعتی خبر داد. این کلینیک پزشکی به بخش های جراحی زیبایی، رادیولوژی، داروخانه و غیره مجهز بوده و دارای پنج طبقه است. سید جلال ملکی در گفتگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: طی ساعت گذشته وقوع حریق در یک کلینیک درمانی به سامانه ١٢۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطلاع داده شد که بلافاصله نیرو‌های آتش‌نشانی به محل واقع در خیابان شریعتی قبل از قدس اعزام شدند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی لحظه انفجار تجریش مرکز درمانی سینای اطهر وی با بیان این که هم‌اکنون چهار ایستگاه در محل در حال انجام عملیات هستند، گفت:...
  عضو شورای شهر تهران گفت: رفع تخلفات و ایمن‌سازی اراده‌ای ملی می‌طلبد. به گزارش خبرنگار ایمنا، حسن خلیل‌آبادی در صفحه توئیتر خود نوشت: "در حادثه تلخی که در کلینیک مجاور میدان تجریش رخ داد، تنها شرمندگی و عذرخواهی و دیگر هیچ… همه بدانند صدها ساختمان مسکونی‌، اداری، بهداشتی، آموزشی خصوصی و دولتی ناایمن در شهرمان در کمین ماست! رفع تخلفات و ایمن‌سازی اراده‌ای ملی می‌طلبد. حادثه خبر نمی‌کند؛ همه مسئولیم و همه در خطر…" کد خبر 431845
  به گز ارش جماران؛ حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران، در صفحه توییتر خود نوشت: «در حادثه تلخی که در کلینک مجاور میدان تجریش رخ داد، تنها شرمندگی و عذرخواهی و دیگر هیچ... همه بدانند صدها ساختمان مسکونی‌، اداری، بهداشتی، آموزشی خصوصی و دولتی ناایمن درشهرمان در کمین ماست! رفع تخلفات و ایمن‌سازی اراده‌ای ملی می‌طلبد. حادثه خبر نمی‌کند؛ همه مسئولیم و همه درخطر...»   اخبار مرتبط آخرین جزئیات از آتش‌سوزی در کلینیک درمانی در شمال تهران+فیلم علت آتش ‌سوزی در کلینیک سینا در شمال تهران چه بود؟ واکنش سخنگوی دولت به حادثه انفجار کلینیک سینا محسن هاشمی: در مورد ناایمن بودن ساختمان کلینیک سینا تذکر داده بودیم/ باید زمان رسیدن آتش‌نشانی چک شود یک اشتباه عجیب در مورد...
  دریافت 1 MB 266 256 کد خبر 1406171
  به گزارش اقتصادآنلاین، در پی وقوع حادثه دلخراش آتش سوزی کلینیک سینا اطهر، مسعود بادین نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان و آرزوی سلامتی برای مصدومان این حادثه، دستور داد با هماهنگی مدیریت آتش سوزی، تیم ویژه کارشناسی برای تسریع در ارزیابی و پرداخت خسارت های وارد شده در کوتاه ترین زمان ممکن، اقدامات لازم را به عمل آورد. بنا براین گزارش، بیمه آسیا به پاس اعتماد و اطمینان بیمه گذاران و پس ازصدور مجوزهای لازم از سوی مراجع ذیربط، کارشناسان متخصص خود را بلافاصله به محل حادثه اعزام می کند تا برآورد میزان خسارت ها انجام پذیرد.   این گزارش می افزاید: بدیهی است پس...
  سردار غلامرضا جلالی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره جدیدترین تهدیدهای ایران اظهار داشت: فناوری‌های روز به علت پیشرفته بودن و وجود عناصر سایبری و هوشمند در آن‌ها علاوه بر ارائه خدمت به مردم، در درون خود تهدیدآمیز هستند. >>>> بیشتر بخوانید؛ >>>> واکنش سردار جلالی به احتمالات درباره حمله سایبری به کشور وی با اشاره به اینکه فناوری‌های نو، ترکیبی از تهدید و فرصت هستند، ادامه داد: مثلاً شبکه‌های اجتماعی جزو کارکردهای ضروری مردم است و همه از آن استفاده می‌کنند، اما شبکه‌های اجتماعی که در تسلط کشورهای خارجی باشد، برای کنترل مردم کشورهای دیگر و ایجاد آشوب و برهم زدن نظم کشورها و حملات اقتصادی و امنیتی هم استفاده می‌شود. سردار جلالی افزود: لازم است نسبت به...
