به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، 34 سال از تاسیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران می گذرد و حالا این دانشگاه در همین عمر کوتاه توانسته ظرفیت هایی را ایجاد کند که دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با قدمتی 80 ساله از آن ناتوان بوده اند. سید حمید جمال الدینی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نیز در گفت و گو با ایسکانیوز از این ظرفیت ها سخن گفت.

همکاری با هزار و 100 عضو هیات علمی

به گفته او نزدیک به هزار و 100 هیات علمی با این مجموعه تحت عنوان مدرس، حق التدریس و هیات علمی ثابت همکاری می کنند که نزدیک به 50 درصد از این عدد، هیات علمی ثابت در صد گروه آموزشی است. ظرفیتی که بی شک نمی توان آن را نادیده گرفت چرا که نسبت استاد به دانشجو و حضور هیات علمی توانمند اولین فاکتوری است که باید در هر دانشگاهی مد نظر قرار داد.

70 گروه آموزشی در 8 دانشکده

جمال الدینی گفت: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در 8 دانشکده در 70 گروه آموزشی نزدیک به 20 هزار دانشجو دارد؛ نزدیک به 25 درصد اساتید دانشگاه استاد تمام هستند که نشان از رشد چند برابری نسبت سال های قبل است که با آیین نامه های وزارت بهداشت ارتقا پیدا کردند.

حضور 100 آزمایشگاه و 3 بیمارستان فعال

او از یک ظرفیت خاص دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نیز صحبت به میان آورد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای سه بیمارستان فعال است که 2 بیمارستان آموزشی و بیمارستان فرهیختگان هم به زودی به چرخه آموزش اضافه خواهد شد. نزدیک به 40 بیمارستان و مجتمع درمانی با دانشگاه آزاد ارتباط دارند و از نظر دیگر امکانات دانشگاه مثل ارتباط با مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد و سایر امکاناتی که مرتبط با حوزه دانشجویی است نیز در وضعیت مطلوبی قرار داریم. همچنین نزدیک به 100 آزمایشگاه فعال در این دانشگاه وجود دارند.

حضور 50 رشته تحصیلی مرتبط با سلامت از رشته های وزارت علوم

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در ادامه افزود: اما چیزی که شاید دانشگاه علوم پزشکی تهران را از سایر دانشگاه های پزشکی کشور متمایز کند چند ظرفیت خاص باشد. حدود 50 رشته تحصیلی در دانشگاه از رشته های وزارت علوم که مرتبط با سلامت هستند در کنار رشته های مرتبط با وزارت بهداشت این ظرفیت خاص تعامل بین بخشی را فراهم کرده است. افرادی که در رشته های وزارت علوم شروع به تحصیل می کنند اساتید مرتبط با وزارت بهداشت بخشی از تدریس آن ها را بر عهده دارند و برعکس و در کنار دانشکده های وزارت علوم یا بعضا در چارچوب یک دانشکده، رشته های وزارت بهداشت موجود است. این موضوع زمینه آشنایی دانشجویان وزارت علوم در چارچوب این رشته ها را با حوزه سلامت و برعکس آشنایی دانشجویان وزارت بهداشت را با حوزه علوم و فناوری فراهم می کند.

جهت دهی پایان نامه ها در چارچوب نظام موضوعات

او در خصوص طرح پایش نیز گفت: جهت دهی پایان نامه ها در چارچوب نظام موضوعات با اولویت میان رشته ای و بین رشته ای یکی دیگر از ظرفیت های دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران است. به طور مثال رشته شیمی در این دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی از طریق عنوان پایان نامه های که بیشتر مرتبط با حوزه دارویی، مواد غذایی و لوازم آرایشی بهداشتی است با توجه به این که با دانشکده داروسازی قرابت دارد توانسته افرادی که می خواهند در آینده با این صنایع ارتباط داشته باشند را به خود جذب کند. از سوی دیگر با تغییراتی که اعمال شده، دانشجویان گروه های پزشکی با توجه به وجود گروه های مثل مدیریت بازرگانی و حوزه های ای تی، ریاضی و آمار زیستی با مفاهیم کسب و کار و برنامه نویسی مرتبط با این حوزه آشنا می شوند که بعضا این ها جزو اجزای سرفصل های مصوب نیست ولی با توجه به ظرفیت اختیاری دانشگاه ها مطابق با بخشنامه های مربوطه این موضوعات گنجانده شده است.

