2020-10-29@17:16:19 GMT
۳۹۰ نتیجه - (۰.۰۰۹ ثانیه)

«اخبار دین و آموزش»:

دیگر صفحات کلیدواژه‌ی «دین و آموزش»: (اخبار جدید در صفحه یک)
۱۲۳۴۵۶۷۸
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  روابط عمومی «ساترا» یک هفته پس از انتشار محتوای سخیف آموزشی در یکی از پلتفرم‌های اینترنتی، ضمن اشاره به تذکر شدید به این سامانه از حذف ویدئوی مذکور خبر داد. به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی ساترا، در پی انتشار برنامه‌ای با محتوای آموزشی «درس دین و زندگی» کنکور به علت استفاده...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، به همت مسئولان آموزش و پرورش و شبکه چهار، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، آغاز شد. این کار با هدف جبران آسیب وارد شده به وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان انجام می‌شود. فیلم آموزش دروس مختلف، هر روز در قسمت «پیشخوان» گروه فیلم و صوت منتشر...
  آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز سه‌شنبه در دومین مراسم کمک مومنانه شامل لوازم‌التحریر دانش‌آموزی، تصریح کرد: مردم جامعه اسلامی ما همواره در سخت‌ترین شرایط پشتیبان و همراه نیازمندان جامعه خود بوده و در این مقطع از زمان که آحاد شهروندان مشغول مقابله با ویروس کرونا نیز هستند این کمک‌ها در قالب‌های مختلف از جمله کمک‌های مومنانه...
  خرداد: عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: به نظرم نحوه مواجهه با اظهارات و مواضع برخی اصولگرایان را باید تغییر داد و از منظر تفهُّمی آنها را تحلیل کرد. اخیرا دو تن از این آقایان سخنانی را اظهار کرده‌اند که با رویکرد تفهمی می‌توان با آن همدلی کرد.اول یکی از روحانیون...
  به گزارش مرکز خبر حوزه، وی با صدور پیامی در آیین بازگشایی سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه خواهران در جامعه الزهرا(س) تاکید کرد: خدا را شاکر هستیم از جهت اینکه در مملکت ما در سراسر کشور تعداد ۵۰۰ مدرسه برای طلاب خواهر محترم  و در شهر قم جامعه الزهرا(س) با درخشندگی خاصی که دارد فعال هستند...
  آیت الله علم الهدی گفت:حوزه علمیه الگو و اسوه ای برای خدمتگذاران دین در عصر غیبت امام زمان(عج) در شرایط و موقعیت های گوناگون در شکل جریان علمی، آموزشی و تحقیقی با قشر عظیم روحانیت است. به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، آیت الله «سید احمد علم الهدی» امروز (۱۶ شهریور) در مراسم...
  به گزارش ایرنا از "روسیا الیوم"، اداره آموزش و پرورش ایالت کاتولونیای اسپانیا تصمیم گرفت که یک طرح آزمایشی برای آموزش دین اسلام در مدارس دولتی در بارسلونا، بایکس لوبرگات، جیرونا و تاراگونا را از سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ آغاز کند. این طرح آموزشی از نقطه نظر کمک برای ادغام [مسلمانان] در جامعه و نیز سازگار...
  حجت الاسلام کرامتی با اشاره به آیات قرآن که بر تعلیم و تربیت و تهذیب و تفکر تاکید دارند، دین بدون علم آموزی رابی هویت توصیف کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در گلپایگان، حجت الاسلام «محمد تقی کرامتی»  در آیین نواختن زنگ آغاز فصل آموزشی در مدرسه شاهد مهندس وکیلی به فرارسیدن...
  طباطبایی با اشاره به این‌که شورای سیاستگذاری دهمین آیین تندیس فداکاری می‌تواند با نوآوری در اجرای آیین، مبنایی برای تحول و توسعه جدید در برگزاری‌های بعدی باشد، گفت: برگزاری این آئین همواره سیر صعودی و تحول توسعه‌ای داشته است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ طباطبایی، رئیس شورای سیاستگذاری دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی از دروس دانش آموزان در تابستان از طریق شبکه‌ آموزش پخش و تدریس شود تا لطمه‌ای در روند یادگیری آنها ایجاد نشود. در ادامه، فیلم کلاس دین و زندگی پایه متوسطه دوم را...
  هر تمدنی روش­‌ها و ابزاری برای انتقال باورهای خود به نسل­‌های بعد طراحی کرده بود و در این میان آثاری ادبی که از آن برای آموزش­‌های دینی به کودکان و نوجوانان استفاده می‌­شد هم فراوان بوده­‌اند. - اخبار فرهنگی - به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ سید‌علی کاشفی خوانساری: وقتی صحبت از ادبیات دینی کودک و...
  به گزارش آخرین نیوز، حجت الاسلام والمسلمین ملکی در گفتگو با حوزه، با اشاره به جریان مُدگرایی در جامعه اسلامی و تمایل جوانان به این موضوع و آسیب های آن گفت: وقتی سبک زندگی اسلامی به وسیله نهادهای مسئول در جامعه جاری و اجرا و عملیاتی نشود و جالی آن خالی شد، در پی این...
  کتاب «کرونا و جامعه ایران» که ازسوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وارد بازار نشر شده است در هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار به عنوان اثر برگزیده معرفی شد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره...
  یوسفی به فعالیت خبرگزاری شبستان بر موضوعات دینی و اعتقادی اشاره کرد و گفت: این خبرگزاری می‌تواند منبعی خاص برای مطالب دینی، مسجدی و هنری در کنار موضوعات عام باشد تا کمکی جهت ترویج فرهنگ دینی شود. «مجتبی یوسفی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در اهواز اظهار کرد: رسانه‌ها حلقه واسط بین...