  پایان سبز بورس در هفته دوم تیرماه، تولید محصولات جدید سایپا روی پلتفرم دانشگاهی، کلینیک سینا مهر تحت پوشش بیمه آتش سوزی بیمه آسیا قرار دارد، نفت ارزان شد برخی از اخبار اقتصادی امروز شبستان است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز جمعه ۱۳ تیرماه شبستان به شرح زیر است: تولید محصولات جدید سایپا روی پلتفرم دانشگاهی/ تولید L۹۰ ایرانی در سایپا در حال پیگیری است «سيدجواد سليماني» در نشست راهبردی "جهش تولید علم و صنعت در گام دوم انقلاب" که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، تصريح كرد: دانشگاه علم و صنعت زحمات بسيار زیادی براي طراحي خودروي ملي كشيده است، فعاليتي كه براي اين خودرو صورت گرفته به جهت فني ارزش...
  بیمه آسیا خسارت آتش سوزی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات اداری و پزشکی کلینیک سینا مهر را تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت می‌کند. به گزارش خبرگزاری شبستان، در پی وقوع حادثه دلخراش آتش سوزی کلینیک سینا مهر، مسعود بادین نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان و آرزوی سلامتی برای مصدومان این حادثه، دستور داد با هماهنگی مدیریت آتش سوزی، تیم ویژه کارشناسی برای تسریع در ارزیابی و پرداخت خسارت های وارد شده در کوتاه ترین زمان ممکن، اقدامات لازم را به عمل آورد. بنابراین گزارش، بیمه آسیا به پاس اعتماد و اطمینان بیمه گذاران و پس ازصدور مجوزهای لازم از سوی مراجع ذیربط، کارشناسان...
  در حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر تهران جوان غیور و جان بر کف بهمئی موفق به نجات جان چندین زن و کودک هموطن از مرگ حتمی و دلخراش شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  صبح زاگرس؛ حادثه آتش‌سوزی و انفجار اخیر در کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی تهران به مرگ ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد اما در این حادثه شجاعت و ایثارگری چند نفر از هموطنان باعث شد آمار قربانیان حادثه با وجود انفجارهای شدید و شدت بالای آتش سوزی، بیشتر نشود. یکی از این افراد غیورمردی از ایل سترگ بهمئی به نام عنایت آزغ بود که با جانفشانی و شکستن شیشه چندین طبقه از ساختمان محل آتش سوزی، کودکان و زنان...
  دریافت 3 MB ۲۵۶۲۶۳ کد خبر 1405861
  مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور گفت:متاسفانه موضوع ایمنی در حساس ترین ساختمان ها نیز مورد توجه قرار نمی گیرد. نباید فکر کنیم که ایمنی فقط مربوط به دیگران است و حادثه برای ما رخ نخواهد داد. جواد نوفرستی با اشاره به حادثه انفجار در کلینیک سینا اطهر که منجر به مرگ 19 نفر شد، اظهار کرد: واقعیت این است که ما از حوادث درس نمی گیریم. اگر می خواستیم درس بگیریم بعد از فاجعه ای که برای ساختمان پلاسکو رخ داد، انتظار این بود که فکری برای برای ایمنی ساختمان های بلندمرتبه و مراکز تجمعی نظیر همین بیمارستان ها و مراکز درمانی بشود. اما اقدامی نشد و درس عبرت نگرفتیم که این بار حادثه‌ای دیگر در کلینیک سینااطهر رخ...
