2021-10-21@20:45:22 GMT
۲۷ نتیجه - (۰.۰۰۶ ثانیه)

«اخبار جدول قطعی برق شیراز 1400»:

  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، فیروزآباد و ممنسی از روز شنبه سیزدهم شهریور ماه الی جمعه نوزدهم شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که در شهریور ماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، فیروزآباد و ممنسی از روز شنبه ششم شهریور ماه الی جمعه دوازدهم شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که در شهریور ماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، فیروزآباد و ممنسی در روز دوشنبه یکم شهریور ماه الی جمعه پنجم شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که شهریور ماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر بخوانید:...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، فیروزآباد و ممنسی در روز دوشنبه بیست و پنجم مرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که بیست و پنجم مرداد ماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، فیروزآباد و ممنسی در روز شنبه بیست و سوم مرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که بیست و سوم مرداد ماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، فیروزآباد و ممنسی در روز شنبه نهم مرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که نهم مرداد ماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. ‌ بیشتر بخوانید: برنامه...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، فیروزآباد و ممنسی در روز دوشنبه چهارم مرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که چهارم مرداد ماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر بخوانید: برنامه قطعی برق...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، فیروزآباد و ممنسی در روز شنبه دوم مرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که دوم مرداد ماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر بخوانید: برنامه قطعی برق...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، فیروزآباد و ممنسی در روز شنبه بیست و ششم تیر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که بیست و ششم تیرماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر بخوانید:...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، فیروزآباد و ممنسی در روز سه شنبه بیست و دوم تیر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که بیست و دوم تیرماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، فیروزآباد و ممنسی در روز دوشنبه بیست و یکم تیر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که بیست و یکم تیرماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر بخوانید:...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، فیروزآباد و ممنسی در روز یکشنبه بیستم تیر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که بیستم تیرماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر بخوانید: برنامه قطعی برق شهرهای...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد و ممنسی در روز پنجشنبه هفدهم تیر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که پنج شنبه هفدهم تیرماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر بخوانید: برنامه قطعی برق...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد و ممنسی در روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که چهارشنبه شانزدهم تیرماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر بخوانید: برنامه قطعی برق شهرهای...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد و ممنسی در روز سه شنبه پانزدهم تیر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که سه شنبه پانزدهم تیرماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر بخوانید: برنامه قطعی...
  احمدرضا خسروی، روز دوشنبه ، اعمال مدیریت مصرف برق از سوی شهروندان و مدیریت سمت تقاضا در این شرایط سخت را یکی از مهمترین راهکارهای کنترل و پایدار نگهداشتن شبکه برق عنوان کرد و افزود: ما پیوسته در تلاشیم در جهت ایجاد رفاه و آسایش و جلب رضایت عمومی از تمام ظرفیت های ارتباطی موجود...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد و ممنسی در روز چهارشنبه نهم تیر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که چهارشنبه نهم تیرماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. بیشتر بخوانید: برنامه قطعی برق شهرهای...
  برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان فارس، شیراز، آباده، استهبان، اقلید، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد و ممنسی در روزهای شنبه پنجم تیر الی پنج شنبه دهم تیر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایمنا شرکت توزیع استان فارس، مناطقی را که شنبه، پنجم الی پنج شنبه دهم تیرماه با قطعی احتمالی برق روبه‌رو...
  هرچند قطعى برق براى همه شهروندان دردسرهایى را به همراه داشته اما جدول خاموشی‌ها هم نتوانست کمک کننده باشد و در چند روز اول خاموشى ها، مطابق جدول پیش نرفت. در چند روز اخیر گزارش‌هاى زیادى از بروز اختلال در پى قطعى برق از سوى شهروندان شیرازی اعلام شده است؛ از حبس شدن در...
  گروه استان‌ها- قطعی برق که از روز شنبه بدون هیچ اطلاع‌رسانی در سطح کشور و استان فارس رخ داد، گلایه‌های زیادی را از سوی شهروندان و تبعات زیادی را به همراه داشت. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، قطعی برق که از روز شنبه بدون هیچ اطلاع‌رسانی در سطح کشور و...
  گروه استان‌ها- بیشتر مشترکان برق شیرازی در حالی امروز صبح چشمشان به نخستین روز از آخرین ماه بهاری باز شد که قطعی برق در ساعات اولیه روز آن هم بدون اطلاع قبلی آنها را شوکه کرد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، طبق روال همیشه، دولت افزایش برق مصرفی خانوارها و...
  تیم‌های چوکای تالش و قشقایی شیراز بر رقبای خود غلبه کردند، اما از رده‌های پایین جدول لیگ دسته اول تکان نخوردند. - اخبار ورزشی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، هفته بیست‌ودوم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، امشب (سه‌شنبه) با دو مسابقه به پایان رسید که نتایج این دو بازی به شرح زیر...
  به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، احمدی سرپرست دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق شیراز اظهار کرد: برق مشترکان این شرکت بر اساس جدول اعلام شده در طول روز ۲۴ اردیبهشت قطع می‌شود. وی ادامه داد: این خاموشی ها به منظور انجام طرح های برق رسانی و بهبود اطلاح شبکه های...
  به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ سید باقر احمدی مسئول روابط عمومی شرکت توزیع برق شیراز اظهار کرد: شهروندان شیرازی برنامه قطع احتمالی برق روزانه منازل خود را از روی جدول شرکت توزیع برق شیراز مشاهده کنند. وی ادامه داد: جدول به صورت ثابت و بدون تغییر در قسمت برنامه مدیریت...
  احمدی مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شیراز در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ اظهار کرد: جدولی در فضای مجازی در حال رد و بدل است که بر اساس آن با مشخص کردن نخستین خاموشی امروز می‌توانید پیش بینی کنید در روز‌های آینده در چه ساعتی با قطعی برق...
  احمدی مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شیراز در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ اظهار کرد: جدولی در فضای مجازی در حال رد و بدل است که بر اساس آن با مشخص کردن نخستین خاموشی امروز می‌توانید پیش بینی کنید در روز‌های آینده در چه ساعتی با قطعی...
  احمدی مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شیراز در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ اظهار کرد: جدولی در فضای مجازی در حال رد و بدل است که بر اساس آن با مشخص کردن نخستین خاموشی امروز می‌توانید پیش بینی کنید در روز‌های آینده در چه ساعتی با قطعی...
۱
دیگران می‌خوانند: