Web Analytics Made Easy - Statcounter
2023-06-02@21:27:06 GMT
۷۷۰ نتیجه - (۰.۰۲۶ ثانیه)

جدیدترین‌های «سنجش کیفیت هوا ایستگاه»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
  سنجش کیفیت هوا، امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _دوشنبه، هفدهم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۸۸، استانداری اصفهان با شاخص ۷۰، رودکی با شاخص ۷۲ و خرازی با شاخص ۷۷ در وضعیت هوای سالم در وضعیت قابل قبول (زرد) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پروین، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست. در حال...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون میانگین کیفیت هوا با میانگین ۸۳ در ۱۷ ایستگاه شرایط قابل قبول است و تنها دو ایستگاه در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارند همچنین مانند یک هفته گذشته همچنان اطلاعاتی از ایستگاه‌های متعلق به سازمان محیط زیست جز یک ایستگاه منتشر نشده است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۱۶ بهمن) کیفیت هوا تنها در ایستگاه‌های پارک قائم (منطقه ۱۸) و شهرداری منطقه ۱۹ در شرایط ناسالم برای همه قرار دارد. کیفیت هوای در ایستگاه‌های  اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، دانشگاه شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه ۴، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱،شهرداری مرکز منطقه ۱۲، پیروزی (منطقه ۱۳)، مسعودیه (منطقه...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون میانگین کیفیت هوا با میانگین ۸۳ در ۱۷ ایستگاه شرایط قابل قبول است و تنها دو ایستگاه در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارند همچنین مانند یک هفته گذشته همچنان اطلاعاتی از ایستگاه‌های متعلق به سازمان محیط زیست جز یک ایستگاه منتشر نشده است. به گزارش ایسنا، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۱۶ بهمن) کیفیت هوا تنها در ایستگاه‌های پارک قائم (منطقه ۱۸) و شهرداری منطقه ۱۹ در شرایط ناسالم برای همه قرار دارد. کیفیت هوای در ایستگاه‌های  اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، دانشگاه شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه ۴، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱،شهرداری مرکز منطقه ۱۲، پیروزی (منطقه ۱۳)، مسعودیه (منطقه...
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _شنبه، پانزدهم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۸۴، استانداری اصفهان با شاخص ۹۰، خرازی با شاخص ۷۱، رودکی با شاخص ۶۰ در وضعیت هوای سالم در وضعیت قابل قبول (زرد) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پروین، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست. در حال حاضر...
  براساس داه‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان هوای اصفهان اکنون با میانگین شاخص کیفیت ۹۵ AQI سالم است. بر این اساس هوا در ایستگاه‌های سنجش کیفیت خیابان استانداری با ۸۳، خرازی با ۹۰ و رودکی با ۶۸ AQI سالم است. در میدان احمدآباد با ۱۳۷ AQI هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است. در این هفته با فعالیت سامانه ناپایدار جوی فقط یک روز هوای اصفهان ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است. باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۳۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _پنجشنبه، سیزدهم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۳۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه استانداری اصفهان با شاخص ۱۵۸ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است. دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۳۰، خرازی با شاخص ۱۴۰، رودکی با شاخص ۱۰۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در...
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۵۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _چهارشنبه، دوازدهم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۵۷ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۵۶، استانداری اصفهان با شاخص ۶۰، خرازی با شاخص ۶۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) و همچنین رودکی با شاخص ۴۵ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پروین، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با توجه به بارش باران و برف در پایتخت هم اکنون کیفیت هوا با میانگین ۴۸ در تنها سه ایستگاه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است و ۱۴ ایستگاه وضعیت مطلوب دارند همچنین مانند دو روز گذشته اطلاعاتی از ایستگاه‌های متعلق به سازمان محیط زیست منتشر نشده است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۱۱ بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری مرکز منطقه ۱۲، پیروزی (منطقه ۱۳) و شهرداری منطقه ۱۹  در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. کیفیت هوای در ایستگاه‌های  اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، دانشگاه شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه ۴، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، مسعودیه (منطقه ۱۵)، شادآباد...
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۸۱ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _سه‌شنبه، یازدهم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۸۱ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۷۰، استانداری اصفهان با شاخص ۹۹، پروین با شاخص ۹۳، خرازی با شاخص ۸۳ و رودکی با شاخص ۶۱ در وضعیت هوای قابل‌قبول سالم (زرد) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه و سجزی فعال...
  کیفیت هوا در کلان‌شهر تهران امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۷ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _دوشنبه، دهم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است: امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های امام‌خمینی با شاخص ۱۷۹، پاسداران با شاخص ۱۵۲، پیشوا با شاخص ۱۶۷، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۲ و علم و صنعت با شاخص ۱۵۶ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های دماوند با شاخص ۱۰۷، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۰۴، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۰۵، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۲۰، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۲۵، ملارد با شاخص ۱۰۹،...
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۳ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _دوشنبه، دهم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۳ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۵۸، استانداری اصفهان با شاخص ۸۹، پروین با شاخص ۷۶، خرازی با شاخص ۸۳ و رودکی با شاخص ۵۹ در وضعیت هوای قابل‌قبول سالم (زرد) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه و مبارکه فعال...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۴۰در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. ۱۸ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که از این تعداد ۱۲ ایستگاه در وضعیت قرمز است. به گزارش ایسنا، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۹بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۴، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک قائم (منطقه ۱۸) ، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹ و شهرداری منطقه ۲۱  در شرایط ناسالم برای همه قرار دارد. کیفیت هوای در ایستگاه‌های  اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، شهرداری منطقه ۲، مسعودیه (منطقه ۱۵)، شهرری (منطقه ۲۰) و شهرداری منطقه...
  براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۸ بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شریف (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک قائم (منطقه ۱۸) ، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹ و شهرداری منطقه ۲۱ در شرایط ناسالم برای همه قرار دارد. کیفیت هوای در ایستگاه‌های دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه ۱)، اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه ۴، ستاد بحران (منطقه ۷)، مسعودیه (منطقه ۱۵)، شهرری (منطقه ۲۰) و شهرداری منطقه ۲۲ در...
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۷ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _شنبه، هشتم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۹صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۷ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۲۱، استانداری اصفهان با شاخص ۱۰۷، پروین با شاخص ۱۲۶ و خرازی با شاخص ۱۰۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد. همچنین کیفیت هوا در خیابان رودکی با شاخص ۷۵ در وضعیت هوای قابل‌قبول سالم (زرد) قرار دارد. سنجش...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۶۱ در شرایط ناسالم برای همه است. ۲۸ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که از این تعداد ۲۴ ایستگاه در وضعیت قرمز است. به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۶۱ در شرایط ناسالم برای همه است. ۲۸ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که از این تعداد ۲۴ ایستگاه در وضعیت قرمز است.  براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۶ بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه ۱)، اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، شهرداری منطقه ۲، دانشگاه شریف (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه...
  براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۸۲ آلوده‌ترین ایستگاه‌ سنجش کیفیت هوای تهران است. به گزارش خبرگزاری برنا؛ براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۶ بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه ۱)، اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، شهرداری منطقه ۲، دانشگاه شریف (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)،  تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، شهرداری منطقه...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۶۱ در شرایط ناسالم برای همه است. ۲۸ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که از این تعداد ۲۴ ایستگاه در وضعیت قرمز است. به گزارش ایسنا، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۶ بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه ۱)، اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، شهرداری منطقه ۲، دانشگاه شریف (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)،  تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵،...
  شاخص سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت ۱۰ با قرار گرفتن روی عدد ۱۳۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.امروز شاخص سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پروین با عدد ۱۵۶ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.دستگاه شاخص سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با عدد ۱۱۶، استانداری اصفهان ۱۲۴، خرازی با عدد ۱۲۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد. همچنین کیفیت هوا در خیابان رودکی با شاخص ۸۶ در وضعیت قابل‌قبول سالم (زرد) قرار دارد.شاخص سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه و سجزی فعال نیست.در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر...
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۲۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _پنجشنبه، ششم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۲۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پروین با شاخص ۱۵۶ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است. دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۱۶، استانداری اصفهان با شاخص ۱۲۴، خرازی با شاخص ۱۲۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد. همچنین کیفیت هوا در...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۵۸ در شرایط ناسالم برای همه است. ۲۸ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که از این تعداد ۲۲ ایستگاه در وضعیت قرمز است. به گزارش مشرق، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۵ بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، شهرداری منطقه ۲، دانشگاه شریف (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)،...
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ۱۲ ظهر با قرار گرفتن روی شاخص ۹۳ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _چهارشنبه، پنجم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۱۲ ظهر با قرار گرفتن روی شاخص ۹۳ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه خرازی با شاخص ۱۲۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است. دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۸۱، استانداری اصفهان با شاخص ۸۳، پروین با شاخص ۸۶ و رودکی با شاخص ۸۷ در وضعیت هوای قابل‌قبول سالم (زرد) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۵۸ در شرایط ناسالم برای همه است. ۲۸ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که از این تعداد ۲۲ ایستگاه در وضعیت قرمز است. به گزارش ایسنا، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۵ بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، شهرداری منطقه ۲، دانشگاه شریف (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)،  تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)،...
  به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز (۵ بهمن‌ماه) پایتخت در اکثر مناطق در شرایط "ناسالم برای همه گروه‌ها" قرار دارد. همچنین میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون که آلاینده اصلی تهران در ۲۴ ساعت گذشته بوده است، هم‌اکنون عدد ۱۵۸ را نشان می‌دهد.در حال حاضر ۲۲ ایستگاه سنجش هوا در شرایط قرمز هستند.بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که شاخص، عددی بین ۱۵۱ تا ۲۰۰ را نشان دهد، کیفیت هوا در شرایط "ناسالم برای همه گروه‌ها" است.
  به گزارش ایسنا، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۴ بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، شهرداری منطقه ۲، دانشگاه شریف (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)،  تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹ و شهرداری منطقه ۲۱ در شرایط ناسالم برای همه قرار دارد. کیفیت هوای در ایستگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، گلبرگ (منطقه ۸)، مسعودیه (منطقه ۱۵)، شهرک چشمه...
