2018-05-24@23:08:46 GMT
۱۰۰۰ نتیجه - (۰.۶۴۰ ثانیه)

«اخبار وضعیت هوای تهران»:

  کیفیت هوای تهران در حال حاضر با شاخص ۴۲ در شرایط پاک قرار دارد. ناطقان: محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 مورخ 3 خرداد ماه با شاخص 42 در وضعیت پاک قرار داشت.معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: در این بازه زمانی آلاینده مونوکسیدکربن با شاخص 14 در وضعیت پاک، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با شاخص 36 در وضعیت پاک و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون با شاخص 42 در وضعیت پاک قرار دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وضعیت کیفی ساعتی...کلیدواژه: تهران | وضعیت | شاخص | هوای | پاک | کیفیت | کیفی | ساعت
  محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 مورخ 2 خرداد ماه با شاخص 66 در وضعیت سالم قرار داشت. معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: در این بازه زمانی آلاینده مونوکسیدکربن با شاخص 16 در وضعیت پاک، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با شاخص 49 در وضعیت پاک و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون با شاخص 66 در وضعیت سالم قرار دارد. وضعیت کیفی ساعتی هوای تهران در حال حاضر نیز با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص 52 در وضعیت سالم...کلیدواژه: تهران | وضعیت | شاخص | هوای | سالم | پاک | ذرات | معلق | میکرون
  محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 مورخ 1 خرداد ماه با شاخص 76 در وضعیت سالم قرار داشت. معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: در این بازه زمانی آلاینده مونوکسیدکربن با شاخص 19 در وضعیت پاک، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با شاخص 52 در وضعیت سالم و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون با شاخص 76 در وضعیت سالم قرار دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وضعیت کیفی ساعتی هوای تهران...کلیدواژه: تهران | وضعیت | شاخص | سالم | هوای | محیط | زیست | ساعت | ذرات | میکرون
  محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 مورخ 31 اردیبهشت ماه با شاخص 91 در وضعیت سالم قرار داشت. معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: در این بازه زمانی آلاینده مونوکسیدکربن با شاخص 22 در وضعیت پاک، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با شاخص 46 در وضعیت پاک و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون با شاخص 91 در وضعیت سالم قرار دارد.  کلیدواژه: شاخص | تهران | وضعیت | سالم | ذرات | میکرون | کمتر | معلق | پاک
  محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 مورخ 31 اردیبهشت ماه با شاخص 91 در وضعیت سالم قرار داشت. معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: در این بازه زمانی آلاینده مونوکسیدکربن با شاخص 22 در وضعیت پاک، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با شاخص 46 در وضعیت پاک و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون با شاخص 91 در وضعیت سالم قرار دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وضعیت کیفی ساعتی...کلیدواژه: تهران | وضعیت | هوای | شاخص | سالم | محیط | زیست | پاک | ذرات
  به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا را 70 اعلام کرد. بر اساس این شاخص، هوای تهران در وضعیت سالم  قرار گرفت. طبق این اعلام، در این بازه زمانی، وضعیت آلاینده مونواکسید کربن: پاک (13) ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون: سالم (56) و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون: پاک (47) بوده است.  کلیدواژه: پاک | ذرات | معلق | میکرون | کمتر | سالم | وضعیت | هوای | تهران
  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۴۷ و در وضعیت پاک اعلام کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۷/۲/۲۷ در وضعیت سالم بوده است. محمد رستگاری افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسید کربن پاک (۱۴)، ازن پاک (۴۷)، دی اکسید نیتروژن سالم (۵۴)، دی اکسید گوگرد پاک (۴)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون پاک (۳۵) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون پاک (۴۳) بوده است.کلیدواژه: پاک | وضعیت | ذرات | اکسید | معلق | کمتر | میکرون | قطر | سالم
