۱۰۰۰ نتیجه - (۰.۰۴۲ ثانیه)

«اخبار بازار بین بانکی»:

  هیات عامل بانک مرکزی در جلسه روز چهارشنبه خود نرخ سود در بازار بین بانکی را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد.  بر این اساس، هیات عامل این بانک در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی، در جلسه امروز چهارشنبه چارچوب‌های جدید اجرای سیاست پولی...
  هیئت عامل بانک مرکزی در جلسه روز چهارشنبه خود نرخ سود در بازار بین بانکی را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از بانک مرکزی، بر این اساس، هیئت عامل این بانک در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش...
  هیات عامل بانک مرکزی در جلسه روز چهارشنبه خود نرخ سود در بازار بین بانکی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد. به گزارش ایمنا، بر این اساس، هیات عامل این بانک در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی، در جلسه امروز چهارشنبه چارچوب‌های جدید...
  نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۶ ارز افزایشی و نرخ ۲۲ ارز کاهشی و ۹ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. به گزارش خبرنگار پول نیوز، نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که...
  خبرگزاری میزان- نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۶ ارز افزایشی و نرخ ۲۲ ارز کاهشی و ۹ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. تاریخ انتشار: 09:22 - 22 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۶۰۰۴ خبرگزاری میزان - نرخ ۴۷ ارز...
  نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۸ ارز افزایشی و نرخ ۱۸ ارز کاهشی و ۱۱ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. به گزارش خبرنگار پول نیوز، نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که...
  خبرگزاری میزان- نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۸ ارز افزایشی و نرخ ۱۸ ارز کاهشی و ۱۱ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. تاریخ انتشار: 09:10 - 21 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۵۶۷۷ خبرگزاری میزان - نرخ ۴۷ ارز...
  نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۰ ارز افزایشی و نرخ ۲۹ ارز کاهشی و ۸ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. به گزارش پول نیوز، نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ...
  خبرگزاری میزان- نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۰ ارز افزایشی و نرخ ۲۹ ارز کاهشی و ۸ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. تاریخ انتشار: 09:17 - 20 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۵۳۰۵ خبرگزاری میزان - نرخ ۴۷ ارز...
  نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که به دلیل تعطیلی بازارهای بین المللی نرخ ها ثابت ماند. به گزارش خبرنگار پول نیوز، نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که به دلیل تعطیلی بازارهای بین المللی نرخ ها ثابت ماند....
  خبرگزاری میزان- نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که به دلیل تعطیلی بازارهای بین المللی نرخ ها ثابت ماند. تاریخ انتشار: 08:44 - 19 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۴۹۴۹ خبرگزاری میزان ـ نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام...
  نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۴ ارز افزایشی و نرخ ۱۳ ارز کاهشی و ۱۰ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. به گزارش خبرنگار پول نیوز، نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ...
  خبرگزاری میزان- نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۴ ارز افزایشی و نرخ ۱۳ ارز کاهشی و ۱۰ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. تاریخ انتشار: 09:33 - 16 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۴۳۳۱ خبرگزاری میزان ـ نرخ ۴۷ ارز...
  نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۷ ارز افزایشی و نرخ ۹ ارز کاهشی و ۱۱ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. به گزارش خبرنگار پول نیوز، نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که...
  خبرگزاری میزان- نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۷ ارز افزایشی و نرخ ۹ ارز کاهشی و ۱۱ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. تاریخ انتشار: 08:59 - 15 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۳۹۷۰ خبرگزاری میزان - نرخ ۴۷ ارز...
  امروز در بازار ارز بین بانکی نرخ ۲۲ ارز با کاهش و ۸ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. به گزارش خبرنگار پول نیوز، نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۷ ارز افزایشی و نرخ ۲۲ ارز کاهشی و ۸ ارز بدون...
  خبرگزاری میزان- امروز در بازار ارز بین بانکی نرخ ۲۲ ارز با کاهش و ۸ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. تاریخ انتشار: 09:00 - 14 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۳۵۶۱ خبرگزاری میزان - نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ...
  خبرگزاری میزان- امروز در بازار ارز بین بانکی نرخ ۲۲ ارز با کاهش و ۸ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. تاریخ انتشار: 09:00 - 14 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۳۵۶۱ خبرگزاری میزان - نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ...
