Web Analytics Made Easy - Statcounter
2022-07-06@05:01:42 GMT
۴۰ نتیجه - (۰.۰۰۵ ثانیه)

«اخبار قیمت سوزوکی ویتارا»:

   سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان راه پیدا کرد....
  به گزارش اقتصادآنلاین، سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان...
  ایران خودرو محصولات خود را پیش فروش کرد.محصولات ایران خودرو به صورت قرعه کشی ارائه می شد که محصولات ایران خودرو طرفدار زیادی دارد.محصولات ایران خودرو با قیمت جدید ارائه سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان...
  به گزارش اقتصادآنلاین، سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان...
  به گزارش اقتصادآنلاین، سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان...
  به گزارش اقتصادآنلاین، سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان...
  به گزارش اقتصادآنلاین، سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان...
  به گزارش اقتصادآنلاین، سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان...
  به گزارش اقتصادآنلاین، سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان...
  به گزارش اقتصادآنلاین، سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان...
  به گزارش اقتصادآنلاین، سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان...
  به گزارش اقتصادآنلاین، سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان...
  به گزارش اقتصادآنلاین، سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان...
   به گزارش اقتصادآنلاین، سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان...
  به گزارش اقتصادآنلاین، سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان...
    سوزوکی ویتارا یک شاسی بلند-کراس‌اوور خانوادگی جمع و جور است که از سال ۱۹۸۸ میلادی در سبد تولیدات کمپانی ژاپنی سوزوکی حضور داشته و تاکنون در قالب چهار نسل به دست مشتریان در مجامع مختلف رسیده است. نسل سوم سوزوکی ویتارا از سال ۱۳۸۵ توسط گروه خودروساز ایران خودرو به خیابان‌های کشورمان راه پیدا کرد....
  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی قیمت ها در بازار خودرو از جهش خیره کننده قیمت خودروهای مونتاژ در ۶ ماه گذشته خبر می دهد به طوری که سوزوکی گراند ویتارا در این مدت با افزایش قیمت ۴۱۰ میلیون تومانی مواجه شده است. در ۶ ماه اخیر در بین سایر خودروهای مونتاژ سیتروئن c۳ نزدیک به...
  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در روزهای پایانی هفته گذشته افزایش قیمت ها تنها در خودروهای پژو موجود در بازار مشهود بوده است اما از ابتدای هفته جاری این افزایش قیمت ها به طور گسترده در بازار خودرو در حال وقوع است به طوری که خودروهای پراید به طور میانگین از ابتدای هفته تاکنون ۲ میلیون...
  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روند قیمت ها در بازار خودرو در حالی افزایشی شده است که با نزدیک شدن به تعطیلات آخر هفته معاملات در این بازار به حداقل رسیده است؛ افزایش قیمت ها در بازار خودرو در این مدت بیشتر در بین خودروهای پژو مشهود بوده است به طوری که پژو پارس سال از...
  منبع: مجله خودرو پربیننده ترین یک کراس اوور جدید در ایران خودرو دیده شد + عکس قیمت پراید امروز ۱۴۰۰/۲/۳۱ پرفروش ترین موتورسیکلت های بازار چند؟ (۳۱اردیبهشت۱۴۰۰) قیمت پراید امروز ۱۴۰۰/۳/۱ قیمت محصولات ایران خودرو افزایش یافت
  به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اسب بخار؛  با توجه به این تصاویر مشخص است که خودروی حاضر در محوطه ایران خودرو، نسل جدید سوزوکی ویتارا است. این خودرو در جایگاه یک کراس اوور نه چندان بزرگ قرار دارد و ساختار فنی آن به طور کامل متفاوت از گرندویتارا است. پیش از آغاز تحریم ها چند دستگاه...
  گروه خودروسازی ایران خودرو قیمت جدید خودروی سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک ۲۴۰۰ سی‌سی آپشنال را ویژه دی ماه ۹۷ اعلام نمود. قیمت جدید سوزوکی ویتارا – دی ۹۷ : خودروقیمت قبل (تومان)قیمت جدید (تومان)سوزوکی ویتارا کلاس ۱۰۱۶۱/۰۰۰/۰۰۰۲۵۱/۰۰۰/۰۰۰قیمت جدید خودروی دنا معمولی ویژه دی ماه ۹۷ از سوی ایران خودرو منتشر شد. قیمت جدید خودرو دنا ویژه...
  شرکت ایران خودرو قیمت 2 خودروی دنا و  سوزوكی گرند ويتارا اتوماتيك 2400 سی‌سی آپشنال را تغییر داد. به گزارش عصر ایران قیمت جدید خودروی دنای معمولی با تریم تک رنگ و دو رنگ  از 46 میلیون و 990 هزار تومان به 66 میلیون تومان رسیده است . پش از این قیمت های جدید...