  به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا را 52 اعلام کرد. بر اساس این شاخص، هوای تهران در وضعیت سالم  قرار گرفت. طبق این اعلام، در این بازه زمانی، وضعیت آلاینده مونواکسید کربن: پاک (12) ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون: پاک (44) و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون: پاک (37) بوده است.    کلیدواژه: پاک | ذرات | معلق | کمتر | میکرون | هوای | وضعیت | شاخص | اعلام
  ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 مورخ 26 اردیبهشت ماه با شاخص 55 در شرایط سالم قرار داشت.  معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار کرد: در این بازه زمانی، آلاینده منوکسیدکربن با شاخص (11) در وضعیت پاک، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با شاخص ( 47) در وضعیت سالم، ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون با شاخص ( 55) در وضعیت سالم هستند.  بنا به این گزارش؛ وضعیت کیفی ساعتی هوای تهران در حال...کلیدواژه: تهران | وضعیت | شاخص | هوای | سالم | معلق | کمتر | میکرون | کیفی | ساعت
  رکنا: وضعیت کیفی هوای تهران در با شاخص ۴۶ در وضعیت پاک قرار دارد. به گزارش گروه اجتماعی رکنا، کیفیت هوای تهران در حال حاضر با شاخص 46 در شرایط پاک است. لازم به ذکر است؛ هوای پایتخت در این هفته 2 روز در شرایط پاک و 3 روز سالم را پشت سر گذاشت. این در حالی است که در چند روز گذشته با وجود بارندگی و وزش باد، هوای پایتخت با شاخص 165 به شرایط ناسالم نیز رسیده بود که علت این وضعیت گرد و غباری بود که شهر را فرا گرفته بود.  کلیدواژه: هوای | روز | پاک | وضعیت | شاخص | پایتخت
  وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص ۷۴ در وضعیت سالم است. آفتاب‌‌نیوز : محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاعات ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه با شاخص ۶۷ در شرایط سالم قرار داشت.معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار کرد: در این بازه زمانی، آلاینده منوکسیدکربن با شاخص (۲۳) در وضعیت پاک، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص (۵۲) در وضعیت سالم، ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص (۶۷) در وضعیت سالم هستند.وضعیت کیفی ساعتی هوای تهران در حال...کلیدواژه: وضعیت | تهران | شاخص | سالم | هوای | کیفی | کیفیت | اطلاعات | ساعت
  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: نتایج پیش بینی کیفیت هوا برای امروز (۲۵ اردیبهشت) نشان دهنده برقراری وضعیت کیفی هوای سالم در بیشتر مناطق پایتخت است. حسین شهبازی در گفت و گو با ایسنا افزود: نتایج حاصل از پیش‌بینی پارامترهای هواشناسی برای شهر تهران حاکی از افزایش تدریجی میزان ناپایداری جوی در بعدازظهر امروز(۲۵ اردیبهشت) است و در برخی ساعات به‌ویژه شبانگاه وزش باد شدید موقتی به بزرگی ۸ تا ۱۱ متربرثانیه از سمت نواحی جنوبی انتظار می‌رود. وی در ادامه گفت: با برقراری شرایط جوی نسبتا ناپایدار طی فردا (۲۶ اردیبهشت) برای برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید به بزرگی بین ۵ تا ۸ متر بر ثانیه و بارش باران پیش‌بینی می‌شود. مدیر واحد مدل‌سازی...کلیدواژه: تهران | هوای | کیفیت | پیش | بینی | سالم | اردیبهشت | وضعیت
  به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا را 59 اعلام کرد. بر اساس این شاخص، هوای تهران در وضعیت سالم  قرار گرفت. طبق این اعلام، در این بازه زمانی، وضعیت آلاینده مونواکسید کربن: پاک (19) ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون: سالم (66) و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون: سالم (52) بوده است.  کلیدواژه: سالم | ذرات | معلق | کمتر | میکرون | هوای | وضعیت | شاخص | اعلام
  به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا را 93 اعلام کرد. بر اساس این شاخص، هوای تهران در وضعیت سالم  قرار گرفت. طبق این اعلام، در این بازه زمانی، وضعیت آلاینده مونواکسید کربن: پاک (17) ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون: سالم (80) و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون: سالم (66) بوده است.  کلیدواژه: سالم | ذرات | معلق | کمتر | میکرون | هوای | وضعیت | شاخص | اعلام
  محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در 22 ساعت گذشته منتهی به ساعت 8 مورخ 23 اردیبهشت ماه با شاخص 98 در شرایط سالم قرار داشت. معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار کرد: در این بازه زمانی، آلاینده منوکسیدکربن با شاخص (25) در وضعیت پاک، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با شاخص ( 81) در وضعیت سالم، ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون با شاخص ( 98) در وضعیت پاک هستند. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛...کلیدواژه: وضعیت | تهران | شاخص | هوای | سالم | زیست | محیط | ساعت | کیفی | میکرون
  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق پایتخت طی امروز در محدوده بین شرایط سالم و ناسالم به ویژه برای گروه‌های حساس است. به گزارش فارس، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق پایتخت طی امروز در محدوده بین شرایط سالم و ناسالم به ویژه برای گروه‌های حساس است. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته وزش باد وجود دارد و همچنین دما تا فردا افزایش کمی خواهد داشت. احتمالا تا فردا وضعیت هوای بیشتر مناطق شهر تهران در شرایط سالم قرار داشته باشد.کلیدواژه: هوای | مناطق | اساس | سالم | بیشتر | وضعیت | ویژه
  به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس گزارش‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفی هوای پایتخت هم اکنون بر روی عدد 159 در شرایط ناسالم قرار دارد. لازم به ذکر است که این شرایط به دلیل گرد وغباری که استان تهران را در برگرفته است، ایجاد شده است. گفتنی است، باد و بارانی که امروز بر شهر تهران حکمفرما بوده است تاکنون نتوانسته این شرایط را تغییر دهد. محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با تداوم وضعیت ناسالم هوای تهران و احتمال تعطیلی مدارس اظهار کرد: آلودگی هوای پایتخت به علت گرد...کلیدواژه: تهران | هوای | محیط | ناسالم | وضعیت | زیست
  صراط: براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران درحال حاضر ذرات کمتر از 2.5 میکرون بر روی عدد 134 قرار گرفته است و هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد. به گزارش فارس این در حالی است که صبح امروز و در 24 ساعت اخیر هوای تهران در شرایط پاک قرار داشت که با غلظت آلاینده‌ها و ورود گرد و غبار هوای شهر تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت.  کلیدواژه: هوای | تهران | ناسالم | شهر
  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق پایتخت طی امروز (۱۸ اردیبهشد) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. ناطقان: حسین شهبازی، با اشاره به اینکه در حال حاضر میانگین شاخص کیفیت هوای تهران ۱۱۱ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است، اظهار کرد: انتظار می‌رود وزش باد شدید در برخی ساعات فردا (۱۹ اردیبهشت) موجب افزایش موقتی غلظت ذرات معلق شود. در نتیجه این شرایط فردا وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق شهر تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار می‌گیرد.وی در مورد شرایط جوی تهران گفت: نتایج حاصل از پیش‌بینی پارامترهای هواشناسی برای شهر تهران حاکی از افزایش تدریجی میزان ناپایداری جوی در بعدازظهر امروز (۱۸ اردیبهشت)است...کلیدواژه: تهران | هوای | باد | اردیبهشت | کیفیت | بینی | پیش
  حسین شهبازی افزود: پیش‌بینی‌های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده افزایش تدریجی میزان ناپایداری جوی در بعدازظهر امروز (۱۷ اردیبهشت ماه) است و برای برخی ساعات وزش باد با بزرگی بالاتر از ۵ متربرثانیه از سمت نواحی غربی - جنوب غربی انتظار می‌رود. وی در ادامه گفت: فردا (۱۸ اردیبهشت ماه) برای برخی ساعات به ویژه بعدارظهر وزش باد شدید به بزرگی ۸ تا ۱۳ متربرثانیه از سمت نواحی غربی - شمال غربی و بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس انتظار می‌رود تا فردا به‌طور نسبی بر غلظت آلاینده‌ها افزوده شود. با این حال وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق شهر تهران در شرایط سالم قرار داشته باشد. به گفته مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت...کلیدواژه: کیفیت | غربی | هوای | فردا | هوا | اردیبهشت | بینی | تهران
  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: طبق نتایج پیش بینی کیفیت هوا، طی امروز (۱۷ اردیبهشت ماه) وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق پایتخت در محدوده شرایط سالم و ناسالم برای گروه‌های حساس است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حسین شهبازی افزود: پیش‌بینی‌های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده افزایش تدریجی میزان ناپایداری جوی در بعدازظهر امروز (۱۷ اردیبهشت ماه) است و برای برخی ساعات وزش باد با بزرگی بالاتر از ۵ متربرثانیه از سمت نواحی غربی - جنوب غربی انتظار می رود. وی در ادامه گفت: فردا (۱۸ اردیبهشت ماه) برای برخی ساعات به ویژه بعدارظهر وزش باد شدید به بزرگی ۸ تا ۱۳ متربرثانیه از سمت...کلیدواژه: کیفیت | بینی | هوای | پیش | تهران | هوا | غربی | اردیبهشت
  حسین شهبازی، مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به سالم بودن هوای تهران از وزش باد شدید و بارش باران در پایتخت خبر داد. ایران آنلاین / حسین شهبازی با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده افزایش میزان ناپایداری جوی در بعدازظهر امروز، ۱۶ اردیبهشت است، اظهار کرد: در این روز برای برخی ساعات به ویژه در شبانگاه وزش باد شدید به بزرگی بین ۸ تا ۱۳ متر بر ثانیه از سمت نواحی شمال غربی - غربی و بارش باران انتظار می‌رود. وی ادامه داد: بر اساس نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا، طی امروز وضعیت کیفی هوای سالم در اکثر مناطق پایتخت برقرار خواهد بود...کلیدواژه: کیفیت | هوای | تهران | بینی | سالم | پیش | فردا | وزش | غربی
  ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، کیفیت هوای تهران، امروز شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه با شاخص 69 در شرایط سالم قرار دارد.  لازم به ذکر است کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته با قرار گرفتن بر روی شاخص 57 در وضعیت سالم قرار داشته است. کلیدواژه: سالم | شاخص | اکونومیست | کیفیت | ایران
  صراط:  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: طبق نتایج پیش بینی کیفیت هوا، طی امروز (۱۵ اردیبهشت) وضعیت کیفی هوای سالم در پایتخت برقرار است. این شرایط جوی در روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) کمابیش ادامه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، حسین شهبازی افزود: پیش‌بینی‌های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده افزایش میزان ناپایداری جوی در بعدازظهر امروز (۱۵ اردیبهشت) است و برای برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید به بزرگی ۵ تا ۸ متربرثانیه از سمت نواحی جنوب شرقی - جنوبی انتظار می‌رود. وی در ادامه گفت: برای فردا (۱۶ اردیبهشت) برخی ساعات به ویژه در بعدازظهر وزش باد شدید به بزرگی بین ۸ تا ۱۰ متربرثانیه و بارش پراکنده باران...کلیدواژه: بینی | کیفیت | اردیبهشت | پیش | هوای | تهران | هوا | سالم
  به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، اگر شما هم فرد مسن یا کودک داشته باشید که تنفس در هوای آلوده برایش ضرر داشته باشد، قطعا وضعیت کیفی هوا را از رسانه ها دنبال خواهید کرد. اگر از جمله این افراد هستید قطعا متوجه شده اید تعداد روزهای آلوده در فصل بهار نسبت به سایر فصل ها کمتر است، البته نمی توان از سهم رگبارهای بهاری در پاک کردن آلودگی از آسمان شهر غافل شد . اگر نگاهی به وضعیت کیفی هوا در هفته دوم اردیبهشت 97 بیاندازیم متوجه می شویم هوای تهران تمامی روزهای هفته در وضعیت سالم بوده است و پایتخت نشینان تنها یک روز ناسالم را تجربه کرده اند. نمودار زیر بیانگر وضعیت کیفی هوای پایتخت در هفته دوم اردیبهشت...کلیدواژه: وضعیت | روز | هوای | اردیبهشت | ماه | هوا | سالم | پایتخت | تهران
  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: طبق نتایج پیش بینی کیفیت هوا، طی امروز (۱۵ اردیبهشت) وضعیت کیفی هوای سالم در پایتخت برقرار است. این شرایط جوی در روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) کمابیش ادامه خواهد داشت. خبرگزاری ایسنا: مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: طبق نتایج پیش بینی کیفیت هوا، طی امروز (۱۵ اردیبهشت) وضعیت کیفی هوای سالم در پایتخت برقرار است. این شرایط جوی در روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) کمابیش ادامه خواهد داشت.حسین شهبازی افزود: پیش‌بینی‌های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده افزایش میزان ناپایداری جوی در بعدازظهر امروز (۱۵ اردیبهشت) است و برای برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید به بزرگی ۵ تا ۸ متربرثانیه...کلیدواژه: بینی | کیفیت | پیش | اردیبهشت | هوای | تهران | سالم | هوا