2020-11-29@02:29:17 GMT
۱۱۵ نتیجه - (۰.۰۰۰ ثانیه)

جدیدترین‌های «وعلوم انسانی وعلوم»:

دیگر صفحات کلیدواژه‌ی «وعلوم انسانی وعلوم»: (اخبار جدید در صفحه یک)
۱۲
  به گزارش تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 7 آذر 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8 فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت 8 تا 8.30 دانش فنی -پایه پودمان یک - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه 10-شاخه فنی و حرفه ای ساعت 8.30 تا 9 کاربرد کورل - رشته گرافیک رایانه - پایه 10 -شاخه کاردانش ساعت 9 تا 9.30 تولید و توسعه صفحات وب PHP - رشته تولید و توسعه صفحات وب - پایه 12 -شاخه کاردانش دوره ابتدایی ساعت 10.30 تا 11 فارسی و زندگی با محوریت پایه چهارم ساعت 11 تا 11.30 فارسی و زندگی با محوریت پایه پنجم ساعت 11.30 تا 12 فارسی وزندگی...
  جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۷ آذر ۹۹ اعلام شد. به گزارش مشرق، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۷ آذر ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش  ساعت ۸  تا ۸.۳۰ دانش فنی -پایه پودمان یک - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای  ساعت ۸.۳۰ تا ۹ کاربرد کورل - رشته گرافیک رایانه - پایه ۱۰ -شاخه کاردانش  ساعت ۹ تا ۹.۳۰ تولید و توسعه صفحات وب PHP  رشته  تولید و توسعه صفحات وب - پایه ۱۲ -شاخه  کاردانش دوره ابتدایی ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱  فارسی و زندگی   با محوریت   پایه چهارم  ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و زندگی   با محوریت  پایه  پنجم...
  صراط: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 7 آذر 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8 فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت 8 تا 8.30 دانش فنی -پایه پودمان یک - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه 10-شاخه فنی و حرفه ای ساعت 8.30 تا 9 کاربرد کورل - رشته گرافیک رایانه - پایه 10 -شاخه کاردانش ساعت 9 تا 9.30 تولید و توسعه صفحات وب PHP - رشته تولید و توسعه صفحات وب - پایه 12 -شاخه کاردانش دوره ابتدایی ساعت 10.30 تا 11 فارسی و زندگی با محوریت پایه چهارم ساعت 11 تا 11.30 فارسی و زندگی با محوریت پایه پنجمساعت 11.30 تا 12 فارسی وزندگی بامحوریت پایه ششمساعت...
  به گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۷ آذر را مشخص کرد. مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند. شبکه آموزش آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی -پایه پودمان یک - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰کاربرد کورل - رشته گرافیک رایانه - پایه ۱۰ -شاخه کاردانش ساعت ۹تا۹:۳۰تولید و توسعه صفحات وب PHP - رشته تولید و توسعه صفحات وب - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش پایه ابتدایی ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠فارسی...
  جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 7 آذر ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش و چهار اعلام شد. به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 7 آذر ماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی -پایه پودمان یک - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰ کاربرد کورل - رشته گرافیک رایانه - پایه ۱۰ -شاخه کاردانش ساعت ۹تا۹:۳۰ تولید و توسعه صفحات وب PHP - رشته تولید و توسعه صفحات وب - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و زندگی با محوریت پایه چهارم ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی...
  جدول شماره ۸۱ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهار شنبه ۵ آذر ماه برای شبکه های اموزش، چهار و قرآن اعلام شد. خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما،جدول شماره ۸۱ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهار شنبه ۵ آذر ماه برای شبکه های اموزش، چهار و قرآن اعلام شد. شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ تاسیسات مکانیکی پودمان یک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ایساعت٨:٣٠ تا٩دانش فنی تخصصی پودمان یک- رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه ایساعت ۹تا۹:۳۰کاربرد کورل -رشته گرافیک رایانه -پایه ۱۰ -شاخه کاردانشساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ سیستم هیدرولیک ترمز - پایه ۱۱ - رشته مکانیک خودرو...
  به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه ۵ آذر را مشخص کرد. مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند. شبکه آموزش آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ تاسیسات مکانیکی پودمان یک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩دانش فنی تخصصی پودمان یک- رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰کاربرد کورل -رشته گرافیک رایانه -پایه ۱۰ -شاخه کاردانشساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵سیستم هیدرولیک ترمز - پایه ۱۱ - رشته مکانیک خودرو - شاخه...
  آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای سه‌شنبه ۴ آذر را مشخص کرد.مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.شبکه آموزشآموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸فنی و حرفه‌ای و کاردانشساعت٨ تا ٨:٣٠کارگاه نو آوری و کارآفرینی پودمان دو - پایه۱۱ -شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانشساعت٨:٣٠ تا٩دانش فنی پایه پودمان دو- پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ای وکاردانشساعت ۹تا۹:۳۰آموزش اتوکد -پایه ۱۰ - رشته معماری -شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانشساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵الگو سازی و دوخت مانتو (شنل پاییزی) - پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ایساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰سامانه‌های هوشمند...
  جدول زمان پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه ۳۰ آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،    به نقل مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزجمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:شبکه آموزش:ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنیفنی و حرفه‌ای و کاردانش:ساعت٨ تا ٨:٣٠ حسابداری صنعتی - رشته حسابداری مالی - پایه ۱۲ -شاخه کاردانشساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰ نقشه برداری ساختمان- رشته ساختمان - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ایساعت ۹تا۹:۳۰ اسکلت ساختمان - رشته ساختمان - پایه ۱۱-شاخه فنی...
  به گزارش خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، برنامه درسی دانش‌آموزان در شرایط کرونا، از روش‌های مختلف شامل آموزش حضوری، آموزش تلویزیونی، آموزش رادیویی و آموزش مجازی و توزیع درسنامه پیگیری می‌شود. برنامه آموزش تلویزیونی با عنوان مدرسه تلویزیونی ایران، هر روز از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود. جمعه‌ها نیز مدرسه تلویزیون ایران برنامه دارد؛ برنامه فردا به شرح ذیل است: شبکه ‌آموزش:  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش: ساعت ٨ تا ٨:٣٠ حسابداری صنعتی - رشته حسابداری مالی - پایه ۱۲ - شاخه کاردانش ساعت ٨:٣٠ تا ۹:۰۰ نقشه برداری ساختمان- رشته ساختمان - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای  ساعت ۹ تا ۹:۳۰ اسکلت ساختمان  - رشته ...
  به گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای  جمعه ۳۰ آبان را مشخص کرد. مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش  ساعت٨ تا ٨:٣٠ حسابداری صنعتی - رشته حسابداری مالی - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰نقشه برداری ساختمان- رشته ساختمان - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰اسکلت ساختمان - رشته ساختمان - پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه ای پایه ابتدایی ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠فارسی و زندگی با محوریت پایه اول ساعت...
  جدول شماره ۷۴ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهار شنبه ۲۷ آبان برای شبکه‌های اموزش، چهار و قرآن اعلام شد. خبرگزاری میزان - طبق اعلام  پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۷۴ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهار شنبه ۲۷ آبان برای شبکه‌های اموزش، چهار و قرآن اعلام شد.   شبکه آموزش:   آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸     فنی و حرفه‌ای و کاردانش:   ساعت٨ تا ٨:٣٠ اسکلت سازی/ پودمان دو - رشته ساختمان - پایه ۱۱ -شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا٩ صورت‌های مالی بخش اول - رشته حسابداری - پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه‌ای ساعت ۹تا۹:۳۰ پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب -رشته شبکه و نرم افزار -پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه‌ای   ساعت ۲۰:۵۰...
  جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹ اعلام شد.شبکه آموزش:آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷.۴۵ تا ۸فنی و حرفه‌ای و کاردانشساعت ۸ تا ۸.۳۰ اسکلت سازی/ پودمان دو - رشته ساختمان - پایه ۱۱ -شاخه فنی و حرفه‌ایساعت ۸.۳۰ تا ۹ صورت‌های مالی بخش اول - رشته حسابداری - پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه‌ایساعت ۹ تا ۹.۳۰ پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب -رشته شبکه و نرم افزار -پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه‌ایساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ معرفی اتصالات چوبی - پایه ۱۲ - رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه‌ایساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ رنگ کاری و رویه کوبی -پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه‌ایدوره ابتداییساعت ۱۰.۳۰ تا...
  جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۵ آبان ماه به شرح زیر است:شبکه آموزش:آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸فنی و حرفه‌ای و کاردانش:ساعت٨ تا ٨:٣٠کاربر رایانه - پایه ۱۰ - رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه‌ایساعت٨:٣٠ تا٩تولید و توسعه صفحات وب - پایه ۱۲ - رشته کامپیوتر -شاخه کاردانشساعت ۹تا۹:۳۰شیمی -پایه ۱۱ -درس مشترکشاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانشساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD /پودمان ۲ - پایه ۱۱ - رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ایساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰سامانه‌های هوشمند خانگی - پایه ۱۲- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ای۶پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠بازی و ریاضی پایه اولساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دومساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰فارسی و نگارش پایه سومساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارمساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجمساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰فارسی و...
  به گزارش تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 23 آبان 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8 فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت 8 تا 8.30 کاربر رایانه- رشته گرافیک - پایه 10 -شاخه فنی و حرفه ای ساعت 8.30 تا 9 تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری افترافکت- پایه 12-شاخه کاردانش ساعت 9 تا 9.30 ارتباط موثر - رشته خدمات - پایه 10- -شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش دوره ابتدایی: ساعت 10.30 تا 11 علوم و زندگی با محوریت پایه چهارم ساعت 11 تا 11.30 علوم و زندگی با محوریت پایه پنجم ساعت 11.30 تا 12 علوم وزندگی بامحوریت پایه ششم ساعت 12...
  جدول زمان بندی مدرسه تلویزیونی ایران برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد. به گزارش گروه برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 23 آبان ماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ کاربر رایانه- رشته گرافیک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری افترافکت- پایه ۱۲ -شاخه کاردانش ساعت ۹تا۹:۳۰ ارتباط موثر - رشته خدمات - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم و زندگی با محوریت پایه چهارم ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم و زندگی با محوریت پایه پنجم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰...
  به گزارش اقتصادآنلاین، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 23 آبان 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8 فنی و حرفه ای و کاردان : ساعت 8 تا 8.30 کاربر رایانه- رشته گرافیک - پایه 10 -شاخه فنی و حرفه ای  ساعت 8.30 تا 9 تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری افترافکت- پایه 12-شاخه کاردانش  ساعت 9 تا 9.30 ارتباط موثر  - رشته خدمات  - پایه 10- -شاخه  فنی  وحرفه ای و کاردانش  دوره ابتدایی: ساعت 10.30 تا 11   علوم و زندگی  با محوریت  پایه چهارم ساعت 11 تا 11.30 علوم و زندگی  با محوریت  پایه  پنجم   ساعت 11.30 تا 12 علوم وزندگی  بامحوریت  پایه ششم    ساعت 12 تا 12.30  تفکر و پژوهش  پایه ششم ساعت 12.30 تا 13 اولیاء...
  جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه ۲۳ آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،   برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزجمعه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:   شبکه آموزش:آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸فنی و حرفه‌ای و کاردانش:ساعت ۸ تا ۸.۳۰ کاربر رایانه- رشته گرافیک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ایساعت ۸.۳۰ تا ۹ تصویر سازی و جلوه‌های ویژه کامپیوتری افترافکت- پایه ۱۲-شاخه کاردانشساعت ۹ تا ۹.۳۰ ارتباط موثر - رشته خدمات - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانشدوره ابتدایی:ساعت ۱۰.۳۰ تا...
  آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۲۳ آبان را مشخص کرد.مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.شبکه آموزشآموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸فنی و حرفه‌ای و کاردانشساعت٨ تا ٨:٣٠کاربر رایانه- رشته گرافیک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ایساعت٨:٣٠ تا٩افترافکت - رشته تصویر سازی و جلوه‌های ویژه کامپیوتری- پایه ۱۲ -شاخه کاردانشساعت ۹تا۹:۳۰ارتباط موثر - رشته خدمات زمینه‌ی - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانشپایه ابتداییساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠علوم و زندگی با محوریتپایه چهارمساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰علوم و زندگی با محوریتپایه پنجمساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰علوم وزندگی بامحوریتپایه ششمساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰تفکر و پژوهش پایه ششمساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش...
  به گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای  جمعه ۲۳ آبان را مشخص کرد. مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند. شبکه آموزش آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت٨ تا ٨:٣٠ کاربر رایانه- رشته گرافیک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا٩افترافکت - رشته تصویر سازی و جلوه‌های ویژه کامپیوتری- پایه ۱۲ -شاخه کاردانش ساعت ۹تا۹:۳۰ارتباط موثر - رشته خدمات زمینه‌ی - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش پایه ابتدایی ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠علوم و زندگی با محوریت پایه چهارم ساعت...
  صراط: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 23 آبان 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8 فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت 8 تا 8.30 کاربر رایانه- رشته گرافیک - پایه 10 -شاخه فنی و حرفه ای  ساعت 8.30 تا 9 تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری افترافکت- پایه 12-شاخه کاردانش  ساعت 9 تا 9.30 ارتباط موثر  - رشته خدمات  - پایه 10- -شاخه  فنی  وحرفه ای و کاردانش  دوره ابتدایی: ساعت 10.30 تا 11   علوم و زندگی  با محوریت  پایه چهارم ساعت 11 تا 11.30 علوم و زندگی  با محوریت  پایه  پنجم ساعت 11.30 تا 12 علوم وزندگی  بامحوریت  پایه ششم  ساعت 12 تا 12.30  تفکر و پژوهش  پایه ششم ساعت 12.30 تا 13 اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش...
  جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۲۳ آبان ۹۹ اعلام شد. به گزارش مشرق، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۲۳ آبان ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی: ساعت ۷.۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش: ساعت ۸ تا ۸.۳۰ کاربر رایانه- رشته گرافیک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای  ساعت ۸.۳۰ تا ۹ تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری افترافکت- پایه ۱۲-شاخه کاردانش  ساعت ۹ تا ۹.۳۰ ارتباط موثر  - رشته خدمات  - پایه ۱۰- -شاخه  فنی  وحرفه ای و کاردانش  دوره ابتدایی: ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱   علوم و زندگی  با محوریت  پایه چهارم ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم و زندگی  با محوریت  پایه  پنجم ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ علوم وزندگی  بامحوریت  پایه...
  جدول شماره ۶۷ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهارشنبه ۲۱ آبان اعلام شد. خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۶۷ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهارشنبه ۲۱ آبان اعلام شد. شبکه آموزش: فنی و حرفه‌ای و کاردانش: ساعت ۹تا۹:۳۰حسابداری مالی /حسابداری تکمیلی -پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه‌ای ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵نصب و سرویس دستگاه‌های الکترونیکی خانگی - پایه ۱۲ - رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD /پودمان دو -پایه ۱۱- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ای ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠بازی و ریاضی پایه اول ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰فارسی و نگارش پایه سوم ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم ساعت...
  به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزچهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠ پودمان یک - رشته شبکه و نرم افزار - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ خط در گرافیک - رشته گرافیک - پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ حسابداری مالی /حسابداری تکمیلی -پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ نصب و سرویس دستگاههای الکترونیکی خانگی - پایه ۱۲ - رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD /پودمان دو -پایه ۱۱- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم...
  به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران جوان، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه ۲۱ آبان را مشخص کرد. مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند. شبکه آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت٨ تا ٨:٣٠ پودمان یک - رشته شبکه و نرم افزار - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا٩خط در گرافیک - رشته گرافیک - پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه‌ای ساعت ۹تا۹:۳۰حسابداری مالی /حسابداری تکمیلی -پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه‌ای ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵نصب و سرویس دستگاه‌های الکترونیکی خانگی - پایه ۱۲ - رشته الکترونیک...
  به گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه ۲۱ آبان را مشخص کرد. مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند. شبکه آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت٨ تا ٨:٣٠ پودمان یک - رشته شبکه و نرم افزار - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا٩خط در گرافیک - رشته گرافیک - پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه‌ای ساعت ۹تا۹:۳۰حسابداری مالی /حسابداری تکمیلی -پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه‌ای ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵نصب و سرویس دستگاه‌های الکترونیکی خانگی - پایه ۱۲ - رشته...
  به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن روزشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه‌ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠کاربرد کورل - رشته گرافیک - پایه ۱۰شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت٨:٣٠ تا٩ شیمی یک - درس مشترک کلیه رشته‌ها - پایه ۱۱- شاخه کار و دانش و فنی و حرفه‌ای ساعت ۹تا۹:۳۰ شهروند الکترونیک /برنامه نویسی - پایه ۱۰ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه کاردانش ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کارگاه خوشنویسی جلسه ۴حروف منفرد - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت...
  جدول شماره ۶۳ مدرسه تلویزیونی ایران در روز شنبه ۱۷ آبان برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۶۳ مدرسه تلویزیونی ایران در روز شنبه ۱۷ آبان برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. شبکه آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه‌ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠کاربرد کورل - رشته گرافیک - پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت٨:٣٠ تا٩شیمی یک - درس مشترک کلیه رشته‌ها - پایه ۱۱- شاخه کار و دانش و فنی و حرفه‌ایساعت ۹تا۹:۳۰شهروند الکترونیک /برنامه نویسی - پایه ۱۰ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه کاردانشساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵کارگاه خوشنویسی جلسه ۴ حروف منفرد...
  جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه ۱۷ آبان ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:شبکه آموزش:ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنیفنی و حرفه‌ای و کاردانش:ساعت٨ تا ٨:٣٠کاربرد کورل - رشته گرافیک - پایه ۱۰شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانشساعت٨:٣٠ تا٩ شیمی یک - درس مشترک کلیه رشته‌ها - پایه ۱۱- شاخه کار و دانش و فنی و حرفه‌ایساعت ۹تا۹:۳۰ شهروند الکترونیک /برنامه نویسی...
  جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:شبکه آموزش:ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنیفنی و حرفه‌ای و کاردانش:ساعت٨ تا ٨:٣٠کاربرد کورل - رشته گرافیک - پایه ۱۰شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانشساعت٨:٣٠ تا٩ شیمی یک - درس مشترک کلیه رشته‌ها - پایه ۱۱- شاخه کار و دانش و فنی و حرفه‌ایساعت ۹تا۹:۳۰ شهروند الکترونیک /برنامه...
  آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۱۷ آبان را مشخص کرد. مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند. شبکه آموزش آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت٨ تا ٨:٣٠کاربرد کورل - رشته گرافیک - پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت٨:٣٠ تا٩شیمی یک - درس مشترک کلیه رشته‌ها - پایه ۱۱- شاخه کار و دانش و فنی و حرفه‌ایساعت ۹تا۹:۳۰شهروند الکترونیک /برنامه نویسی - پایه ۱۰ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه کاردانشساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵کارگاه خوشنویسی جلسه ۴ حروف منفرد - پایه ۱۰ - شاخه...