  برای خرید گراند ویتارا مدل ۱۳۸۸ با کارکرد ۱۵۰ هزار کیلومتر به سرمایه ۱۵۵ میلیون تومانی نیاز است. ناطقان: برای خرید انواع گراند ویتارا (مونتاژ) در بازار خودرو با توجه به مدل و کارکرد باید هزینه‌های مختلفی پرداخت که به شرح جدول زیر است. منبع: میزان برچسب ها: قیمت سوزوکی ، گراند ویتارا ، قیمت...
  خبرگزاری میزان- برای خرید گراند ویتارا مدل ۱۳۸۸ با کارکرد ۱۵۰ هزار کیلومتر به سرمایه ۱۵۵ میلیون تومانی نیاز است. به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، برای خرید انواع گراند ویتارا (مونتاژ) در بازار خودرو با توجه به مدل و کارکرد باید هزینه‌های مختلفی پرداخت که به شرح جدول زیر است.     انتهای...
  سوزوکی گرند ویتارا که بیش از ۱۰ سال میهمان جاده‌های ایران است، با توجه به نبود رقبای کره‌ای از زمان ورود با استقبال بسیار خوبی رو به رو بوده است. طی این سال‌ها، ویتارا تغییرات اندکی را در زمینه فنی و ظاهری به خود دید تا اینکه سهم زیادی از بازار را به کره‌ای‌ها...
   به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، قیمت اعلامی از تاریخ 30 اردیبهشت‌ماه 97 جهت تسویه حساب مشتریان قابل اعتبار است.   ایران جیب 110
  به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سعید موتمنی- رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران  با اشاره به نزدیک شدن بازار شب عید خودروها در گفت گو با خودروکار اظهار کرد: طی هفته های گذشته قیمت خودرو سوزوکی که پیش از این با قیمت مصوب 147 و 150 میلیون تومان معامله می شد، طی...
  برای خرید خودروی سوزوکی گرند ویتارا در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل 95 میلیون تومان پرداخت کرد. ناطقان: برای خرید خودروی سوزوکی گرند ویتارا در بازار بسته به مدل و میزان کارکرد آن باید هزینه‌های مختلفی پرداخت کرد. منبع: میزان برچسب ها: قیمت سوزوکی ، قیمت ویتارا ، قیمت...
  رکنا: بعد از اینکه شرکت ایران‌خودرو شرایط فروش سوزوکی گرندویتارا کلاس ۱۰ را بدون تخفیف همیشگی اعلام کرد و مشتریان مجبور شدند به جای ۱۴۰‌میلیون‌تومان، ۱۴۷ میلیون‌تومان برای این خودرو در حالت تحویل فوری از شرکت بپردازند، حال بهای بازار آزاد این خودرو نیز افزایش پیدا کرده است و گاهی تا ۱۵۴‌میلیون‌تومان معامله می‌شود. ...
  ایران خودرو با انتشار لیست قیمت جدیدش، قیمت برخی از محصولات این شرکت را افزایش داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ ایران خودرو با انتشار لیست قیمت جدیدش، قیمت برخی از محصولات این شرکت را افزایش داد.براساس این بخشنامه قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ۴۷ میلیون و  ۷۰۰ هزار تومان به ۴۹ میلیون و ...
  سوزوکی ویتارا اتومات - آپشن جدید در بازار با قیمت 143 میلیون تومان معامله می شود. آفتاب‌‌نیوز : قیمت انواع محصولات ایرانخودرو در بازار و از درب کارخانه به شرح زیر است: عنوان قیمت بازار قیمت کارخانه وانت آریسان دوگانه‌ سوز 25,900,000 25,258,000 سمند SE . کد 57310 29,000,000 27,594,000 سمند LX . کد 29340...
  خبرگزاري آريا - بيش از 10 سال است که ايران خودرو به مونتاژ سوزوکي گرند ويتارا مي پردازد و ايران ...
  سوزوکی گرند ویتارا خودروی شاسی بلندی است که مشخصات متوسطی نسبت به سایر خودروهای لوکس دارد.
  همشهری آنلاین:قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار حاکی از تفاوت ۴ میلیون تومانی قیمت سوزوکی ویتارا از کارخانه تا بازار آزاد است.
  همشهری آنلاین:قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار حاکی از تفاوت ۴ میلیون تومانی قیمت سوزوکی ویتارا از کارخانه تا بازار آزاد است.
  قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار را منتشر کرد.قیمت انواع خودروهای داخلی به شرح جدول زیر است:
  باشگاه خبرنگاران جوان قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار را منتشر کرد.
۱