  حجت‌الاسلام رفیعی گفت: در حفظ ظاهر جامعه و در حفظ مبانی اصلی دین، حکومت دینی موفق‌تر است تا یک حکومت مثلا سکولار، البته شاید حدود ۳۰ درصد توانستیم بر اساس اهداف حکومت علوی پیش برویم. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی برنامه « بدون توقف»، حجت‌الاسلام «ناصر رفیعی محمدی» در...
  به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی محمدی با حضور در برنامه «بدون توقف» که ۳۱ تیرماه به روی آنتن رفت، با اشاره به اینکه اگر چه برخی از عملکردها لطمه به دین می‌زند، عنوان کرد: اما در حفظ ظاهر جامعه و در حفظ مبانی اصلی دین حکومت دینی موفق‌تر است تا یک حکومت مثلاً...
  کارشناس مسائل دینی گفت: به هیچ وجه ادعا نمی‌کنم که این حکومت کاملا بر اساس نهج‌البلاغه است، اگر بخواهم درصد دهم شاید حدود ٣٠ درصد توانستیم بر اساس اهداف حکومت علوی پیش برویم.  به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی استاد حوزه و دانشگاه با حضور در برنامه «بدون توقف» که...
  حجت‌الاسلام رفیعی با اشاره به اینکه اگر چه برخی از عملکرد‌ها لطمه به دین می‌زند، گفت:، اما در حفظ ظاهر جامعه و در حفظ مبانی اصلی دین حکومت دینی موفق‌تر است تا یک حکومت مثلا سکولار.  به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی استاد حوزه و دانشگاه با حضور در برنامه «بدون توقف»...
  حجت‌الاسلام ناصر رفیعی با حضور در برنامه «بدون توقف» عنوان کرد: در حفظ ظاهر جامعه و در حفظ مبانی اصلی دین حکومت دینی موفق‌تر است تا یک حکومت مثلا سکولار، البته شاید حدود 30 درصد توانستیم بر اساس اهداف حکومت علوی پیش برویم.  خانم سوختانلو, [22.07.20 09:13] عضو هیئت علمی جامعة‌المصطفی در بدون توقف: ...
  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش پژوهش های  فرهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان سطح دانش روحانیون قرقیزی که ارتباط مستقیم با  دینداران و مومنان دارند ؛ بسیار پایین است. فقط ۲۰ درصد امامان کشور تحصیلات دینی پایه دارند. ذاکر چوتایف معاون رئیس کمیسیون دولتی  امور ادیان قرقیزستان، دکترای فلسفه در...
  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش پژوهش های  فرهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان سطح دانش روحانیون قرقیزی که ارتباط مستقیم با  دینداران و مومنان دارند ؛ بسیار پایین است. فقط ۲۰ درصد امامان کشور تحصیلات دینی پایه دارند. ذاکر چوتایف معاون رئیس کمیسیون دولتی  امور ادیان قرقیزستان، دکترای فلسفه در...
  به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس کشور را به دنبال داشت. این مسئله باعث شده است برخی از دروس دانش آموزان در تابستان از طریق شبکه‌ آموزش پخش و تدریس شود تا لطمه‌ای در روند یادگیری آنها ایجاد نشود. در ادامه، فیلم کلاس دین و زندگی متوسطه دوم را...
  ایسنا/گیلان رئیس دارالقرآن کشور، با اشاره به تاکید رهبر انقلاب مبنی بر تقویت جلسات قرآن خانگی، اضافه کرد: جلسات قرآن خانگی علاوه بر انس و ارتباط با قرآن موجب تحکیم بنیان های خانواده و ایجاد خانواده های قرآنی می شود. حجت الاسلام والمسلمین مهدی اخوان صباغ در نشست با مدیران موسسات و فعالان قرآنی استان گیلان، خدمت به...
  به گزارش خبرنگار مهر، سمیه قاسمی پیش ازظهر سه شنبه در جلسه کمیته کاری بانوان و خانواده در حوزه حقوق کودک اظهار داشت: باید پیگیری‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه مربوط به کودک و خانواده اثرگذار و تصمیم ساز باشد و نباید در اولویت‌های دست چندم و آخر قرار گیرد. وی آموزش قضات کارآزموده را درباره...
  مجموعه مقالات «کرونا و جامعه ایران؛ سویه‌‌های فرهنگی، اجتماعی» به کوشش محمد سلگی، داریوش مطلبی و اسماعیل غلامی‌پور به‌زودی ازسوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر می‌شود. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، در این مجموعه سی‌وشش محقق ایرانی، بحران کرونا را از منظرهای مختلف دولت و...
  مدیر اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: آموزش تخصصی معارف نماز یک نیاز اساسی برای مبلغان دین می باشد. لذا باید زمینه های آشنایی مبلغان با این معارف نورانی فراهم و گسترش یابد. به گزارش خبرگزاری شبستان،‌ حجت الاسلام شفیع زاده مدیر اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور...
  به گزارش همشهری انلاین به نقل از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، در مجموعه مقالات «کرونا و جامعه ایران؛ سویه‌های فرهنگی، اجتماعی»، سی‌وشش محقق ایرانی، بحران کرونا را از منظرهای مختلف دولت و سیاست‌گذاری، تأثیرهای اقتصادی و اجتماعی، کار و اشتغال، فرهنگ و هنر، ارتباطات، رسانه‌ها و خبر، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی ویدئویی پلتفرمی،...