  خرداد: سه شنبه ۱۰ تیر در کلینیک درمانی سینا اطهر واقع در خیابان شریعتی تهران، پایین‌تر از میدان قدس تهران آتش سوزی و انفجار رخ داد که ساختمان این درمانگاه آسیب جدی دید.در این حادثه تعدادی مجروح و کشته شدند. به احتمال زیاد این حادثه بر اثر نشت گاز رخ داده است.منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: سینا اطهر
  ساعت ۲۰:۴۶ دقیقه تلفن آتش نشانی تهران خبر از آتش سوزی مهیبی در خیابان شریعتی و کلینیک سینا داد تا بار دیگر خاطره تلخ پلاسکو برای تهرانی ها و آتش نشانان زنده شود. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران هم به موضوع یادآوری خاطره پلاسکو اشاره کرد و گفت: ماموران ما با آنکه در سینا اطهر صدای انفجارهای پیاپی می آمد و دود غلیظی همه جا را گرفته بود اما به دل آتش زدند تا بتوانند جان افراد گرفتار در کلینیک را نجات دهند. تبعات این انفجار و آتش سوزی مرگ ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر شد, به گفته پیمان صابریان رییس مرکز اورژانس تهران مراجعه‌کنندگان و کادر درمانی حاضر در اتاق‌های عمل جراحی بیشترین تعداد جان باختگان...
  امیر قطر در پیامی به حسن روحانی رئیس جمهور ایران حادثه آتش سوزی در کلینیک سینا در تهران را تسلیت گفت. بر اساس این گزارش، «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» ضمن ابراز تاسف از جان باختن شماری از هموطنان ایرانی در این حادثه برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد. از سوی دیگر « عبدالله بن حمد آل ثانی» معاون امیر قطر هم در پیامی جداگانه این حادثه را به رئیس جمهور ایران تسلیت گفت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت نمود. گفتنی است که آتش‌سوزی و انفجار سه شنبه شب در کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی تهران به جان باختن ۱۹ نفر و مجروحیت ۱۴ نفر دیگر انجامید.  
  «تمیم بن حمد آل ثانی» در پیامی به رئیس جمهور ایران حادثه آتش سوزی در کلینیک سینا در تهران را تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد. به گزارش مشرق، امیر قطر در پیامی به حسن روحانی رئیس جمهور ایران حادثه آتش سوزی در کلینیک سینا در تهران را تسلیت گفت. بر اساس این گزارش، «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» ضمن ابراز تاسف از جان باختن شماری از هموطنان ایرانی در این حادثه برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد. بیشتر بخوانید: قربانیان منفعت طلبی کلینیک مرگ! +عکس دستگاه‌های مسئول مانع چنین ضایعات بی‌جبرانی شوند/ دستور رهبری برای بررسی سریع و صحیح علت حادثه فیلم/ تسلیت پوتین به دلیل حادثه کلینیک سینا از سوی دیگر « عبدالله بن حمد...
  صراط: امیر قطر در پیامی به حسن روحانی رئیس جمهور ایران حادثه آتش سوزی در کلینیک سینا در تهران را تسلیت گفت.بر اساس این گزارش، «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» ضمن ابراز تاسف از جان باختن شماری از هموطنان ایرانی در این حادثه برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد.از سوی دیگر «عبدالله بن حمد آل ثانی» معاون امیر قطر هم در پیامی جداگانه این حادثه را به رئیس جمهور ایران تسلیت گفت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت نمود.گفتنی است که آتش‌سوزی و انفجار سه شنبه شب در کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی تهران به جان باختن ۱۹ نفر و مجروحیت ۱۴ نفر دیگر انجامید.
  به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، شیخ "تمیم بن حمد بن خلیفة آل ثانی" امیر قطر در پیام خود خطاب به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی ضمن ابراز تاسف نسبت به درگذشت قربانیان این حادثه دردناک، برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد. همچنین در پیامی جداگانه « عبدالله بن حمد آل ثانی » نائب امیر قطر این مصیبت را به رییس جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد. حادثه آتش‌سوزی و انفجار کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی تهران به مرگ ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد. مهار این آتش‌سوزی با استفاده از تجهیزات جدید آتش‌نشانی از جمله نردبان‌های بلند و در سایه تجربه و ایثار آتش‌نشانان، حدود دو ساعت به طول انجامید...