ایجاد زمینه اشتغال در فضای رقابتی

جمال الدینی در ادامه افزود: همچنین با تغییرات اعال شده به زودی دانشجویان رشته های علوم آزمایشگاهی، سلولی ملوکولی یا ژنتیک در چارچوب مهندسی پزشکی، بخشی از دروس مرتبط با رشته های خود را به صورت عملی و تئوری طی می کنند که این موضوع مهارت آن ها را به هنگام ورود به بازار کار افزایش داده و زمینه اشتغال بهتر در فضای رقابتی را فراهم می کند.

به گفته جمال الدینی این موضوع می تواند مقدمه ایجاد رشته های میان رشته و بین رشته ای باشد.

او توضیح داد: در چارچوب یک دانشگاه نحوه برنامه ریزی درسی و شکل و شیوه ارائه خدمات آموزشی در هر دو سیستم آموزشی وزارت علوم و وزارت بهداشت متفاوت است ولی با وجود هر دو سیستم فعال در دانشگاه این امکان زمینه مساعدتری دارد. همین موضوع در گروه های آموزشی با رعایت حداقل استانداردهای وزارتین لحاظ شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت: به طور مثال در یک گروه آموزشی استاندارد وزارت بهداشت وجود 3 الی 5 عضو هیات علمی از وزارت بهداشت هستند که برای کسب رشته در وزارت علوم نیز این استاندارد بیان شده است. بنابراین با توجه به ادغام گروه های آموزشی بر اساس نظام موضوع، زمینه حضور اعضای هیات علمی از دو ساختار فراهم شده است. این ویژگی خاصی است که دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی را از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است.

رونمایی از سامانه جامع آزمایشگاهی

جمال الدینی همچنین از رونمایی یک سامانه آزمایشگاهی خبر داد و ادامه داد: در چند روزه آینده از سامانه جامع آزمایشگاهی که با همکاری مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام تدوین و طراحی شده است رونمایی خواهد شد. در این سامانه مدیریت مواد، مدیریت امور و کسب و کار، دوره های مهارتی و برنامه ریزی اموزشی، سیستم افکار سنجی و سیستم اعتبار سنجی داخل یک مجموعه و بخشی از آموزش های الکترونیک لحاظ شده است که از امسال زمینه رصد و پایش فعالیت های مهارتی دانشجویان را فراهم می کند.

رصد و پایش فعالیت های مهارتی دانشجویان

به گفته جمال الدینی همچنی زمینه رصد و پایش فعالیت های مهارتی دانشجویان فراهم شده است. او درباره ظرفیت قراردهای آموزشی با بخش های برون سپار نیز گفت: امکان عقد قرار داد با رعایت استانداردهای ملکی وزارتین به ویژه وزارت بهداشت ظرفیتی را برای دانشگاه آزاد ایجاد کرده است تا با همکاری بخشهای بیرونی از ظرفیت بهترین مراکز، در چارچوب عقد قرارداد یک قرارداد برد برد را طراحی کنیم.

استفاده دانشجویان از ظرفیت سایر دانشگاه ها

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران توضیح داد: برد دانشگاه آزاد و مجموعه دانشجویان به صورت استفاده از مجموعه توانمندی های مستقر در تهران (چه در بخش خصوصی و چه دولتی) با رعایت استانداردهای آموزشی است که این امکان را برای آن ها فراهم می‌کند که با مجموعه دانشجویان سایر دانشگاه ها ارتباط مستقیم برقرار کرده و از ظرفیت دانشگاه های دیگر استفاده کنند تا در فضایی سالم توانمندی خودا را ارتقا دهند. این ظرفیت خاص دانشگاه آزاد است.

استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی

او ادامه داد: یعنی دانشجوی دانشگاه آزاد در کنار دانشجوی دانشگاه دولتی نشسته و ظرفیت دانشگاه های دولتی را نیز می بیند. همچین امکان استفاده از ظرفیت هیات علمی به خصوص اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه های دولتی به صورت خاص در گروه پزشکی فراهم شده است که زمینه حضور اساتید ویژه و خاص را برای این دانشگاه فراهم میکند.

حضور دانشجویان در اجتماعات نخبگانی جشنواره ها

جمال الدینی گفت: زمینه بعدی زمینه حضور دانشجویان در اجتماعات نخبگانی جشنواره ها مرتبط با هر دو وزارت خانه است. ازجمله المپیادهای دانشجویی که دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به صورت خاص با فعال سازی بستر فعالیت استعدادهای درخشان زمینه این فعالیت را ارتقا داده است. خروجی آن کسب رتبه برتر المپیاد زیست شناسی در وزارت علوم توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

ارتقای نظام اعتبار سنجی و ارزشیابی

او ادامه داد: دانشگاه برنامه ارتقای نظام اعتبار سنجی و ارزشیابی را فعال کرده که ارزیابی وضع موجود به صورت درونی و بیرونی و برگزاری کارگاه های توانمند سازی اساتید از جمله این برنامه ها است. همچنین با فعال سازی مدارس سما و ایجاد مدرسه سلامت امکان اتصال دبیرستان به دانشگاه با برنامه ریزی ویژه دنبال می شود که این برنامه در صورت تکمیل فرایند از انتهای امسال زمینه اجرایی پیداخواهد کرد.

انتهای پیام /

341 / 167 جمال الدینی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

منبع: ایسکانیوز

مطالب پیشنهادی:

"دختر آبی" در بازجویی چه گفته بود؟| توضیحات سخنگوی قوه قضاییه: "سحر خدایاری" شخصیت متعادلی نداشت اما آنقدر شخصیت داشت که اشتباه خود را بپذیرد

عکس جنجالی ساره بیات و محمدرضا گلزار

نوحه‌خوانی مداح عرب در دیدار موکب‌داران عراقی با رهبر انقلاب + فیلم

کلیدواژه: جمال الدینی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

منبع این خبر، وبسایت www.iscanews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۱۷۶۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

انیشتین هم نمی‌تواند صرف اعتبار علمی وارد دانشگاه شود/فروش صندلی را ثابت کنند من استعفا می‌دهم

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تأکید بر اینکه ادعای فرد متقلب دانشجونما در دانشگاه مبنی بر کسب مجوز حضور در کلاس‌های آموزشی با اعتبار رزومه علمی صحت ندارد، گفت: حتی انیشتین هم چنین مجوزی ندارد و ادعای مطرح شده از اساس کذب است.

دکتر محسن ضیایی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب در پاسخ به برخی اتهامات وارد شده از سوی دانشجوی متهم به دانشجوی قلابی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تأکید کرد:‌ این فرد دستگیر شده در فایل فضای مجازی خود یکسری اتهامات را علیه دانشگاه وارد کرده‌اند که باید بگویم فردی که متقلب است و بدون اجازه وارد یک تشکیلات می‌شود آن شخص باید دانشجو بودن خود را در دانشگاه به اثبات برساند یا اینکه دانشگاه باید ثابت کند او دانشجو بوده است. آنچه که دانشگاه در پی آن است این است که بررسی و اعلام کند چگونه فردی بدون مراحل قانونی، ثبت نامی و... وارد محیط دانشگاه می‌شود. بنابراین جزئیات چگونگی ورود این فرد به دانشگاه و حضور در کلاس‌های آموزشی در دست بررسی است و هنوز به جمع‌بندی نهایی در این زمینه نرسیده‌ایم.

وی همچنین خاطر نشان کرد: این فرد اگر ادعایی در خصوص پرداخت مبلغی به دانشگاه در برابر کسب امتیاز تحصیلی داشته باشد باید به اثبات برساند که به چه فرد یا افرادی چه مبلغی را پرداخت کرده است. اگرچه ما این موضوع را تکذیب نمی‌کنیم که اگر فردی بدون رعایت ضوابط وارد مجموعه‌ای می‌شود قاعدتا ممکن است ارتباطات ناسالمی با برخی از افراد ایجاد کرده باشد و این موضوع نیز در دست بررسی است.

ضیایی در خصوص ادعای این فرد که با رزومه علمی مجوز پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را دریافت کرده است، ‌گفت: چنین ادعایی به هیچ عنوان امکان‌پذیر و پذیرفتنی نیست چرا که حتی انیشتین هم نمی‌تواند صرف این ادعا در مجموعه‌ای پذیرفته شود و فردی که بخواهد دانشجو بشود باید در تمامی مراحل و آزمون‌های علمی و ثبت‌نامی شرکت کرده باشد و از همان ابتدای ورود به دانشگاه تا فارغ‌التحصیلی مرتب کدهای ورودی او ثبت می‌شود، بنابراین در کشور ما به هیچ عنوان هیچ فردی نمی‌تواند بدون طی مسیر صحیح و قانونی وارد دانشگاه شود به ویژه این موضوع در دانشگاه‌های دولتی به هیچ عنوان شدنی نیست چه برسد به اینکه در بهترین دانشگاه و تاپ‌ترین رشته علوم تجربی حضور داشته باشد.

به گفته معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این فرد ارتباط سیستماتیک یا سامانه‌ای با دانشگاه نداشته است بنابراین هر رابطه‌ای هم که وجود داشته، پایان آن بن‌بستی بیش نبود و در حال حاضر سوال ما این است که چرا زمان دستگیری این فرد متقلب طولانی شده است و ایشان مدت زیادی در کلاس‌ها حضور پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: افراد عادی نیز ممکن است بتوانند چندین جلسه در کلاس آموزشی که ۵۰ یا ۶۰ دانشجو در آن حضور دارد، حضور داشته باشند اما نمی‌شود فردی به طور ادامه دار در این کلاس‌ها حاضر شود، این موضوع بسیار جدی در حال پیگیری است. 

ضیایی با ییان اینکه هیچ فردی نمی‌تواند با ادعای اینکه رزومه علمی دارد وارد محیط آموزشی شود، ادامه داد: به هیچ عنوان هیچ استاد، رئیس دانشکده، حتی رئیس دانشگاه یا شخص وزیر بهداشت نیز نمی‌تواند مجوز حضور فردی در دانشگاهی را بدون طی مراحل و ضوابط قانونی صادر کند بنابراین به هیچ عنوان این ادعا که شخصی از اساتید در دانشگاه مجوز حضور در کلاس را دریافت کرده است، صحت ندارد.

پاسخ به ماجرای فروش صندلی به عنوان دانشجویان انتقالی

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر فروش صندلی به برخی افراد با عنوان دانشجویان انتقالی از خارج از کشور نیز گفت: جذب این دانشجویان سازوکار و روند خاص خود را دارد. بعد از طی مراحل قانونی در وزارت بهداشت، نامه‌ای برای حضور این دانشجویان در دانشگاه‌ها صادر می‌شود، بنابراین خارج از این چارچوب هیچ دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یا هر دانشگاه دیگری نمی‌تواند حضور داشته باشد یا امتیاز صندلی خریداری کند. اگر کسی اسامی این افراد را اعلام کند من همان روز استعفا خواهم داد. 

دکتر ضیایی خاطر نشان کرد: بخشی از این حادثه پیش آمده به بی‌مبالاتی مسئولان دانشکده برمی‌گردد که آن را بررسی می‌کنیم. اگر فردی در این مسیر بی‌مبالاتی و یا تخلف کرده باشد باید پاسخگو باشد و دانشگاه نیز با آن‌ها برخورد خواهد کرد. اما من این اطمینان را می‌دهم که این فرد هیچ ارتباط سیستماتیک با دانشکده یا دانشگاه نداشته است و حتی در بررسی‌های امروز من مشخص شد هیچ مکاتبه رسمی از طرف آن فرد با دانشکده،دانشگاه و یا وزارت بهداشت وجود ندارد، اما همان گونه که عنوان کردم اینکه این فرد با افرادی در حراست، کارشناسان آموزش یا اعضای هیأت علمی ارتباط غیررسمی داشته یا نه در دست بررسی است و نتایج این بررسی‌ها قطعا اعلام خواهد شد.

وی با دانشجو نما خواندن این فرد گفت: حضور در کلاس‌های آموزشی از لحاظ سیستم قضایی جرم خاصی نیست و فرد عمل مجرمانه‌ای ممکن است انجام نداده باشد اگرچه از نظر نظامات داخلی دانشگاه این فرد اقدام خلاف مقررات انجام داده است اما اخیرا اتهاماتی را به دانشگاه وارد کرده است که بر این اساس دانشگاه علیه این فرد اعلام جرم خواهد کرد و در حال حاضر نیز بخش حقوقی،  آموزش و حراست دانشگاه درگیر این موضوع هستند چرا که اگر کسی علیه نهاد یا تشکیلاتی ادعاهایی را مطرح کند باید به لحاظ قانونی بتواند این ادعا را ثابت کند.

انتهای پیام  

دیگر خبرها

 • توضیح وزارت بهداشت درباره فروش صندلی و ورود بدون کنکور در رشته‌های علوم پزشکی
 • فروش صندلی در رشته‌های علوم پزشکی گزارش نشده است
 • ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر افزایش می‌یابد
 • واکنش وزارت بهداشت به فروش صندلی در رشته های علوم پزشکی
 • واکنش دانشگاه علوم پزشکی به دانشجوی قلابی
 • معاون دانشگاه علوم پزشکی: انیشتین هم صرف اعتبار علمی وارد دانشگاه نمی‌شود/ فروش صندلی را ثابت کنند، استعفا می‌دهم
 • شوک پول کثیف به کنکور پزشکی
 • دوره آموزشی کنترل آسیب‌های اجتماعی در ۱۰ دانشگاه پرخطر برگزار می‌شود
 • نیلی احمدآبادی: علوم شناختی یک رشته تأثیرگذار در رشد علمی است
 • دانشگاه آزاد اسلامی و علوم پزشکی تبریز تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
 • راهبرد جامعةالزهراء تقویت نقش مادری در کنار فعالیت‌های اجتماعی است/ راه‌اندازی 5 رشته تحصیلی جدید
 • راه اندازی مرکز نوآوری و هوشمندسازی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول
 • بزرگترین مجتمع آموزشی شمال‌غرب کشور در زنجان افتتاح می‌شود/ واحد زنجان ظرفیت پذیرش 18 هزار دانشجو را دارد
 • اعلام نتایج انتخاب رشته علوم پزشکی آزاد
 • ترس از بیکاری علت کوچ نخبگان از رشته‌های علوم پایه/ سونامی فقر مطلق در انتظار رشته‌های بنیادین
 • نتایج آزمون کارشناسی ناپیوسته علوم پزشکی دانشگاه آزاد اعلام شد
 • نتایج نهایی آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد منتشر شد
 • نتایج انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
 • فالوئرهای ایران در هوش مصنوعی/ ضرورت ارتباط تنگاتنگ علمی با ۲کشور