  به گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۱۷ آبان را مشخص کرد. مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند. شبکه آموزش آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت٨ تا ٨:٣٠ کاربرد کورل - رشته گرافیک - پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت٨:٣٠ تا٩شیمی یک - درس مشترک کلیه رشته‌ها - پایه ۱۱- شاخه کار و دانش و فنی و حرفه‌ای ساعت ۹تا۹:۳۰شهروند الکترونیک /برنامه نویسی - پایه ۱۰ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه کاردانشساعت...
  جدول شماره ۶۲ مدرسه تلویزیونی روز جمعه ۱۶ آبان اعلام شد. خبرگزاری میزان -طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۶۲ مدرسه تلویزیونی روز جمعه ۱۶ آبان اعلام شد.   شبکه آموزش:   آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸   فنی و حرفه‌ای و کاردانش:   ساعت٨ تا ٨:٣٠ ریاضی یک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای   ساعت٨:٣٠ تا٩ شیمی یک - پایه ۱۱ -شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش   ساعت ۹تا۹:۳۰ فصل ۲ الزامات محیط کار - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش بیشتر بخوانید: برای مشاهده آخرین خبرها از معاونت سیما اینجا کلیک کنید ۶پایه ابتدایی:   ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم و زندگی با محوریت پایه اول   ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم و زندگی با محوریت...
  جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 16 آبان ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 16 آبان ماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ ریاضی یک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ شیمی یک - پایه ۱۱ -شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش ساعت ۹تا۹:۳۰ فصل ۲ الزامات محیط کار - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم و زندگی با محوریت پایه اول ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم و زندگی با محوریت پایه دوم ...
  به گزارش اقتصادآنلاین ، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 16 آبان 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش:  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8 فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت 8  تا 8.30 ریاضی یک  - پایه 10 -شاخه فنی و حرفه ای  ساعت 8.30 تا 9 شیمی یک  - پایه 11-شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش  ساعت 9 تا 9.30 فصل 2 الزامات محیط کار - پایه 10- -شاخه  فنی  وحرفه ای و کاردانش  دوره ابتدایی: ساعت 10.30 تا 11  علوم و زندگی  با محوریت پایه اول ساعت 11 تا 11.30 علوم و زندگی  با محوریت   پایه  دوم    ساعت 11.30 تا 12 علوم وزندگی  بامحوریت   پایه سوم   ساعت 12 تا 12.30 کار و فناوری  پایه ششم ساعت 12.30 تا 13 اولیاء...
  به گزارش تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 16 آبان 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش:  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8 فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت 8  تا 8.30 ریاضی یک  - پایه 10 -شاخه فنی و حرفه ای  ساعت 8.30 تا 9 شیمی یک  - پایه 11-شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش  ساعت 9 تا 9.30 فصل 2 الزامات محیط کار - پایه 10- -شاخه  فنی  وحرفه ای و کاردانش  دوره ابتدایی: ساعت 10.30 تا 11  علوم و زندگی  با محوریت پایه اول ساعت 11 تا 11.30 علوم و زندگی  با محوریت   پایه  دوم    ساعت 11.30 تا 12 علوم وزندگی  بامحوریت   پایه سوم   ساعت 12 تا 12.30 کار و فناوری  پایه ششم ساعت 12.30 تا 13 اولیاء...
  صراط: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 16 آبان 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8 فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت 8  تا 8.30 ریاضی یک  - پایه 10 -شاخه فنی و حرفه ای  ساعت 8.30 تا 9 شیمی یک  - پایه 11-شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش  ساعت 9 تا 9.30 فصل 2 الزامات محیط کار - پایه 10- -شاخه  فنی  وحرفه ای و کاردانش  دوره ابتدایی: ساعت 10.30 تا 11  علوم و زندگی  با محوریت پایه اول ساعت 11 تا 11.30 علوم و زندگی  با محوریت   پایه  دوم  ساعت 11.30 تا 12 علوم وزندگی  بامحوریت   پایه سوم ساعت 12 تا 12.30 کار و فناوری  پایه ششم ساعت 12.30 تا 13 اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان ...
  به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز 15 آبان از مدرسه تلویزیونی پخش می‌شود، اعلام شد.   شبکه ‌آموزش:    آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠  اخلاق حرفه ای - درس مشترک   - پایه ۱۲ -شاخه   فنی و حرفه ای وکاردانش  ساعت٨:٣٠ تا٩نقشه کشی ساختمان  - پایه ۱۰ -شاخه فنی وحرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ریاضی    - پایه ۱۰- -شاخه  فنی  وحرفه ای   ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵مدل سازی مانتو با آستین مدل دار  - پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت  - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ فنی دوزی  - پایه ۱۲ - رشته طراحی و دوخت  - شاخه فنی و حرفه ای ۶پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا...
  صراط: برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز ۱۵ آبان از مدرسه تلویزیونی پخش می‌شود، اعلام شد.شبکه آموزش:آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸فنی و حرفه‌ای و کاردانش:ساعت٨ تا ٨:٣٠ اخلاق حرفه‌ای - درس مشترک - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای وکاردانش ساعت٨:٣٠ تا٩نقشه کشی ساختمان - پایه ۱۰ -شاخه فنی وحرفه‌ای ساعت ۹تا۹:۳۰ریاضی - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه‌ای ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵مدل سازی مانتو با آستین مدل دار - پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ فنی دوزی - پایه ۱۲ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ای ۶پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠فارسی و نگارش پایه اولساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰بازی و...
  آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای  چهارشنبه ۱۴ آبان مشخص کرد.   مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش  ساعت٨ تا ٨:٣٠حقوق و دستمزد- رشته حسابداری - پایه ۱۱ -شاخه کاردانش ساعت٨:٣٠ تا٩فصل دو فناوری الزامات محیط کار - پایه ۱۰ -شاخه فنی وحرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰فنی رایانه رشته نقشه کشی -پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵طراحی چهره - پایه ۱۰ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ مدلسازی کت با یقه خاص - پایه ۱۱-...
  به گزارش شب پنجشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزجمعه ۹ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠ اسکلت سازی جلسه سوم رشته ساختمان پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه ادامه پودمان ۲ رشته ماشین ابزار پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ تاریخ هنر ایران ادامه هنر و تمدن هخامنشی رشته گرافیک پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١ ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲ریاضی زندگی با محوریت پایه سوم...