  به گزارش حوزه استان ها خبرگزاری تقریب، «زهرا صدراعظم نوری» شامگاه چهارشنبه، درباره آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر در صفحه توییتر خود نوشت: چهاربار اخطار به کلینیک سینا اطهر با موضوع ضرورت رعایت ایمنی و جلوگیری از خطر حریق داده شده بود. وی افزود: دریغ از اقدام موثر و در نتیجه بروز فاجعه انسانی رخ داد. صدر اعظم نوری افزود: مردم تا کی باید هزینه ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی را پرداخت کنند. حادثه آتش‌سوزی و انفجار کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی تهران که شامگاه سه‌شنبه رخ داد، به کشته شدن ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد. انتهای پیام/
  به گزارش جماران؛ سید نظام الدین موسوی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت: «‌امروز همراه با آقای اقبال شاکری درباره حادثه کلینیک ‎سینا دیداری با شهردار محترم تهران داشتیم. متاسفانه در این سانحه باز هم پای تخلف ساختمانی در میان است.  ساختمان مسکونی بوده اما تبدیل به کلینیکش کرده اند. فلذا سیستم برق، کشش نداشته و دچار ایراد و موجب بروز سانحه شده است.» اخبار مرتبط حادثه کلینیک سینا غیرعمدی بود/ 4 تن بازداشت شدند یک اشتباه عجیب در مورد کلینیکی که در شمال تهران دچار حادثه شد + عکس محسن هاشمی: در مورد ناایمن بودن ساختمان کلینیک سینا تذکر داده بودیم/ باید زمان رسیدن آتش‌نشانی چک شود استاندار تهران: علت حادثه شب گذشته‌ در...
  به گزارش ایرنا ، امیر قطر در پیام خود خطاب به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی ضمن ابراز تاسف نسبت به درگذشت قربانیان این حادثه دردناک، برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد. همچنین در پیامی جداگانه « عبدالله بن حمد آل ثانی » نائب امیر قطر این مصیبت را به رییس جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد. حادثه آتش‌سوزی و انفجار کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی تهران به مرگ ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد. مهار این آتش‌سوزی با استفاده از تجهیزات جدید آتش‌نشانی از جمله نردبان‌های بلند و در سایه تجربه و ایثار آتش‌نشانان، حدود دو ساعت به طول انجامید و با وجود دو مورد انفجار در دقایق اولیه، از سرایت...
  به گزارش جماران؛ دفتر حفاظت در برابر اشعه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور اعلام کرد: کلینیک سینا اطهر در نزدیکی میدان قدس تهران، که شامگاه سه‌شنبه ۱۰ تیرماه دچار انفجار و حادثه شد، بر اساس سوابق و مجوزهای صادره این دفتر، فاقد مواد پرتوزا جهت مقاصد تشخیص و درمان بوده است. بلکه این مرکز خدمات پزشکی صرفا دارای دستگاه‌های تصویربرداری و رادیولوژی با مجوز معتبر است. دستگاه های مولد پرتو از منظر حفاظت در برابر اشعه در زمان وقوع حوادثی نظیر آتش سوزی، خطری برای امدادگران و عموم مردم ایجاد نمی کند. اخبار مرتبط یک اشتباه عجیب در مورد کلینیکی که در شمال تهران دچار حادثه شد + عکس پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی حادثه‌ کلینیک درمانی همدردی پوتین...
