2019-04-25@12:44:10 GMT
۲۵۹ نتیجه - (۰.۰۰۲ ثانیه)

«اخبار اوقات شرعی ماه رمضان 97»:

   به گزارش   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ؛ اوقات شرعی بیرجند  اردیبهشت ماه سال ۹۸ به شرح زیر است. اوقات شرعی اردیبهشت ماه ۹۸ روز تاریخ تاریخ قمری اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲ ۱۶ شعبان 04:30 05:56 12:32 19:08 19:26 23:49 سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳ ۱۷ شعبان 04:28 05:55 12:32 19:09...
  به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوقات شرعیاوقات شرعی پنج شنبه 24خرداد ۱۳۹۷ برابر با، بیست و نهم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، 14 ژوئن ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران  به شرح زیر است:   اذان صبح: 4:02   طلوع آفتاب: 5:48   اذان ظهر: 13:05   غروب آفتاب: 20:21  ...
  اوقات شرعیاوقات شرعی چهارشنبه 23 خرداد ۱۳۹۷ برابر با، بیست و هشتم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، 13 ژوئن ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است: اذان صبح: 4:02 طلوع آفتاب: 5:48 اذان ظهر: 13:04 غروب آفتاب: 20:21 اذان مغرب: 20:42    
  اوقات شرعی سه شنبه 22 خرداد ۱۳۹۷ برابر با، بیست و هفتم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، 12ژوئن ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران  به شرح زیر است: اذان صبح: 4:02 طلوع آفتاب: 5:48 اذان ظهر: 13:04 غروب آفتاب: 20:21 اذان مغرب: 20:42
  به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوقات شرعی اوقات شرعی دوشنبه 21 خرداد ۱۳۹۷ برابر با، بیست و ششم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، 11ژوئن ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است:   اذان صبح: 4:02   طلوع آفتاب: 5:48   اذان ظهر: 13:04   غروب آفتاب: 20:20   اذان...
  اوقات شرعیاوقات شرعی یکشنبه 20خرداد ۱۳۹۷ برابر با، بیست و پنجم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، 10 ژوئن ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران  به شرح زیر است:   اذان صبح: 4:02 طلوع آفتاب: 5:48 اذان ظهر: 13:04 غروب آفتاب: 20:20 اذان مغرب: 20:41    
  به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوقات شرعیاوقات شرعی شنبه 19 خرداد ۱۳۹۷ برابر با، بیست و چهارم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، 9 ژوئن ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است:   اذان صبح: 4:03   طلوع آفتاب: 5:48   اذان ظهر: 13:04   غروب آفتاب: 20:19   اذان...
  به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوقات شرعیاوقات شرعی جمعه 18 خرداد  ۱۳۹۷ برابر با، بیست و سوم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، 8 ژوئن ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است:   اذان صبح: 4:03   طلوع آفتاب: 5:48   اذان ظهر: 13:03   غروب آفتاب: 20:19   اذان...
   اوقات شرعی اوقات شرعی پنج شنبه 17 خرداد ۱۳۹۷ برابر با،بیست و دوم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، 7 ژوئن ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است:   اذان صبح: 4:03   طلوع آفتاب: 5:48   اذان ظهر: 13:03   غروب آفتاب: 20:18   اذان مغرب: 20:39  
  اوقات شرعی اوقات شرعی چهارشنبه 16خرداد  ۱۳۹۷ برابر با، بیست ویکم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، 6 ژوئن ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است:   اذان صبح: 4:04   طلوع آفتاب: 5:49   اذان ظهر: 13:03   غروب آفتاب: 20:18   اذان مغرب: 20:39  
  به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوقات شرعیاوقات شرعی سه شنبه 15 خرداد ۱۳۹۷ برابر با، بیستم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، 5 ژوئن ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است:   اذان صبح: 4:04   طلوع آفتاب: 5:49   اذان ظهر: 13:03   غروب آفتاب: 20:17   اذان مغرب:...
  به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوقات شرعیاوقات شرعی دوشنبه 14خرداد ۱۳۹۷ برابر با، نوزدهم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و،4 ژوئن ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است:   اذان صبح: 4:05   طلوع آفتاب: 5:49   اذان ظهر: 13:03   غروب آفتاب: 20:16   اذان مغرب: 20:37   *از...
  اوقات شرعی شنبه 12 خرداد ۱۳۹۷ برابر با، هفدهم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، 2 ژوئن ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است: اذان صبح: 4:06 طلوع آفتاب: 5:50 اذان ظهر: 13:02 غروب آفتاب: 20:15 اذان مغرب: 20:36    
  به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوقات شرعیاوقات شرعی جمعه 11 خرداد ۱۳۹۷ برابر با، شانزدهم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، 1 ژوئن ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است: اذان صبح: 4:06   طلوع آفتاب: 5:50   اذان ظهر: 13:02   غروب آفتاب: 20:15   اذان مغرب: 20:36...
  به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوقات شرعی پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ برابر با، پانزدهم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، ۳۱ مِی ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است: اذان صبح: 4:07   طلوع آفتاب: 5:50   اذان ظهر: 13:02   غروب آفتاب: 20:14   اذان مغرب: 20:35  ...
  اوقات شرعی چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ برابر با، چهاردهم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، ۳۰ مِی ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است: اذان صبح: 4:07 طلوع آفتاب: 5:51 اذان ظهر: 13:02 غروب آفتاب: 20:13 اذان مغرب: 20:34    
   اوقات شرعی سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ برابر با، سیزدهم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، ۲۹ مِی ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است: اذان صبح: 4:08 طلوع آفتاب: 5:51 اذان ظهر: 13:02 غروب آفتاب: 20:13 اذان مغرب: 20:33    
  به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوقات شرعی دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ برابر با، دوازدهم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، ۲۸ مِی ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است: اذان صبح: 4:09   طلوع آفتاب: 5:51   اذان ظهر: 13:02   غروب آفتاب: 20:12   اذان مغرب: 20:33  ...
   اوقات شرعی یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ برابر با، یازدهم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، ۲۷ مِی ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است:   اذان صبح: 4:10 طلوع آفتاب: 5:52 اذان ظهر: 13:01 غروب آفتاب: 20:11 اذان مغرب: 20:32    
  به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوقات شرعی پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ برابر با، هشتم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، ۲۴ مِی ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است: اذان صبح: 4:12   طلوع آفتاب: 5:53   اذان ظهر: 13:01   غروب آفتاب: 20:09   اذان مغرب: 20:30  ...
  اوقات شرعی سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ برابر با، ششم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، ۲۲ مِی ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است: اذان صبح: 4:14 طلوع آفتاب: 5:55 اذان ظهر: 13:01 غروب آفتاب: 20:08 اذان مغرب: 20:28    
  اوقات شرعی دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با، پنجم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، ۲۱ مِی ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران  به شرح زیر است:   اذان صبح: 4:15 طلوع آفتاب: 5:55 اذان ظهر: 13:01 غروب آفتاب: 20:07 اذان مغرب: 20:27    
  به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوقات شرعی یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با، چهارم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، ۲۰ مِی ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است: اذان صبح: 4:16   طلوع آفتاب: 5:56   اذان ظهر: 13:01   غروب آفتاب: 20:06   اذان مغرب: 20:27  ...
   اوقات شرعی شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با، سوم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، ۱۹ مِی ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است:   اذان صبح: 4:17 طلوع آفتاب: 5:57 اذان ظهر: 13:01 غروب آفتاب: 20:05 اذان مغرب: 20:26    
  دین و اندیشه > دین - همشهری آنلاین:اوقات شرعی ماه مبارک رمضان را در نمودار زیر ببینید: در همین زمینه: ماه رمضان آمد آن یـار قمر سیما
  جدول اوقات شرعی شهر تهران در ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در خبرگزاری تسنیم منتشر شده است. ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰ فرهنگی دین ، قرآن و اندیشه نظرات به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، پنجشنبه 27 اردیبهشت‌ماه نخستین روز از ماه مبارک رمضان است. ماهی که کتاب آسمانی خداوند در آن ماه...
  خبرگزاری میزان- مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر ساری را مشاهده کنند. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر ساری را مشاهده کنند.     انتهای پیام/    
   اوقات شرعی پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با، یکم رمضان سال ۱۴۳۹ هجری قمری و، ۱۷ مِی ۲۰۱۸، میلادی به افق تهران به شرح زیر است:   اذان صبح: 4:19   طلوع آفتاب: 5:58   اذان ظهر: 13:01   غروب آفتاب: 20:04   اذان مغرب: 20:24  
  خبرگزاری میزان- مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر ياسوج را مشاهده کنند. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر ياسوج  را مشاهده کنند.     انتهای پیام/    
  خبرگزاری میزان- مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر گرگان را مشاهده کنند. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر گرگان را مشاهده کنند.     انتهای پیام/    
  خبرگزاری میزان- مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر كرج را مشاهده کنند. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر كرج را مشاهده کنند.     انتهای پیام/    
  خبرگزاری میزان- می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر شيراز را مشاهده کنند. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر شيراز را مشاهده کنند.     انتهای پیام/    
  خبرگزاری میزان- مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر سمنان را مشاهده کنند. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر سمنان را مشاهده کنند.     انتهای پیام/    
  خبرگزاری میزان- مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر زاهدان را مشاهده کنند. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر زاهدان را مشاهده کنند.     انتهای پیام/    
  خبرگزاری میزان- مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر بندرعباس را مشاهده کنند. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر بندرعباس را مشاهده کنند.     انتهای پیام/    
  خبرگزاری میزان- مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر ايلام را مشاهده کنند. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر ايلام را مشاهده کنند.     انتهای پیام/    
  خبرگزاری میزان- مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر اروميه را مشاهده کنند. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر اروميه را مشاهده کنند.     انتهای پیام/    
  خبرگزاری میزان- مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر كرمانشاه را مشاهده کنند. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر كرمانشاه  را مشاهده کنند.     انتهای پیام/    
  خبرگزاری میزان- مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر قم را مشاهده کنند. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر قم را مشاهده کنند.     انتهای پیام/