  شاخص سنجش کیفیت هوای اصفهان،  ساعت ۱۰ امروز  ۱۰۲  AQI به معنای وضع ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شد.امروز شاخص سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با عدد ۱۰۴، پروین با ۱۱۶ و خرازی با عدد ۱۲۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با عدد ۸۹ و رودکی با عدد ۹۷ در وضعیت قابل قبول سالم (زرد) قرار دارد.شاخص سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، سجزی و مبارکه فعال نیست.در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه شاهین‌شهر است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی...
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۵ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _سه‌شنبه چهارم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۵ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۱۰۴، پروین با شاخص ۱۱۶ و خرازی با شاخص ۱۲۰ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است. دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۸۹ و رودکی با شاخص ۹۷ در وضعیت هوای قابل قبول سالم (زرد)...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۵۱ در شرایط ناسالم برای همه است. ۲۵ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که از این تعداد ۱۸ ایستگاه در وضعیت قرمزرنگ است. به گزارش ایسنا؛ براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۳ بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شریف (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، شهرداری منطقه ۲۱ و...
  به گزارش همشهری آنلاین، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۳ بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شریف (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)،  تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، شهرداری منطقه ۲۱ و شهرداری منطقه ۲۲ در شرایط ناسالم برای همه قرار دارد. کیفیت هوای در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱۷)،‌ دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱)، شهرداری منطقه ۲، پونک، شهرداری منطقه ۴، ستاد بحران (منطقه ۷) و مسعودیه (منطقه ۱۵) در...
  کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۲۸ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. ۲۵ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که از این تعداد ۱۸ ایستگاه در وضعیت قرمزرنگ است. به گزارش مشرق، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۲ بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، پاسداران (منطقه ۳)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، شهرداری منطقه ۲۱ و شهرداری منطقه ۲۲ در شرایط ناسالم برای...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۲۸ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. ۲۵ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که از این تعداد ۱۸ ایستگاه در وضعیت قرمزرنگ است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۲ بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، پاسداران (منطقه ۳)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)،  تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)،  پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، شهرداری منطقه ۲۱...
  کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۲۸ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. ۲۵ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که از این تعداد ۱۸ ایستگاه در وضعیت قرمزرنگ است. به گزارش مشرق، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۲ بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، پاسداران (منطقه ۳)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، شهرداری منطقه ۲۱ و شهرداری منطقه ۲۲ در شرایط ناسالم برای...
  سنجش کیفیت هوا در ساعت منتهی به ظهر امروز با قرار گرفتن روی شاخص ۲۰۶ در وضعیت هوای بسیار ناسالم (بنفش) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _شنبه، یکم بهمن‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۱۴:۰۰ با قرار گرفتن روی شاخص ۲۰۶ در وضعیت هوای بسیار ناسالم (بنفش) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۲۴۳ در وضعیت هوای بسیار ناسالم (بنفش) است. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۱۸۹و خرازی با شاخص ۱۸۶ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های رودکی، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه...
  به گزارش جام جم آنلاین، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شنبه (اول بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، مسعودیه (منطقه ۱۵)، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، شهرری (منطقه ۲۰)، شهرداری منطقه ۲۱ و شهرداری منطقه ۲۲ در شرایط ناسالم برای همه قرار دارد. کیفیت هوای در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱۷)، پونک،‌ دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۵۱ در شرایط ناسالم برای همه است و ۲۳ ایستگاه در وضعیت قرمز قرار دارند. به گزارش مشرق، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شنبه (اول بهمن) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، مسعودیه (منطقه ۱۵)، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹،...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز شنبه اول بهمن، کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، مسعودیه (منطقه ۱۵)، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، شهرری (منطقه ۲۰)، شهرداری منطقه ۲۱ و شهرداری منطقه ۲۲ در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار دارد. کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱۷)،...
  کیفیت هوا در کلان‌شهر تهران امروز در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۴۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _پنجشنبه بیست‌ونهم دی‌ماه_ به شرح زیر است: امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه منطقه ۱۵ با شاخص ۲۱۰ در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) است. دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های امام خمینی با شاخص ۱۶۶، پارک رازی با شاخص ۱۶۰، پاسداران با شاخص ۱۵۶، پاکدشت با شاخص ۱۹۱، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۴، پیشوا با شاخص ۱۵۸، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۴، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۸۶، دماوند با شاخص ۱۵۵ و سلامت با شاخص ۱۷۴ در وضعیت هوای ناسالم...
  به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، بر اساس اعلام ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، شاخص بر خط کیفیت هوا (ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون) در شهرستان های اشتهارد، ساوجبلاغ و کرج به ترتیب بر روی اعداد ۱۷۰، ۱۵۸ و ۱۶۷ قرار دارد که بیانگر وضعیت اضطرار در این مناطق است. همچنین کیفیت هوای شهرستان نظرآباد با شاخص ۱۴۸ برای گروه های حساس ناسالم و در مرز رسیدن به وضعیت اضطرار است. مرکز ملی پیش بینی وضع هوا گزارش داده که آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور همچون کرج تا اواسط هفته آینده همچنان ادامه دارد. استان البرز ۱۳ ایستگاه سنجش آلودگی هوا دارد. کد خبرنگار: 1014 ۲۹ دی ۱۴۰۱،‏ ۱۲:۰۷ کد خبر: 85003442...