  به گزارش تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 9 آبان 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8 فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت 8 تا 8.30 اسکلت سازی -جلسه سوم / رشته ساختمان - پایه 11- شاخه فنی و حرفه ای ساعت 8.30 تا 9 دانش فنی پایه / ادامه پودمان 2 - رشته ماشین ابزار -پایه 10 - شاخه فنی و حرفه ای ساعت 9 تا 9.30 تاریخ هنر ایران /ادامه هنر و تمدن هخامنشی -رشته گرافیک -پایه 10 - شاخه فنی و حرفه ای دوره ابتدایی: ساعت 10.30 تا 11 ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول ساعت 11 تا 11.30 ریاضی و زندگی با محوریت...
  جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 9 آبان ۹۹ اعلام شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و  کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ اسکلت سازی -جلسه سوم / رشته ساختمان - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩  دانش فنی پایه / ادامه پودمان ۲ - رشته ماشین ابزار -پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ تاریخ هنر ایران/ ادامه هنر و تمدن هخامنشی -رشته گرافیک -پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ریاضی و زندگی با محوریت پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰...
  به گزارش تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 2 آبان 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8 فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت 8 تا 8.30 الگو سازی بلوز / رشته طراحی دوخت - پایه 11- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای ساعت 8.30 تا 9 آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری / رشته تراشکاری - پایه 10 - شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای ساعت 9 تا 9.30 تعمیر سیستم برق خودرو /رشته مکانیک -پایه 11 شاخه فنی و حرفه ای دوره ابتدایی ساعت 10.30 تا 11 ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم ساعت 11 تا 11.30 ریاضی و زندگی با محوریت پایه پنجم ساعت...
  جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۲ آبان ۹۹ اعلام شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۲ آبان ۹۹ اعلام شد.شبکه آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸.۳۰ الگو سازی بلوز / رشته طراحی دوخت - پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای ساعت ۸.۳۰ تا ۹ آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری / رشته تراشکاری - پایه ۱۰ - شاخه کار دانش و فنی و حرفه‌ای ساعت ۹ تا ۹.۳۰ تعمیر سیستم برق خودرو /رشته مکانیک -پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه‌ای دوره ابتداییساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم ساعت ۱۱...
  صراط: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 2  آبان 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8 فنی و حرفه ای و کاردانش  ساعت 8  تا 8.30 الگو سازی بلوز  / رشته طراحی دوخت  - پایه 11- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای     ساعت 8.30 تا 9 آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری / رشته  تراشکاری - پایه 10 - شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای  ساعت  9 تا 9.30 تعمیر سیستم برق خودرو  /رشته مکانیک  -پایه 11 شاخه   فنی و  حرفه ای  دوره ابتدایی ساعت 10.30 تا 11 ریاضی و زندگی  با محوریت پایه چهارم  ساعت 11 تا 11.30 ریاضی و زندگی با محوریت  پایه  پنجم   ساعت 11.30 تا 12 ریاضی زندگی با محوریت    پایه ششم ساعت...
  برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که دوم آبان از شبکه‌های آموزش، چهارم و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.شبکه آموزش:آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵ تا ۸فنی و حرفه‌ای و کاردانش:ساعت٨ تا ٨:٣٠ الگوسازی بلوز / رشته طراحی دوخت - پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا ٩ آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری/ رشته تراشکاری - پایه ۱۰ - شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای ساعت ۹ تا ۹:۳۰ تعمیر سیستم برق خودرو /رشته مکانیک -پایه ۱۱- شاخه فنی‌و حرفه‌ای دوره‌های ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه پنجم ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ریاضی زندگی با محوریت پایه ششم ساعت۱۲:۰۰ تا۱۲:۳۰ کار و فناوری پایه ۶...
  برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که دوم آبان از مدرسه تلویزیونی پخش می‌شود، اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که دوم آبان از شبکه‌های آموزش، چهارم و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵ تا ۸ فنی و حرفه‌ای و کاردانش  ساعت٨  تا ٨:٣٠ الگوسازی بلوز / رشته طراحی دوخت - پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای       ساعت٨:٣٠ تا ٩ آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری/ رشته  تراشکاری - پایه ۱۰ - شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای  ساعت ۹ تا ۹:۳۰ تعمیر سیستم برق خودرو  /رشته مکانیک  -پایه ۱۱- شاخه فنی‌و حرفه‌ای  دوره‌های ابتدایی ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ ریاضی و زندگی با...
  خبرگزاری آریا- جدول دروس روز چهارشنبه 30 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف سیما اعلام شد.به گزارش خبرگزاری آریا، جدول دروس مقاطع مختلف روز چهارشنبه 30 مهر به این شرح است:شبکه آموزشآموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7:45 تا 8فنی و حرفه‌ای و کاردانش:ساعت8 تا 8:30 تعمیرات سیستم سوخت و حرفه /پودمان یک - رشته مکانیک - پایه 12- رشته کاردانش و فنی و حرفه‌ایساعت8:30 تا9 مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -پایه 11- رشته الکترونیک - شاخه فنی وحرفه‌ایساعت 9تا9:30 نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایش پایه 10-رشته تاسیسات مکانیک - شاخه فنی و حرفه‌ایساعت 20:50 تا 21:15 دانش فنی -رشته تربیت کودک - پایه 10 - شاخه فنی و حرفه‌ایساعت 21:15تا21:50 نازک دوزی -رشته طراحی و...
  جدول شماره ۴۶ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهار شنبه ۳۰مهر اعلام شد. خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۴۶ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهار شنبه ۳۰مهر برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. شبکه آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه‌ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠ تعمیرات سیستم سوخت و حرفه /پودمان یک - رشته مکانیک - پایه ۱۲- رشته کاردانش و فنی و حرفه‌ایساعت٨:٣٠ تا٩ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -پایه ۱۱- رشته الکترونیک - شاخه فنی وحرفه‌ایساعت ۹تا۹:۳۰نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایش پایه ۱۰-رشته تاسیسات مکانیک - شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵دانش فنی -رشته تربیت کودک - پایه ۱۰ - شاخه...
  خبرگزاری آریا- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه 29 مهر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.به گزارش خبرگزاری آریا، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزسه شنبه29 مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:شبکه ‌آموزش:ساعت 7:45تا 8 آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠آموزش نرم افزار اتوکدجلسه 6  تمامی پایه‌ها مشترک رشته‌های معماری و فنی و حرفه ایساعت٨:٣٠ تا٩طراحی یک جلسه 4 پایه 10رشته گرافیک و نقاشی شاخه کار دانش و فنی حرفه ای ساعت 9تا9:30 طراحی و دوخت لباس بچه گانه پایه 11 شاخه  فنی وحرفه ای  ساعت 20:50تا 21:15...
  به گزارش شب دوشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزسه شنبه۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠آموزش نرم افزار اتوکدجلسه ۶  تمامی پایه‌ها مشترک رشته‌های معماری و فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩طراحی یک جلسه ۴ پایه ۱۰رشته گرافیک و نقاشی شاخه کار دانش و فنی حرفه ای  ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی و دوخت لباس بچه گانه پایه ۱۱ شاخه  فنی وحرفه ای   ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ آشنایی با موزه ها وپنجره ها رشته تصویر سازی پایه ۱۲ کار دانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰متره و براورد رشته نقشه کشی معماری پایه۱۲ شاخه فنی و حرفه ای و معماری پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١فارسی و...
  به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه درسی روز سه‌شنبه ۲۹ مهر مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش: ساعت ٨  تا ٨:٣٠ آموزش نرم افزار اتوکد /جلسه ۶ - تمامی پایه ها- مشترک رشته‌های معماری و فنی و حرفه ای      ساعت٨:٣٠ تا ٩ طراحی یک -جلسه ۴ -  پایه ۱۰-رشته گرافیک و نقاشی  - شاخه کار دانش و فنی‌وحرفه ای   ساعت ۹ تا ۹:۳۰  طراحی و دوخت لباس بچه گانه  -پایه ۱۱- شاخه  فنی وحرفه ای    ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ آشنایی با موزه ها وپنجره ها -رشته تصویر سازی  - پایه ۱۲ - کاردانش    ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ متره و براورد -رشته نقشه کشی معماری   - پایه۱۲ - شاخه فنی و...
  جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه 29 مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا ، برنامه درسی روز سه‌شنبه ۲۹ مهر مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸ فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت ٨  تا ٨:٣٠ آموزش نرم افزار اتوکد /جلسه ۶ - تمامی پایه ها- مشترک رشته‌های معماری و فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا ٩ طراحی یک -جلسه ۴ -  پایه ۱۰-رشته گرافیک و نقاشی  - شاخه کار دانش و فنی‌وحرفه ای   ساعت ۹ تا ۹:۳۰  طراحی و دوخت لباس بچه گانه  -پایه ۱۱- شاخه  فنی وحرفه ای    ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵آشنایی با...
  به گزارش صدای ایران به نقل از فارس، برنامه درسی روز سه‌شنبه ۲۹ مهر مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠ آموزش نرم افزار اتوکد /جلسه ۶ - تمامی پایه ها- مشترک  رشته های معماری و فنی و حرفه ای    ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی یک -جلسه ۴ -  پایه ۱۰-رشته گرافیک و نقاشی  - شاخه کار دانش و فنی حرفه ای  ساعت ۹تا۹:۳۰طراحی و دوخت لباس بچه گانه   -پایه ۱۱- شاخه  فنی وحرفه ای    ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵آشنایی با موزه ها وپنجره ها -رشته تصویر سازی  - پایه ۱۲ - کار دانش  ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ متره و براورد -رشته نقشه کشی معماری   - پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای و معماری      ...
  به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، برنامه درسی روز سه‌شنبه ۲۹ مهر مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠  آموزش نرم افزار اتوکد /جلسه ۶ - تمامی پایه ها- مشترک  رشته های معماری و فنی و حرفه ای      ساعت٨:٣٠ تا٩  طراحی یک -جلسه ۴ -  پایه ۱۰-رشته گرافیک و نقاشی  - شاخه کار دانش و فنی حرفه ای   ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی و دوخت لباس بچه گانه   -پایه ۱۱- شاخه  فنی وحرفه ای      ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ آشنایی با موزه ها وپنجره ها -رشته تصویر سازی  - پایه ۱۲ - کار دانش    ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰  متره و براورد -رشته...
  جدول شماره ۴۰ مدرسه تلویزیونی ایران در روز جمعه ۲۵مهر اعلام شد. خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۴۰ مدرسه تلویزیونی ایران در روز جمعه ۲۵مهر اعلام شد.   متوسطه اول:   ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ فرهنگ و هنر - درس طراحی سنتی پایه هفتم   ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر - طراحی ذهنی از پرندگان پایه هشتم   ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر - فصل دوم گرافیک پایه نهم   بیشتر بخوانید: برای مشاهده آخرین خبرها از معاونت سیما اینجا کلیک کنید دوره آموزش مجازی متوسطه:   ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: آموزش مجازی- نکاتی برای تدریس در کلاس   متوسطه دوم نظری:   ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه‌ای - درس انتخابی- مشترک...
  به گزارش شب پنجشنبه  مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز جمعه۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: *متوسطه اول: ساعت۱۴:۳۰تا ۱۵فرهنگ و هنر درس طراحی سنتی پایه هفتم ساعت ١۵تا١۵:٣٠فرهنگ و هنر طراحی ذهنی از پرندگان  پایه هشتم  ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶فرهنگ و هنر فصل دوم گرافیک پایه نهم  *دوره آموزش مجازی متوسطه: ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی نکاتی برای تدریس در کلاس *متوسطه دوم نظری:  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  تفکر و سواد رسانه ای درس انتخابی  مشترک تمام رشته ها    ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زمین شناسی پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک  ساعت ١٧:٣٠ تا١٨تاریخ معاصر پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک...
  به گزارش تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 25 مهر99 اعلام شد. متوسطه اول ساعت 14.30 تا 15 فرهنگ و هنر  - درس طراحی سنتی      پایه هفتم ساعت 15 تا 15.30 فرهنگ و هنر - طراحی ذهنی از پرندگان     پایه هشتم   ساعت 15.30 تا 16 فرهنگ و هنر  -  فصل دوم گرافیک     پایه نهم   دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت 16 تا 16.30 آموزش مجازی-  نکاتی برای تدریس در کلاس  متوسطه دوم نظری    ساعت 16.30 تا 17 تفکر و سواد رسانه ای  -  درس انتخابی-  مشترک تمام رشته ها          ساعت 17 تا 17.30 زمین شناسی  - پایه 11- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک         ساعت 17.30 تا 18 تاریخ معاصر   -  پایه 11-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  شبکه...
  جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۲۵ مهر ۹۹ اعلام شد. به گزارش مشرق، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۲۵ مهر۹۹ اعلام شد. شبکه آموزش متوسطه اول ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ فرهنگ و هنر  - درس طراحی سنتی      پایه هفتم ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ فرهنگ و هنر - طراحی ذهنی از پرندگان     پایه هشتم   ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ فرهنگ و هنر  -  فصل دوم گرافیک     پایه نهم   دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی-  نکاتی برای تدریس در کلاس  متوسطه دوم نظری  ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ تفکر و سواد رسانه ای  -  درس انتخابی-  مشترک تمام رشته ها    ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زمین شناسی  - پایه ۱۱- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ تاریخ معاصر   -  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  شبکه ۴ ساعت ۷.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۳...
  به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران برای دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول که فردا جمعه 25 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد. شبکه آموزش  متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ فرهنگ و هنر - درس طراحی سنتی پایه هفتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر - طراحی ذهنی از پرندگان پایه هشتم   ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر -  فصل دوم گرافیک پایه نهم        دوره آموزش مجازی متوسطه: ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی-  نکاتی برای تدریس در کلاس متوسطه دوم نظری: ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی-  مشترک تمام رشته‌ها        ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی  - پایه...
    به گزارش جام جم آنلاین از وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه 23مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقاشی رنگ روغن رشته چهره سازی پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ نقشه کشی فنی رایانه پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و معماری ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی مد و لباس سفارشی پایه ۱۲ شاخه کار دانش و   فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵دانش فنی تخصصی پایه ۱۲رشته  ماشین ابزار شاخه فنی وحرفه ای و کار  دانش  ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ روانشناسی ورزش رشته تربیت بدنی پایه۱۱ شاخه فنی و حرفه ای  پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١  بازی و ریاضی پایه...
  جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه۲۳مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه۲۳مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه‌ای و کاردانش  ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقاشی رنگ روغن رشته چهره سازی پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ نقشه کشی فنی رایانه پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و معماری ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی مد و لباس سفارشی پایه ۱۲...
  به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز جمعه۱۸ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی . ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی. ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیریک. ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. شبکه قرآن ومعارف: ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته  علوم ومعارف. ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم...
  صراط: جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز جمعه 18 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.شبکه ‌آموزش:آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨ تا ٨:٣٠ استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه - پایه ۱۰ - شاخه کاردانشساعت٨:٣٠ تا٩ ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدماتساعت ۹تا۹:۳۰ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ایابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠علوم و زندگی با محوریت پایه اولساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه سومساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و زندگی با محوریت پایه ششمساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ توانمند سازی معلمان - یادگیری مبتنی بر ویدیوساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزانساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ فارسی...
  جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز جمعه 18 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠ استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه - پایه ۱۰ - شاخه کاردانش    ساعت٨:٣٠ تا٩ ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدمات  ساعت ۹تا۹:۳۰ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه ۱۲- شاخه   فنی و  حرفه ای  ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠علوم و زندگی با محوریت پایه اول ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت  پایه  سوم   ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰  فارسی و زندگی با محوریت    پایه ششم ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ توانمند سازی معلمان - یادگیری مبتنی بر ویدیو  ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزان ساعت۱۳:۱۰...
  به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه‌ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا٩ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه‌ای ساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک پایه ۱۱ رشته مکانیک خودرو شاخه فنی وحرفه‌ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کاربر رایانه حافظه اصلی و کاربرد آن پایه ۱۰ شاخه کار دانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی تخصصی شبکه و نرم افزار رایانه پایه ۱۲ شاخه فنی...
  به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه‌ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا٩ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه‌ای ساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک پایه ۱۱ رشته مکانیک خودرو شاخه فنی وحرفه‌ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کاربر رایانه حافظه اصلی و کاربرد آن پایه ۱۰ شاخه کار دانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی تخصصی شبکه و نرم افزار رایانه پایه...
  جدول شماره ۳۲ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهارشنبه ۱۶ مهر برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۳۲ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهارشنبه ۱۶ مهر برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.   شبکه آموزش:   ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی   فنی و حرفه‌ای و کاردانش:   ساعت٨ تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd/ رشته الکترونیک - پایه ۱۱ - شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا٩ تولید قطعات به روش تراشکاری / رشته ماشین ابزار - پابه ۱۰ /فنی و حرفه‌ای ساعت ۹تا۹:۳۰سرویس چرخ خودرو-پودمان یک - پایه ۱۱ - رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی وحرفه‌ای ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵کاربر رایانه -حافظه...
  به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۱۶مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت ٨ تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا ۹ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک پایه ۱۱ رشته  مکانیک خودرو شاخه  فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کاربر رایانه حافظه اصلی و کاربرد آن پایه ۱۰ شاخه کار دانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی تخصصی شبکه و نرم افزار رایانه...
  جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۱۶مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۱۶مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت ٨ تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا ۹ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه ای...
  به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش: ساعت٨  تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک پایه ۱۱ رشته  مکانیک خودرو شاخه  فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کاربر رایانه حافظه اصلی و کاربرد آن پایه ۱۰ شاخه کار دانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی تخصصی شبکه و نرم...
  جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۱۶ مهر که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن پخش می‌شود، اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: * شبکه آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌ بدنی * فنی و حرفه‌ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا٩ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه‌ای ساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک پایه ۱۱ رشته مکانیک...
  جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ پخش می‌شود به این شرح است:شبکه آموزشساعت ۷:۴۵تا ۸آموزش درس تربیت‌بدنیفنی و حرفه‌ای و کاردانش:ساعت۸ تا ۸:۳۰ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه‌ایساعت۸:۳۰ تا۹ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه‌ایساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک پایه ۱۱ رشته مکانیک خودرو شاخه فنی وحرفه‌ایساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کاربر رایانه حافظه اصلی و کاربرد آن...
  صراط: برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه16مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک پایه ۱۱ رشته  مکانیک خودرو شاخه  فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کاربر رایانه حافظه اصلی و کاربرد آن پایه ۱۰ شاخه کار دانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی تخصصی شبکه و نرم افزار رایانه پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول ساعت ١١ تا۱۱:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و...
   برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:شبکه آموزش:ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنیفنی و حرفه‌ای و کاردانش:ساعت٨ تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه‌ایساعت٨:٣٠ تا٩ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه‌ایساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک پایه ۱۱ رشته مکانیک خودرو شاخه فنی وحرفه‌ایساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کاربر رایانه حافظه اصلی و کاربرد آن پایه ۱۰ شاخه کار دانشساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی تخصصی شبکه و نرم افزار رایانه پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه‌ایپایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اولساعت ١١ تا۱۱:۳۰علوم تجربی و...
  به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه16مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک پایه ۱۱ رشته  مکانیک خودرو شاخه  فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کاربر رایانه حافظه اصلی و کاربرد آن پایه ۱۰ شاخه کار دانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی تخصصی شبکه و نرم افزار رایانه پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول ساعت ١١ تا۱۱:۳۰علوم تجربی...
  به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه16مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک پایه ۱۱ رشته  مکانیک خودرو شاخه  فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کاربر رایانه حافظه اصلی و کاربرد آن پایه ۱۰ شاخه کار دانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی تخصصی شبکه و نرم افزار رایانه پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول ساعت ١١ تا۱۱:۳۰علوم تجربی و...
  جدول زمان بندی کلاس‌های مدرسه تلویزیونی ایران برای روز سه شنبه ۱۵ مهر منتشر شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران روز ۳ شنبه  به شرح زیر است:شبکه آموزش:ساعت ۸نقشه کشی فنی رایانه‌ای - پایه ۱۰- قسمت سوم -شاخه کاردانش و فنی حرفه‌ای و کاردانشساعت۸:۳۰آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه سوم -تمامی پایه ها-مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی کار و دانشساعت ۹درس طراحی یک -پایه ۱۰ - رشته گرافیک و نقاشی - شاخه فنی وحرفه‌ایساعت ۲۰:۵۰تربیت بدنی (روانشناسی) - پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی -شاخه کاردانش و فنی وحرفه‌ایساعت ۲۱:۱۵نقاشی - رشته گرافیک - پایه۱۱ - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانشابتداییساعت۱۰:۳۰فارسی و نگارش پایه اولساعت ۱۱فارسی و نگارش...
  به گزارش خبرگزاری مهر، جدول پخش مدرسه تلویزیونی در شبکه های آموزش، چهار و قرآن به این شرح است. شبکه آموزش سیما فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸:۳۰ استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه - پایه ۱۰ - شاخه کاردانش ساعت ۸:۳۰ تا۹ ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدمات ساعت ۹تا۹:۳۰ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای ابتدایی ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول ساعت ۱۱:۰۰ تا۱۱:۳۰ علوم و زندگی با محوریت پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم ساعت ۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ توانمند سازی معلمان - یادگیری مبتنی بر ویدیو ساعت ۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزان...
  به گزارش تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز جمعه 11 مهر 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش: ساعت 7.45 تا 8 آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت 8 تا 8.30 استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه - پایه 10 - شاخه کاردانش ساعت 8.30 تا 9 ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدمات ساعت 9 تا 9.30 تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه 12- شاخه فنی و حرفه ای دوره ابتدایی ساعت 10.30 تا 11 ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول ساعت 11 تا 11.30 علوم و زندگی با محوریت پایه دوم ساعت 11.30 تا 12.10 ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم ساعت 12.10 تا 12.40 توانمند...
  صراط: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز جمعه 11 مهر 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش: ساعت 7.45 تا 8 آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه‌ای و کاردانش  ساعت 8 تا 8.30 استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه - پایه 10 - شاخه کاردانش ساعت 8.30 تا 9 ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدمات  ساعت 9 تا 9.30 تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه 12- شاخه   فنی و  حرفه ای    دوره ابتدایی ساعت 10.30 تا 11 ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول ساعت 11 تا 11.30 علوم و زندگی با محوریت  پایه  دوم  ساعت 11.30 تا 12.10 ریاضی و زندگی با محوریت    پایه چهارم ساعت 12.10 تا 12.40 توانمند سازی معلمان - یادگیری مبتنی بر ویدیو   ساعت 12.40 تا...
  به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه9مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی پایه ۱۱ رشته تاسیسات ساختمان فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ کارگاه تابلو برق پایه ۱۲ رشته برق شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰نگهداری ماشین های صنعتی رشته ماشین ابزار پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵پرورش مهارت های شناختی و پرورش کودک پایه ۱۲ رشته تربیت کودک شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰مبانی هنر تجسمی رشته گرافیک پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای پایه...
  جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه 9 مهر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه9مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی پایه ۱۱ رشته تاسیسات ساختمان فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ کارگاه تابلو برق پایه ۱۲ رشته برق شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰نگهداری ماشین های صنعتی رشته ماشین...
  جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه6 مهر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. ناطقان:  برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه6مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:شبکه ‌آموزش:فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه پودمان اول پایه ۱۰ رشته صنایع چوب شاخه فنیساعت٨:٣٠ تا٩ نازک دوزی مدلسازی دامن پایه ۱۰  درس خیاطی شاخه کاردانشساعت ٩ تا ٩:٣٠ کاربر رایانه پایه ۱۰و۱۱ رشته کامپیوتر شاخه کاردانشساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه ۱۱شاخه کاردانش و فنی و حرفه ایساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰اخلاق حرفه ای پودمان ۱شایستگی ۱ پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی...
  خبرگزاری آریا- جدول پخش مدرسه تلوزیونی ایران در روز جمعه چهار مهر اعلام شد.به گزارش خبرگزاری آریا، برنامه های آموزشی شبکه های آموزش ، چهار و قرآن به این شرح است:شبکه ‌آموزش:فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨ تا ٨:٣٠ : اسکلت سازی- پایه 11 - رشته ساختمان - شاخه فنی، حرفه ایساعت٨:٣٠ تا٩ : دانش فنی تخصصی/ادامه پودمان اول - پایه12- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی وحرفه ایساعت ٩ تا ٩:٣٠ : کارگاه گرافیک _ پایه 12 _ رشته گرافیک _ شاخه فنی و حرفه ای6پایه ابتدایی:فارسی وزندگیبامحوریت پایه اولخانم زهره جانی پورساعت 10:45تا11:10ریاضی وزندگیبامحوریت پایه پنجمخانم سیده زینت موسویساعت 11:10تا11:35علوم تجربی وزندگیبامحوریت پایه ششمخانم معصومه عسگریساعت 11:35تا12:05توانمندسازی معلمانیادگیری مبتنی بربازیآقای مجیدبایرامیساعت 12:05تا12:30اولیا ومعلمانمشکلات یادگیری دانش آموزانخانم...