  ‌ ‌به گزارش ایرنا به نقل از سفارت ایران در دوحه، امیر قطر در پیام خود خطاب به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی ضمن ابراز تاسف نسبت به درگذشت قربانیان این حادثه دردناک، برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد. به گزارش ایرنا، حادثه آتش‌سوزی و انفجار کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی تهران به مرگ ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد. مهار این آتش‌سوزی با استفاده از تجهیزات جدید آتش‌نشانی از جمله نردبان‌های بلند و در سایه تجربه و ایثار آتش‌نشانان، حدود دو ساعت به طول انجامید و با وجود دو مورد انفجار در دقایق اولیه، از سرایت آتش به سایر ساختمان‌های منطقه جلوگیری شد. برچسب‌ها قطر دوحه پروندهٔ خبری آتش سوزی مرکز درمانی "سینا اطهر" در شمال تهران
  خبرگزاری میزان- رییس دیوان عالی کشور به دنبال وقوع حادثه کلینیک سینا اطهر پیام تسلیتی را صادر کرد. تاریخ انتشار: 23:53 - 11 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۴۰۰۳ خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در پی حادثه کلینیک سینا اطهر پیام تسلیتی صادر کرد. بیشتر بخوانید: پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی جان‌ باختن تعدادی از مردم در حادثه تلخ آتش سوزی متن پیام به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم حادثه‌ی دلخراش آتش سوزی در یکی از مراکز درمانی را که به جان‌باختن تعدادی از مردم عزیز کشورمان انجامید به خانواده‌های مکرّم آنان صمیمانه تسلیت عرض میکنم و تسلّا و آرامش قلبی آنان و رحمت الهی برای درگذشتگان را از خداوند متعال مسئلت میکنم. از...
  به گزارش جماران؛ دادستان تهران با اشاره به پیگیری‌های قضایی آتش سوزی کلینیک سینا اطهر گفت: بررسی‌های اولیه حاکی از غیرعمدی بودن حادثه کلینیک سینا است. علی القاصی در بخش خبری ۲۱ در رابطه با پیگیری‌های قضایی آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر، اظهار کرد: به محض اینکه از وقوع انفجار اطلاع یافتیم با همکاران دادسرای جنایی در محل حادثه حضور پیدا کردیم. وی با بیان اینکه بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که حادثه غیرعمدی است، گفت: اتصال سیم برق و انفجار کپسول‌های اکسیژن موجب ایجاد حریق شده است. دادستان تهران ادامه داد: امروز یک هیئت کارشناسی ۱۱ نفره به محل حادثه اعزام شد و پیش‌بینی این است که ظرف دو روز آینده با اظهارنظر کارشناسان علت دقیق حادثه مشخص شود....
  به گزارش ایرنا؛ «زهرا صدراعظم نوری» شامگاه چهارشنبه، درباره  درباره آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر؛  در صفحه توییتر خود نوشت؛ چهاربار اخطار به کلینیک سینا اطهر با موضوع ضرورت رعایت ایمنی و جلوگیری از خطر حریق داده شده بود. وی افزود: دریغ از اقدام موثر و در نتیجه بروز فاجعه انسانی رخ داد. صدر اعظم نوری افزود: مردم تا کی باید هزینه ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی را پرداخت کنند. به گزارش ایرنا حادثه آتش‌سوزی و انفجار کلینیک سینای اطهر در خیابان شریعتی تهران به کشته شدن ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد. این حادثه شامگاه سه‌شنبه رخ داد و کانال سازمان نظام پزشکی نیز اعلام کرد که بیش از نیمی از جان‌باختگان متعلق به پزشکان و کادر...
  به گزارش جماران؛ مدیریت مرکز تصویربرداری سینا اطهر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حادثه انفجار و آتش‌سوزی دیشب در مرکز جراحی محدود سینا مهر شمیران رخ داد که ارتباطی با مرکز درمانی سینا اطهر ندارد. نکته عجیب آنکه در همه اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و حتی اخبار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، مکان حادثه رخ داد به نام کلینیک سینا اطهر اعلام شده که بروز چنین اشتباهی دستکم از سوی وزارت بهداشت بسیار عجیب است.   اخبار مرتبط پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی حادثه‌ کلینیک درمانی همدردی پوتین با ایران در پی حادثه انفجار کلینیک سینا محسن هاشمی: در مورد ناایمن بودن ساختمان کلینیک سینا تذکر داده بودیم/ باید زمان رسیدن آتش‌نشانی چک شود پیام...