Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-04-19@06:12:31 GMT
۴۲۳ نتیجه - (۰.۰۱۶ ثانیه)

«اخبار وضعیت جوی قم»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان،امروز جمعه،۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۷نیمه ابری پیش بینی می شود. سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه, ۳ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۲۷ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: ۰.۰۱ میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۷° c...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان،امروز پنجشنبه،۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۷ صاف پیش بینی می شود. سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۴۴ دید افقی: ۸۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۳۰° c کمینه دما...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان،امروز چهار شنبه،پانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۷ابری پیش بینی می شود. سرعت باد: ۴ متر بر ثانیه, ۱۴ کیلومتر بر ساعتنم نسبی:  % ۲۹دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتربارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتربیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۳۱° cکمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۰° c انتهای پیام/ت
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان،امروز سه شنبه،چهاردهم فروردین ماه ۱۳۹۷قسمتی ابری پیش بینی می شود. سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۲۷ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان،امروز دوشنبه،سیزدهم فروردین ماه ۱۳۹۷صاف پیش بینی می شود. سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۳۶ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۴° c...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان،امروز یکشنبه،دوازدهم فروردین ماه ۱۳۹۷صاف پیش بینی می شود. سرعت باد:۱ متر بر ثانیه, ۴ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۳۶ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۷° c کمینه...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان،امروز شنبه،یازدهم فروردین ماه ۱۳۹۷صاف پیش بینی می شود. سرعت باد: ۶ متر بر ثانیه, ۲۲ کیلومتر بر ساعتنم نسبی:  % ۲۵دید افقی:  ۸۰۰۰متربارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتربیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۳۲° cکمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۴°c انتهای پیام/ت
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان،امروز جمعه،دهم فروردین ماه ۱۳۹۷غبار آلود پیش بینی می شود. سرعت باد: آرام نم نسبی: % ۳۳ دید افقی: ۷۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۳۴° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۶° c انتهای...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان،امروز پنجشنبه،نهم فروردین ماه ابری پیش بینی می شود. سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۴۲ دید افقی: ۷۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۳۳° c کمینه دما در...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان،امروز چهار شنبه،هشتم فروردین ماه غبارآلود پیش بینی می شود. سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۳۴ دید افقی: ۷۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۳۳° c کمینه دما...
   به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان،امروز سه شنبه،هفتم فروردین ماه غبارآلود پیش بینی می شود. سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۰ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۳۳ دید افقی: ۶۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۳۴° c کمینه دما...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان،امروز دوشنبه،ششم فروردین ماه نیمه ابری پیش بینی می شود. سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه, ۴ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۳۲ دید افقی: ۷۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۳۲° c کمینه دما...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان،امروز یکشنبه،پنجم فروردین ماه ابری پیش بینی می شود. سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۳۳ دید افقی: ۶۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۳۰° c کمینه دما در...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان، امروز شنبه،چهارم فروردین ماه ۱۳۹۷صاف و در برخی ساعات وزش باد پیش بینی می شود. سمت باد شرقی وحداکثر سرعت باد 45-20 کيلومتر بر ساعت خواهد بود. کمینه دما11 ° C و بیشینه دما 32 °Cاست. انتهای پیام/ش وضعیت فعلی آب...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی قم، وضعیت جوی استان، امروز جمعه،سوم فروردین ماه ۱۳۹۷صاف و در برخی ساعات وزش باد پیش بینی می شود. سمت باد شرقی وحداکثر سرعت باد 35-20 کيلومتر بر ساعت خواهد بود. کمینه دما9 ° C و بیشینه دما 30 °Cاست. انتهای پیام/ش وضعیت فعلی...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی قم، وضعیت جوی استان، امروز پنجشنبه،دوم فروردین ماه ۱۳۹۷ صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات وزش باد پیش بینی می شود. سمت باد غربی وحداکثر سرعت باد 40-25 کيلومتر بر ساعت خواهد بود. کمینه دما14 ° C و بیشینه دما 29 °Cاست....
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی قم، وضعیت جوی استان، امروز چهارشنبه،یکم فروردین ماه ۱۳۹۶ صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر  افزايش ابر، وزشباد نسبتا شديد و گردوخاک پیش بینی می شود. سمت باد غربی وحداکثر سرعت باد 55-40 کيلومتر بر ساعت خواهد بود. کمینه دما7 ° C و  بیشینه...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم، امروز سه شنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۲۹ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۵° c کمینه...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۴۶ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: ۴.۸ میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۰° c کمینه دما در...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۴ متر بر ثانیه, ۱۴ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۷۱ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: ۰.۱ میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۰° c کمینه دما...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۶۲ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۷° c کمینه دما...
   به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز جمعه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه, ۴ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۲۵ دید افقی: ۸۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۷° c کمینه دما در 24 ساعت...
   به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز پنج شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۳۳ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۴°c کمینه دما...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروزچهار شنبه،23اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعتنم نسبی:  % ۳۸دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتربارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتربیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۲۳° cکمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۷° c انتهای پیام/ت
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروزسه شنبه،۲۲اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۵ متر بر ثانیه, ۱۸ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۴۱ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۳° c کمینه دما در 24...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروزیکشنبه،۲۱اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه,۱۱ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۴۶ دید افقی: ۸۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۴° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۸° c انتهای...
   به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروزیکشنبه،۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه, ۴ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۴۹ دید افقی: ۷۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۴° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۷°...
   به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروزشنبه،۱۹اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۴ متر بر ثانیه, ۱۴ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۴۴ دید افقی: ۵۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۳۰° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۴° c...
   به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛ وضعیت جوی استان قم،امروز چهارشنبه،۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعتنم نسبی:  % ۴۷دید افقی:  ۸۰۰۰متربارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتربیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۲۴° cکمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۱° c   انتهای پیام/ت
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز چهارشنبه،۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه, ۴ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۸۱ دید افقی: ۸۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۵° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته:...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز سه شنبه، ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۵ متر بر ثانیه, ۱۸ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۴۴ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۶° c کمینه...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز دوشنبه،۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۰ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۴۳ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۴° c کمینه دما در...
   به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز یکشنبه،۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۴ متر بر ثانیه, ۱۴ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۵۴ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۲° c کمینه دما در...
   به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز شنبه،۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۵۳ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۱° c کمینه دما در...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز جمعه،۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۶ متر بر ثانیه, ۲۲ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۳۹ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۰° c کمینه دما در...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز پنجشنبه،دهم اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۷۱ دید افقی: ۹۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۰° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۵°...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز چهارشنبه،نهم اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۷۶ دید افقی: ۸۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۷° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۶°...
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز سه شنبه هشتم اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: آرام نم نسبی: % ۶۲ دید افقی: ۹۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: ۰.۵ میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۸° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۸°c انتهای پیام/الف
  به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز دوشنبه هفتم اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۷۵ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: ۸.۱ میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۶° c کمینه دما...
   به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز یکشنبه ششم اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه, ۴ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۱۰۰ دید افقی: ۳۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: ۰.۸ میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۶° c کمینه دما در 24 ساعت...
  به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز شنبه پنجم اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۹۳ دید افقی: ۴۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: ۱ میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۰° c کمینه دما در 24 ساعت...
  به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز جمعه چهارم اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: آرام نم نسبی: % ۵۲ دید افقی: ۸۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: ۱ میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۸° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۷° c انتهای پیام/ش
  به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز پنجشنبه سوم اسفند ماه ۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۸۱ دید افقی: ۶۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۵° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۳°...
  به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز سه شنبه یکم اسفند ماه۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۶۲ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۶° c کمینه دما در...
  به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۹۳ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۳° c کمینه دما در 24...
  به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: آرام نم نسبی: % ۱۰۰ دید افقی: ۵۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: ۸.۸ میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۳° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۵° c انتهای پیام/ح
  به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۱۰۰ دید افقی: ۲۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۲° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته:...
  به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروز جمعه ۲۷ بهمن ماه۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: آرام نم نسبی: % ۵۴ دید افقی: ۶۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۸° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۵° c انتهای پیام/ش
  به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جویاستان قم،امروز پنجشنبه ۲۶بهمن ماه۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۶۵ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: ۰.۱ میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۰° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته:...
  به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛وضعیت جوی استان قم،امروزچهارشنبه 25 بهمن ماه۱۳۹۶ به این شرح است: سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه, ۴ کیلومتر بر ساعتنم نسبی:  % ۶۲دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتربارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتربیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۵° cکمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۷° c انتهای پیام/ت