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۳۵ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _پنجشنبه بیست‌ونهم دی‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۳۵ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۱۵۳ و خرازی با شاخص ۱۵۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد. دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۲۲، پروین با شاخص ۱۳۵ و رودکی با شاخص ۱۱۵ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۵۷ در شرایط ناسالم برای همه است و ۳۰ ایستگاه در وضعیت قرمز قرار دارند. به گزارش ایسنا، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سه‌شنبه (۲۷ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱)، اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، ستادبحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵،...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۵۷ در شرایط ناسالم برای همه است و ۲۹ ایستگاه در وضعیت قرمز قرار دارند. به گزارش ایران اکونومیست، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سه‌شنبه (۲۷ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱)، اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)،  تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، ستادبحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)،  پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵،...
  کیفیت هوا در کلان‌شهر تهران امروز در ساعت منتهی به ۱۵ ظهر با قرار گرفتن روی شاخص ۱۸۰ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _سه‌شنبه بیست‌وهفتم دی‌ماه_ به شرح زیر است: امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه تهران پارک شکوفه با شاخص ۲۰۱ در وضعیت هوای بسیار ناسالم (بنفش) است. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۶۵، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۶۳، پارک رازی با شاخص ۱۸۴، پاسداران با شاخص ۱۹۳، پاکدشت با شاخص ۱۶۹، پردیس با شاخص ۱۶۸، پونک با شاخص ۱۸۰، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۷۳، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۸۹، چشمه با شاخص ۱۷۳، دانشگاه تهران با شاخص ۱۶۰، دانشگاه...
  آفتاب‌‌نیوز : مجید درگی اظهار کرد: بر اساس گزارش ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای البرز، کیفیت هوا در تمامی شهرستان‌های استان به جز طالقان در وضعیت قرمز و اضطرار قرار دارد. وی با تاکید بر اینکه مردم در این شرایط اگر کار ضروری ندارند از منزل خارج نشوند، توضیح داد: با توجه به وارونگی دمایی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته به شدت آلاینده‌های هوا اضافه شود. این مسئول با اشاره به اینکه پایش کیفیت هوا به صورت لحظه‌ای و دقیق است، اظهار کرد: ۱۳ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در البرز مستقر است. منبع: خبرگزاری ایسنا
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۶۹ در شرایط ناسالم برای همه است. ۲۹ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که ۲۸ ایستگاه در وضعیت قرمز است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سه‌شنبه (۲۷ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه ۱)، اقدسیه (منطقه ۱)، پونک، شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)،  تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، ستادبحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)،  پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه...
  به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حسن قاسم پور با بیان اینکه هم اکنون یک ایستگاه اندازه‌گیری سنجش کیفیت هوای محیط جنب موزه حیات وحش اردبیل واقع در خیابان دانشگاه فعال است، افزود: با اینکه اردبیل از لحاظ هوا شهر پاک محسوب می‌شود، اما بعضی مواقع میزان گرد و غبار در این شهر نیز از حد مجاز بالا می‌رود.وی با اشاره به اینکه تابلو‌های نمایشگر نصب شده این ایستگاه‌ها وضعیت هوا در حالت پاک، سالم، ناسالم برای گروه‌های حساس، ناسالم برای همه افراد و خطرناک را نشان می‌دهد، بیان کرد: سال گذشته وضعیت هوای شهر اردبیل ۲ روز ناسالم برای همه افراد و امسال هشت روز ناسالم برای گروه‌های حساس مانند کودکان و بیماران قلبی و عروقی گزارش شده است.مدیرکل...
  به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حسن قاسم پور با بیان اینکه هم اکنون یک ایستگاه اندازه‌گیری سنجش کیفیت هوای محیط جنب موزه حیات وحش اردبیل واقع در خیابان دانشگاه فعال است، افزود: با اینکه اردبیل از لحاظ هوا شهر پاک محسوب می‌شود، اما بعضی مواقع میزان گرد و غبار در این شهر نیز از حد مجاز بالا می‌رود.وی با اشاره به اینکه تابلو‌های نمایشگر نصب شده این ایستگاه‌ها وضعیت هوا در حالت پاک، سالم، ناسالم برای گروه‌های حساس، ناسالم برای همه افراد و خطرناک را نشان می‌دهد، بیان کرد: سال گذشته وضعیت هوای شهر اردبیل ۲ روز ناسالم برای همه افراد و امسال هشت روز ناسالم برای گروه‌های حساس مانند کودکان و بیماران قلبی و عروقی گزارش شده است.مدیرکل...
  کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۴۸ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است و ۲۱ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند. به گزارش خبرگزاری برنا؛ براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دوشنبه (۲۶ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های شریف (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، شهرداری منطقه ۱۹ و شهرداری منطقه ۲۱ در شرایط ناسالم برای همه قرار دارد. کیفیت هوای تهران در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه ۴، تربیت مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، میدان امام خمینی (منطقه...
  به گزارش فارس، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دوشنبه (۲۶ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های شریف (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، شهرداری منطقه ۱۹ و شهرداری منطقه ۲۱ در شرایط ناسالم برای همه قرار دارد. کیفیت هوای تهران در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه ۴، تربیت مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، شادآباد (منطقه ۱۸) و پارک قائم (منطقه ۱۸) در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه ۱)، پونک، دانشگاه...
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۵۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _دوشنبه بیست‌وششم دی‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۵۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۶۷، استانداری اصفهان با شاخص ۱۷۲، خرازی با شاخص ۱۶۰ و رودکی با شاخص ۱۵۱ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد. همچنین ایستگاه کیفی هوا در خیابان پروین با شاخص ۱۰۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است. سنجش...
  براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران یکشنبه (۲۵ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهرداری منطقه ۲، شریف (منطقه ۲)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، تربیت مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۶)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷) و شهرداری منطقه ۱۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. کیفیت هوای تهران در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه ۱)، پونک، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، گلبرگ (منطقه ۸)، شهرداری منطقه ۱۱، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، مسعودیه (منطقه ۱۵)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرری (منطقه ۲۰)، شهرداری...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز شنبه ۲۴ دی‌ کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴) و شهرداری منطقه ۱۹ در وضع ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. کیفیت هوای تهران در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه ۱)، پونک، شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه ۴، تربیت‌مدرس (منطقه ۶)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، مسعودیه (منطقه ۱۵)، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک قائم (منطقه ۱۸)،...
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ۹صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۱۴۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _شنبه بیست‌وچهارم دی‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۱۴۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه استانداری با شاخص ۱۶۵ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) و احمدآباد با شاخص ۱۳۰ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پروین، خرازی، رودکی، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست....
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _جمعه بیست‌وسوم دی‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۷ در وضعیت هوای در وضعیت هوای قابل قبول، سالم (زرد) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۷۰ و استانداری اصفهان با شاخص ۸۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پروین، خرازی، رودکی، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست. درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر...
  سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ۸ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۶۷ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _پنجشنبه بیست‌ودوم دی‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۶۷ در وضعیت هوای در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۵۸، استانداری اصفهان با شاخص ۹۱ و پروین با شاخص ۵۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خرازی، رودکی، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست. درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال...
  آفتاب‌‌نیوز : براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران چهارشنبه (۲۱ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاسداران (منطقه ۳)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴) و شهرداری منطقه ۱۵ در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارد. همچنین ایستگاه‌های شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۴، تربیت مدرس (منطقه ۶)، شهرداری منطقه ۱۰، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، شهرداری منطقه ۱۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. کیفیت هوای تهران در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه۱)، شهرداری منطقه ۲، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری  منطقه ۱۲، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، پارک قائم...
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد طاهری گفت: مرزبندی‌هایی که برای مناطق شهری روی زمین داریم به هیچ عنوان برای آلودگی هوا قابل استناد نیست و جانمایی ایستگاه‌ها و تجهیز هر ایستگاه سنجش کیفیت هوا به آنالایزر‌ها بر اساس مفاهیم طراحی شبکه سنجش است.وی افزود:  طراحی ما به شکلی است که در تمام مناطق تهران حداقل یک ایستگاه داشته باشیم و آلاینده‌های شاخص را اندازه گیری کنیم. در این راستا فرایند تکمیل ایستگاه‌ها را انجام  می دهیم.مدیر واحد سنجش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: سال گذشته ایستگاه منطقه ۱۹ را که فاقد آنالایزر سنجش ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون بود به این آنالایزر مجهز کردیم همچنین در منطقه ۱۲ نیز این کار انجام دادیم و در برنامه داریم...
  مدیر واحد سنجش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از افتتاح حداقل یک ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران تا پایان سال جاری خبر داد. احمد طاهری در گفت و گو با ایران اکونومیست، درباره فقدان قابلیت سنجش ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون در برخی ایستگاه های سنجش وضعیت هوای تهران همچون ایستگاه میدان فتح و منطقه۱۶ گفت: مرزبندی‌هایی که برای مناطق شهری روی زمین داریم به هیچ عنوان برای آلودگی هوا قابل استناد نیست و جانمایی ایستگاه‌ها و تجهیز هر ایستگاه سنجش کیفیت هوا به  آنالایزرها بر اساس مفاهیم طراحی شبکه سنجش است. وی افزود: سعی کردیم طراحی ما به شکلی باشد که در تمام مناطق تهران حداقل یک ایستگاه را داشته باشیم و آلاینده‌های شاخص را اندازه گیری کنیم. در...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در حالی که کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۰۳ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است، چهار ایستگاه در وضعیت نارنجی است و ۲۵ ایستگاه در شرایط مطلوب قرار دارند. به گزارش ایران اکونومیست، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سه‌شنبه (۲۰ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های شریف (منطقه ۲)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، پارک رازی (منطقه ۱۱) و شهرداری منطقه ۱۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.  کیفیت هوای ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه۱)، شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، تربیت مدرس (منطقه ۶)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)،...
  به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در پایتخت ۳۶ ایستگاه سنجش کیفیت هوا وجود دارد که از این تعداد ۲۲ ایستگاه متعلق به شهرداری تهران است و مابقی تحت نظارت محیط زیست تهران است. درکنار این ایستگاه‌ها ۴ ایستگاه مجهز به اندازه گیری کربن است. گفتنی است تنها آزمایشگاه‌های شناسایی انواع گاز‌های موجود در هوا در دانشگاه شریف است که می‌تواند برای ثبت و کنترل کیفیت هوا تاثیرگذار باشد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
  به گزارش ایسنا، احمد طاهری امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از ایستگاه سنجش آلودگی هوا در دانشگاه شریف گفت: در حال حاضر اطلاعات شاخص کیفیت هوای تهران در ۳۶ ایستگاه سنجش جمع‌آوری می‌شود که از این میان ۲۲ ایستگاه متعلق به شهرداری تهران و ۱۴ ایستگاه متعلق به اداره کل محیط زیست است. وی افزود: داده‌های تمامی ایستگاه‌ها در ۳۶ ایستگاه تجمیع و میانگین آن اعلام می‌شود به این ترتیب در «سرور» ما و محیط زیست اطلاعات تجمیع و در نهایت یک عدد به عنوان شاخص کیفیت هوای تهران اعلام می‌شود. وی ادامه داد: در تمامی ایستگاه‌ها شش آلاینده معیار که در استانداردهای بین‌المللی نیز مد نظر قرار می‌گیرد و سنجیده می‌شوند یعنی ازن، کربن، منوکسید کربن، دی اکسید گوگرد...
  مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تاکید بر این‌که وظایف دستگاه‌های مختلف در خصوص آلایندگی هوا در قانون هوای پاک مشخص شده است، گفت: در خصوص آلایندگی هوا نباید به مردم آدرس غلط داد. به گزارش ایران اکونومیست، محمد میرزایی قمی در نشست خبری امروز پس از بازدید خبرنگاران از ایستگاه سنجش کیفیت هوا در دانشگاه شریف و آزمایشگاه مرجع ویژه سنجش گازها در همین دانشگاه‌ گفت: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران است که در سال ۱۳۷۲ تاسیس شده و وظیفه اصلی آن سنجش آلودگی هوا و صوت است و براساس اساسنامه آن به‌طور دقیق در این دو حوزه وظیفه پایش، سنجش و تحلیل داده‌ها را برعهده دارد لذا ما مدیریت آلودگی هوا...
  خبرگزاری آریا-مدیر سنجش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: در تهران 36 ایستگاه سنجش آلودگی هوا وجود دارد که 22 ایستگاه متعلق به شهرداری و 14 ایستگاه متعلق به محیط زیست است اما شاخصی که اعلام می‌شود تجمیع داده‌های 36 ایستگاه است.به گزارش خبرگزاری آریا، طاهری افزود: در این ایستگاه‌ها 4 آلاینده گازی ازون، دی‌اکسید کربن، دی اکسید گوگرد و دی‌اکسید نیتروژن به همراه ذرات 2.5 میکرون و 10 میکرون مورد پایش قرار می‌گیرد.طاهری با اشاره به اینکه در فصول مختلف سال نوع آلودگی هوای تهران متفاوت است افزود: در ماه‌های ابتدایی سال ریزگرد‌ها سبب آلودگی هوا می‌شوند و در فصل تابستان با افزایش دما ازون دلیل افزایش آلودگی هوای پایتخت است، در نیمه دوم سال نیز ذرات 2.5...
  مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: از همان ابتدای سالجاری با تصاویر ماهواره‌ای و خروجی اطلاعات ۲۲ ایستگاه سنجش آلودگی هشدار ورود گردوغبار را در کمیته اضطرار مطرح کردیم. به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز دوشنبه (۱۹ دی) در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: براساس قانون نانوشته و سیاسی «هوای ناپاک»، همیشه شهرداری تهران مقصر آلودگی هواست.  وی افزود: همان ابتدای سال با تصاویر ماهواره‌ای هشدار ورود گردوغبار را در کمیته اضطرار مطرح کردیم. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: ۲۲ ایستگاه سنجش آلودگی و 36 ایستگاه سنجش صوت در پایتخت فعال است.  میرزایی قمی گفت: اگر همه دستگاه...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در حالی که کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۸۸ و در شرایط قابل قبول است، هشت ایستگاه در شرایط آلوده هستند که کیفیت هوای یک ایستگاه به رنگ قرمز درآمده است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دوشنبه (۱۹ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌ شهرداری منطقه ۱۹ وضعیت ناسالم برای همه است. همچنین کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷) و پارک قائم (منطقه ۱۸) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.  کیفیت هوای ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه۱)، شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲،...
  مدیر واحد سنجش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به هزینه ۸ میلیاردی راه اندازی هر ایستگاه سنجش آلودگی هوا گفت: ۳۶ ایستگاه سنجش در تهران با همکاری شهرداری و محیط زیست وجود دارد که اطلاعات همه آنها یکدست شده و منتشر و اعلام می شود. به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، احمد طاهری امروز (دوشنبه ۱۹ دی) در حاشیه بازدید خبرنگاران از ایستگاه سنجش آلودگی هوا در دانشگاه شریف اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعات شاخص کیفیت هوای تهران در ۳۶ ایستگاه سنجش جمع‌آوری می‌شود که از این میان ۲۲ ایستگاه متعلق به شهرداری تهران و ۱۴ ایستگاه متعلق به اداره کل محیط زیست است. وی افزود: داده‌های تمامی ایستگاه‌ها در ۳۶ ایستگاه تجمیع و میانگین...
  مدیر واحد سنجش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه افزایش تعداد ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا برای سال آینده در دستور کار این شرکت قرار دارد،گفت: در حال حاضر هزینه هر پک ایستگاهی حدود ۷ تا ۸ میلیارد تومان است. به گزارش ایران اکونومیست، احمد طاهری امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از ایستگاه سنجش آلودگی هوا در دانشگاه شریف گفت: در حال حاضر اطلاعات شاخص کیفیت هوای تهران در ۳۶ ایستگاه سنجش جمع‌آوری می‌شود که از این میان ۲۲ ایستگاه متعلق به شهرداری تهران و ۱۴ ایستگاه متعلق به اداره کل محیط زیست است. وی افزود: داده‌های تمامی ایستگاه‌ها در ۳۶ ایستگاه تجمیع و میانگین آن اعلام می‌شود به این ترتیب در «سرور» ما و محیط زیست اطلاعات...
  به گزارش همشهری آنلاین، احمد طاهری مدیر واحد سنجش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمامی اطلاعات در خصوص وضعیت کیفیت هوا از طریق ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر ۳۶ ایستگاه مانیتور می‌شود که ۲۲ ایستگاه متعلق به شرکت کنترل کیفیت هوا و ۱۴ ایستگاه متعلق به محیط زیست است و شاخصی که به‌عنوان میزان آلودگی هوا اعلام می‌شود، حاصل تجمیع این ۳۶ ایستگاه است. مدیر واحد سنجش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه در ایستگاه‌ها به‌طور ثابت شش آلاینده معیار بر اساس استانداردهای جهانی تعریف شده است، اظهار کرد: این شش آلاینده شامل اوزون، کربن مونوکسید، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق می‌شود و...
  به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری، مدیر واحد سنجش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمامی اطلاعات در خصوص وضعیت کیفیت هوا از طریق ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر ۳۶ ایستگاه مانیتور می‌شود که ۲۲ ایستگاه متعلق به شرکت کنترل کیفیت هوا و ۱۴ ایستگاه متعلق به محیط زیست است و شاخصی که به‌عنوان میزان آلودگی هوا اعلام می‌شود، حاصل تجمیع این ۳۶ ایستگاه است. مدیر واحد سنجش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه در ایستگاه‌ها به‌طور ثابت شش آلاینده معیار بر اساس استانداردهای جهانی تعریف شده است، اظهار کرد: این شش آلاینده شامل اوزون، کربن مونوکسید، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق می‌شود و...
  احمد طاهری مدیر واحد سنجش کنترل کیفیت‌هوا شهردارى تهران صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمام اطلاعات شاخص کیفیت هوا از ایستگاه هاى سنجش هوا رصد مى شود و در تهران ٣٦ ایستگاه مانیتور وجود دارد. وى ادامه داد: ٢٢ ایستگاه متعلق به شهردارى و ١٤ ایستگاه در اختیار سازمان محیط زیست است، اطلاعات ٣٦ دستگاه تجمیع و یک عدد اعلام می‌شود. طاهرى گفت: ٦ الاینده معیار وجود دارد که شامل اوزون، کربن مونوکسید، دی اکسید گوگرد و دی اکسید نیتروژن است. وى یادآور شد: در ابتدای سال جارى، طوفان هاى ریزگرد را داریم و الاینده اوزون به الاینده شاخص تبدیل می‌شود همچنین ذرات معلق سایز‌های متفاوتی دارند و دسته بندی ان‌ها با یکدیگر فرق مى کند. در حال...
  براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران یکشنبه (۱۸ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷) و شهرداری منطقه ۱۹ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. همچنین کیفیت ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه۱)، پونک، شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، تربیت مدرس (منطقه ۶)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، ستادبحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، میدان امام‌خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، مسعودیه (منطقه ۱۵)، شادآباد (منطقه ۱۸)، پارک قائم (منطقه ۱۸)،شهرری (منطقه ۲۰)، شهرداری منطقه ۲۱، شهرداری منطقه...
  کیفیت هوا در کلان‌شهر تهران امروز _شنبه هفدهم دی‌ماه_ در ساعت منتهی به ۱۴ بعدازظهر با قرار گرفتن روی شاخص ۷۱ در وضعیت سالم قابل قبول (زرد) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _ شنبه هفدهم دی‌ماه_ به شرح زیر است: امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاسداران با شاخص ۱۵۲، پاکدشت با شاخص ۱۶۵، سلامت با شاخص ۱۵۴ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد. دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۳۲، پردیس با شاخص ۱۰۹، پیشوا با شاخص ۱۱۷، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۳۳ و قرچک با شاخص ۱۳۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد. سنجش کیفی هوا در ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه...
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۱۷ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است همچنین ۳۰ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که از این تعداد شرایط ۲۲ ایستگاه در وضعیت «قرمز»است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شنبه (۱۷ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، شهرداری منطقه ۲، شریف (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، داتشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، تربیت مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت...
  آفتاب‌‌نیوز : براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شنبه (۱۷ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، شهرداری منطقه ۲، شریف (منطقه ۲)، پاسداران (منطقه ۳)، شهرداری منطقه ۴، داتشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، تربیت مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، شهرداری منطقه ۲۱ و شهرداری منطقه ۲۲ در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارند. همچنین کیفیت ایستگاه‌های دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه ۱)، پونک، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، گلبرگ (منطقه...
  سنجش کیفیت هوا امروز _پنجشنبه پانزدهم دی‌ماه_ در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۶۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _پنجشنبه پانزدهم دی‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۶۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۱۷۳ و خرازی با شاخص ۱۶۵ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است. همچنین کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۴۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پروین، رودکی،...
  آفتاب‌‌نیوز : براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز چهارشنبه (۱۴ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱)، شهرداری منطقه ۲، شریف (منطقه ۲)، پونک، پاسداران (منطقه ۳)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، شهرداری منطقه ۴، تربیت مدرس (منطقه ۶)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، مسعودیه (منطقه ۱۵)، شهرداری منطقه ۱۵، شادآباد (منطقه ۱۸)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، شهرری (منطقه ۲۰)، شهرداری منطقه ۲۱ و شهرداری منطقه ۲۲ در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارند. همچنین کیفیت ایستگاه‌های...
  به گزارش جام جم آنلاین، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز چهارشنبه (۱۴ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱)، شهرداری منطقه ۲، شریف (منطقه ۲)، پونک، پاسداران (منطقه ۳)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، شهرداری منطقه ۴، تربیت‌ مدرس (منطقه ۶)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، مسعودیه (منطقه ۱۵)، شهرداری منطقه ۱۵، شادآباد (منطقه ۱۸)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، شهرری (منطقه ۲۰)، شهرداری منطقه ۲۱ و شهرداری منطقه ۲۲ در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارند....
  ایسنا/خوزستان طبق اعلام سامانه پایش هوای کشور صبح امروز هوای سه شهر خوزستان در وضعیت "ناسالم" بوده است. به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام سامانه پایش هوای کشور طبق آخرین اندازه‌گیری‌ها تا ساعت ۱۱ صبح امروز (۱۴ دی‌ماه) شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون، در ایستگاه‌ پست برق شماره ۳ اهواز ۱۷۸، ایستگاه استانداری ۱۷۷، ایستگاه اداره کل محیط زیست خوزستان ۱۷۵، ایستگاه حفاری اهواز ۱۷۳ و ایستگاه نیوساید ۱۷۱ میکروگرم بر مترمکعب و وضعیت هوای این شهر"ناسالم" بوده است. همچنین بر اساس ذرات معلق ۲.۵ میکرون، شاخص کیفیت هوا در شادگان ۱۶۷ و دشت آزادگان ۱۵۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین وضعیت هوای این شهرها نیز "ناسالم" بوده است. همچنین در این...
  سنجش کیفیت هوا امروز _چهارشنبه چهاردهم دی‌ماه_ در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۷۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _چهارشنبه چهاردهم دی‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۷۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۵۸، استانداری اصفهان با شاخص ۱۷۲، پروین با شاخص ۱۹۵ و خرازی با شاخص ۱۶۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های رودکی، کاوه، خرازی، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و...
  به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز سه‌شنبه (۱۳ دی‌ماه)  در گزارش خود اعلام کرد کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱)، شهرداری منطقه ۲، شریف (منطقه ۲)، پونک، پاسداران (منطقه ۳)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، شهرداری منطقه ۴، تربیت مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، پارک رازی (منطقه ۱۱)، شهرداری منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، شادآباد (منطقه ۱۸)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شهرری (منطقه ۲۰)، شهرداری منطقه ۱۹، شهرداری منطقه ۲۱ و شهرداری منطقه ۲۲ در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارند.همچنین...
  سنجش کیفیت هوا امروز _سه‌شنبه سیزدهم دی‌ماه_ در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۵۱ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _سه‌شنبه سیزدهم دی‌ماه_ به شرح زیر است: سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۵۱ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده است. امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۱۶۰ و خرازی با شاخص ۱۶۱ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) است. کیفیت سنجش هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۴۱ و پروین با شاخص ۱۴۰ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد. سنجش کیفیت...
  به گزارش فارس، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۱۲ دی‌ماه) کیفیت هوا در ایستگاه‌های پارک رازی (منطقه ۱۱) و شهرداری منطقه ۱۹ در وضعیت  بسیار ناسالم قرار دارد. همچنین کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، دانشگاه شهیدبهشتی (منطقه ۱)، شهرداری منطقه ۲، شریف (منطقه ۲)، پونک، پاسداران (منطقه ۳)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)،  شهرداری منطقه ۴، تربیت‌ مدرس (منطقه ۶)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری منطقه ۱۲، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، مسعودیه (منطقه ۱۵)، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، شادآباد (منطقه ۱۸)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شهرری (منطقه ۲۰)، شهرداری منطقه ۲۱ و شهرداری...