  خبرگزاری میزان- امروز در بازار ارز بین بانکی نرخ ۱۶ ارز با کاهش و ۱۷ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. تاریخ انتشار: 09:03 - 13 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۳۲۳۴ خبرگزاری میزان - نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۴...
  خبرگزاری میزان- در بازار ارز بین بانکی نرخ ۲۶ ارز کاهشی و ۹ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. تاریخ انتشار: 09:09 - 11 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۲۵۱۲ خبرگزاری میزان - نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۲ ارز افزایشی...
  نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۵ ارز افزایشی و نرخ ۱۳ ارز کاهشی و ۹ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. به گزارش خبرنگار پول نیوز، نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که...
  نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۵ ارز افزایشی و نرخ ۱۳ ارز کاهشی و ۹ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. به گزارش مشرق، نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۵...
  نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۳ ارز افزایشی و نرخ ۲۳ ارز کاهشی و ۱۲ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. به گزارش خبرنگار پول نیوز، نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که...
  خبرگزاری میزان- نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۳ ارز افزایشی و نرخ ۲۳ ارز کاهشی و ۱۲ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. تاریخ انتشار: 09:04 - 08 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۱۸۰۳ خبرگزاری میزان - نرخ ۴۷ ارز...
  خبرگزاری میزان- در بازار ارز بین بانکی نرخ ۲۰ ارز کاهشی و ۸ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. تاریخ انتشار: 09:14 - 07 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۱۴۷۱ خبرگزاری میزان - نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۹ ارز...
  خبرگزاری میزان- نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۳۱ ارز افزایشی و نرخ ۶ ارز کاهشی و ۱۰ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. تاریخ انتشار: 09:02 - 06 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۱۱۰۹ خبرگزاری میزان - نرخ ۴۷ ارز بین...
  خبرگزاری میزان- نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که به دلیل تعطیلی بازارهای بین المللی قیمت ها ثابت ماند. تاریخ انتشار: 09:07 - 05 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۰۷۹۷ خبرگزاری میزان ـ نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد...
  خبرگزاری میزان- براساس اعلام بانک مرکزی نرخ ۳۲ ارز در بازار بین بانکی افزایشی و نرخ ۵ ارز کاهشی شد. تاریخ انتشار: 09:18 - 01 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۳۹۷۸۹ خبرگزاری میزان - نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۳۱ ارز افزایشی و...
  به گزارش افکارنیوز، نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۳۲ ارز افزایشی و نرخ ۵ ارز کاهشی و ۱۰ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.      
  خبرگزاری میزان- نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۳۲ ارز افزایشی و نرخ ۵ ارز کاهشی و ۱۰ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند. تاریخ انتشار: 08:31 - 31 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۹۴۳۷ خبرگزاری میزان ـ نرخ ۴۷ ارز...
  به گزارش اقتصادآنلاین، «جایزه بین‌المللی احسان» توسط بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) با رویکرد تجلیل از فعالان ملی و بین‌المللی عرصه احسان و نیکوکاری با حمایت معنوی بانک صادرات ایران برگزار می‌شود و در چهار محور گروه‌های مردمی، فعالان اجتماعی، بین‎الملل و نوآفرینی از فعالیت‌های صورت‌گرفته توسط موسسات خیریه، گروه‌های جهادی،...
  به گزارش افکارنیوز،  نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۰ ارز افزایشی و نرخ ۱۸ ارز کاهشی و ۹ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.        
  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرده است. عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی است....
  ساعت 24-بانک مرکزی امروز (پنجشنبه، ۲۶ تیرماه) قیمت ۴۷ ارز عمده و اصلی جهان را اعلام کرد که بر مبنای آن نرخ ۱۴ ارز از جمله یورو با افزایش و نرخ ۲۲ ارز از جمله پوند با کاهش مواجه شد. همچنین نرخ ۱۱ ارز بدون تغییر ماند. امروز هر دلار آمریکا بدون تغییر نسبت...
  خبرگزاری میزان- نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۱ ارز افزایشی و نرخ ۱۲ ارز کاهش یافت. تاریخ انتشار: 09:27 - 25 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۷۷۱۰ خبرگزاری میزان - نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام...
  خبرگزاری میزان- نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۱ ارز افزایشی و نرخ ۱۹ ارز کاهش یافت. تاریخ انتشار: 08:46 - 24 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۷۳۷۴ خبرگزاری میزان ـ نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام...