مادام که درهای این آموزش و پرورش فرسوده بر پاشنۀ «ترس» می‌چرخد، آش، همین است و کاسه همین و ترساندن هم تنها با شلاق نیست.

به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: خبر «شلّاق معلم ورزش بر تنِ یک دانش‌آموز در منطقۀ کارونِ خوزستان» از آن دست اخبار است که نه می‌توان از کنار آن گذشت و نه چندان بر آن توقف کرد که انگار در همه جا معلمین با بچه‌های ما چنین می‌کنند.


به همین خاطر در این دو سه روز بر سر نوشتن یا ننوشتن تردید داشتم. تصاویر اما جای درنگ باقی نگذاشت. 

در این میان، اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود این است که معلم خاطی، به احتمال زیاد بومی نیست چون بعید است کسی اهل آن منطقه باشد و چنین خشونتی از او نسبت به هم‌طایفه‌ای سر زند‌.

این قضیه اما جنبه‌های دیگر هم دارد. مهم ترین جنبه این است که برخی اساس آموزش و پرورش را بر تولید «ترس» می‌دانند و معتقدند بدون اِعمال ترس، نمی‌توان آموزش و پرورش را سامان داد.
این معلم با شلاق، این ترس را ایجاد کرده و دیگرانی با نمره یا ترساندن از کنکور یا احضار پدر و مادر یا تحقیر در حضور هم کلاسی‌ها همین کار را به شکل دیگر انجام می‌دهند. مثل معلم کارونی بر جسم، شلاق نمی‌زنند اما ترس را در کالبد بچه ها تزریق می‌کنند.
ارسطو می گفت: آموزش و پرورش را می‌توان این طور تعریف کرد: تعلیم دادن ما برای این است که درست بترسیم.
انجمن مبلّغان کلیسا نیز در سال 1819 تصریح کرد: «لازم است کودکان از معلمان مدرسه بترسند.»


قریب 30 سال پس از آن و در 1848 هفته نامۀ «کریستین رجسیتر» به پدر و مادرها توصیه کرد: «بچه ای که هیچ ترسی نداشته باشد هیچ قوۀ خلاقیتی هم نخواهد داشت. نمی تواند هیچ حیرتی، هیچ نشانه‌ای از زندگی یا هیچ عظمت و حُرمتی را احساس کند.»
در قرن بیستم اما نگاه‌ها تغییر کرد.  روان‌شناسی به نام «گرانویل استنلی هال» به آثار زیان‌بار القای ترس در کودکان پی برد و نوشت: «بسیاری از انواع درماندگی‌ها و ناهنجاری‌های روانی به دلیل القای ترس در کودکی است.»
تحت تأثیر اندیشه‌های او بود که مجلۀ «مادران» به اصطلاح امروزی‌ها پرونده‌ای را به مقولۀ «ترس» اختصاص داد تا نشان دهد «ترس، نوعی بیماری است و غالباً به سبب آموزش و برخورد نادرست ایجاد می‌شود.»
این ماجرا محدود به همین تغییرات نماند. جان واتسون بنیان‌گذار روان‌شناسی رفتارگرا گفت: «کار اصلی والدین تولید ترس نیست. جلوگیری از ترس است. چون درمان برخی از ترس‌ها بسیار دشوار است».
نویسنده این سطور روان‌شناس نیست و اطلاعات بالا را از مقالۀ « فرانک فوردی» با عنوان «چرا این قدر نگران بچه‌های‌مان هستیم» کسب کرده است. مقاله‌ای بسیار خواندنی که «ترجمان» منتشر کرده اما خود سال‌هاست به مقولۀ «ترس» توجه دارد و بر این باور است که با ترس نمی توان شاد زیست و هر چه جامعه ترسوتر، ناشادتر.

چرا یک دانمارکی شاد است؟ چون ترس از معلم در کودکی و رییس شرکت و اداره در بزرگ سالی و هزینه های بیماری و نداری در پیری ندارد. نه که حتما خیلی پولدار باشد. این قدر دلار که در خانه بعضی ایرانی هاست در  خانه کدام اهل اسکاندیناوی است؟ این جمع کردن ها هم همیشه از سر طمع نیست. از ترس فرداست. نظام تأمین اجتماعی به او می گوید هوایت را در پیری دارم، نترس. بیکار شدی بیمه بیکاری هست، نترس. به دوست پولدار شده ات حسادت نکن. چون مالیاتش را می گیریم.
ترس، لذت زیستن را از آدمی می‌ستاند و او را در هراس فردا و فرداها از لذت بردن از حال باز می‌دارد.

این حرف را از دهان معلمان و دبیران بیندازیم که به محصل بگوید فردا چه می شوی؟ اصلا شاید نخواهد کار کند. به دبیر مربوطه چه ربطی دارد؟ او مسؤول آموزش مفاهیم ریاضی یا ادبیات در یک کتاب خاص است یا تغییر وضعیت بشریت در آینده های دور و نزدیک؟ کار او این است که بچه را از نقطۀ آ به نقطۀ بی برساند و اگر مشکلات حاد رفتاری داشت به مشاور مدرسه ارجاع دهد.

هر که در یک رشته استعداد دارد. در 12 سال مدرسه یک نفر از اول تا آخر نمی تواند شطرنج یا پینگ پونگ یاد بگیرد. چون معلم از روز اول می ترساند. یاد بده. نترسان. یاد نگرفت دوباره یاد بده. اصلا یاد نگرفت لابد استعداد ندارد. تحقیر نکن. نترسان. مگر خودت غیر از همان کار مشخص همه کارها را می دانی؟

بخش قابل توجهی از این ترس را شوربختانه معلمان ما دانسته یا نادانسته القا می‌کنند. دانش آموز به رشته علوم تجربی رفته و معلم مدام او را می ترساند که نمی توانی پزشک شوی و وقتی پاسخ می شنود: اصلا نمی‌خواهم پزشک شوم ولی دوست دارم در رشته تجربی درس بخوانم و دیپلم بگیرم، دیگر حرفی برای گفتن ندارد.

یا محصل را به خاطر نمره کم که احتمالا ناشی از شیوۀ بدِ تدریس خود اوست می ترساند که پدرت را باید بیاوری اما وقتی پدر یا مادر به جای ترسیدن و تأیید رفتار معلم از روش تدریس خود او انتقاد و تهدید می کنند به آموزش و پرورش منطقه شکایت می برند، اینجا اوست که می ترسد: ترس در برابر ترس!

مرد، همسر خود را از طلاق می‌ترساند و زن، شوهر خود را از به اجرا گذاشتن مهریه.

رییس، کارمند خود را از اخراج یا معرفی به کارگزینی می‌ترساند و کارمند، رییس را از افشای کار غیر قانونی که کرده است.

کارمند تحصیل کردۀ دولت از اظهار نظر سیاسی بیشتر می ترسد یا بقال محل؟ معلوم است که کارمند. چرا؟ چون می ترسد برای او تبعاتی داشته باشد.

 دنیای مدرن اما دنیای شکوفایی است نه ترس. ترس از جهل و عجز ناشی می‌شود. چرا انسان قدیم از رعد و برق می‌ترسید؟ چون دلیل بروز آن را نمی دانست.

چرا زن سنتی از تهدید به طلاق بیشتر می‌ترسید تا زن مدرن. چون زن امروزی گزینه های بیشتری دارد و احتمالا به تمکن هم رسیده است.

سال ها پیش خبرنگاری از یک هنرپیشه زیباروی سینما پرسیده بود چرا عرصه های دیگر را نیز مدام می آزمایید و در بازیگری توقف نمی کنید؟ پاسخ او صریح و روشن بود و خلاف انتظار: «روزی آنچه شما زیبایی می دانید تمام می شود و من از آن روز می ترسم.»

ترس، بر جان و روان ما سایه انداخته و تا بر این ترس غلبه نکنیم طعم خوش بختی و لذت از حال را نمی چشیم.تُجّار قدیمی می گفتند: تجارت، آن ورِ جُرأت است. بر این سیاق می توان گفت: خوش بختی آن سوی ترس است.

به معلم و شلاق برمی گردیم. شلاق می زند تا بترساند. یا شاید شلاق می زند تا عقده های کودکی را فرونشاند.خود این معلم هم البته قربانی است و خود او هم احتمالا می‌ترسد و چه بسا می‌ترساند چون خود می‌ترسد.

کار معلم ترساندن نیست. انتقال مفاهیم مشخص به دانش آموزانی با استعدادهای متفاوت است. مگر خودش نخبه بوده که توقع دارد همه نخبه باشند؟

گیرم بخواهد تنبیه کند. مگر نمره در اختیار او نیست. شلاق، دیگر چرا؟ بگذریم که ترساندن با نمره هم قبیح است. درس معلم ار بود زمزمۀ محبتی/ جمعه به مکتب آورد طفل گریز پا را. زمزمه محبت را یادبگیر برادر من یا خواهر من!

  دنیای مدرن از «رنج» به «لذت» رسید و هر که از رنج آدمی کاست گرامی‌تر داشته شد. آقای ملکیان دو اصطلاح «تقریر حقیقت» و «تقلیل مرارت» را بسیار به کار می برد و این دومی همان ارزش کاستن از رنج دیگران است.

مادام که درهای این آموزش و پرورش فرسوده بر پاشنۀ «ترس» می چرخد، آش همین است و کاسه همین و ترساندن هم تنها با شلاق نیست. با ترس از نمره یا قبول نشدن در کنکور یا انتخاب رشته مناسب هم اعمال می شود.

همه باید کمک کنیم این ترس را بلاوجه کنیم تا بچه های ما در دنیایی بدون ترس، زندگی کنند و شکوفا شوند. با این نگاه ارزش گذاری معلمان آسان است. معلمی که می ترساند و معلمی که شکوفا می کند. دست معلمان نوع دوم، بوسیدنی است. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تنبیه در مدارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۷۲۲۹۶۷ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

جو بایدن به دنبال بازگشت به برجام پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران؛ چه کسانی ترسیده‌اند؟

فیلم| صف‌های طولانی مردم برای مرغ/ وزیر صنعت: ما مسئول گوشت و مرغ نیستیم

احمد رهدار: ائمه میلیاردر بودند پس روحانیون هم باید میلیاردر باشند!

معاون تحقیقات وزیر بهداشت استعفا کرد/انتقادات تند از نمکی

چگونه با 35 میلیون تومان وام 240 میلیونی بگیریم؟

خبر بعدی:

نامه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به وزیر علوم درباره جذب معلم از سایر دانشگاه ها

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در نامه ای به وزیر علوم کم‌توجهی غیرکارشناسی شده این وزارت خانه به دانشگاه فرهنگیان را علت مسائل پیش روی این دانشگاه برشمردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، دفاتر بسیج دانشجویی پردیس‌ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان در نامه ای به وزیر علوم نسبت به نامه اخیر وی به رهبر انقلاب درباره جذب معلم از بین فارغ التحصیلان سایر دانشگاهها واکنش نشان داده و تاکید کردند: کم‌توجهی غیرکارشناسی شده وزارت علوم به دانشگاه فرهنگیان در سالیان اخیر، یکی از دلایل به وجود آمدن این بحران در آموزش و پرورش است.

پیشنهاد اصلاح اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از سوی اعضای کمیسیون آموزشجذب معلم تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی امکان پذیر می شود

 

در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر غلامی

وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری

سلام علیکم

اخیرا نامه شما به رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان باید گسترش یابد، رسانه ای شده است. با توجه به اینکه شما دلایل غیرقابل قبولی را برای این امر متذکر شده اید؛ برخود لازم میدانیم به عنوان بخشی از جامعه علمی کشور، نکاتی را خدمت شما متذکر شویم :

در متن نامه، به ماده بیست و هشت اساس‌نامه دانشگاه فرهنگیان اشاره شده و خواسته شده‌است که استفاده از این بند به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد و از ظرفیت دانش آموختگان دانشگاه های دیگر استفاده بشود.

لازم به ذکر است که این درخواست مخالف با متن صریح اساس‌نامه دانشگاه فرهنگیان می باشد؛ در متن این ماده از اساس‌نامه دانشگاه فرهنگیان به صراحت اشاره شده است، در رشته هایی می توان از طریق ماده بیست و هشت جذب گردد که امکان توسعه آن در دانشگاه نباشد؛ این درحالی‌ است که شرایط جذب در اکثر رشته‌ها فراهم می باشد؛ پس درنتیجه استفاده از این بند در شرایط فعلی کاملاً غیرقانونی می باشد.

این‌که آموزش و پرورش با بحران کمبود نیرو مواجه است، بخشی از آن به مسئولین وزارت آموزش و پرورش مربوط می شود؛ اما قسمتی از آن، به شما نیز مربوط می شود.

باتوجه به این‌که، رهبر معظم انقلاب مکرراً در سالیان اخیر، نسبت به توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان تذکر داده‌اند؛ حال شما باید عملکرد خود را در این زمینه شرح دهید. آیا اگر از سالیان پیش، ظرفیت های دانشگاه فرهنگیان توسعه پیدا می‌کرد، آموزش و پرورش با بحران کمبود نیرو مواجه می‌شد؟ آیا اگر ظرفیت مناسبی، برای افزایش تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه در نظر گرفته می‌شد، وضعیت علمی دانشگاه این‌گونه می‌بود؟

شما در متن نامه مکرراً به سطح بالای علمی دیگر دانشگاه‌ها اشاره کردید به گونه‌ای که سطح علمی دانشگاه فرهنگیان را به زیر سوال بردید؛ این در حالی است که، شما فردی تأثیرگذار در تصمیم‌گیری‌ها بوده‌اید. پس به جای فرافکنی و ارائه راهکارهای ناصحیح، نسبت به شفاف‌سازی عملکرد خود در سطح علمی ادعایی بوجودآمده، بپردازید.

در متن نامه اشاره شده‌است که از توسعه غیرکارشناسی دانشگاه در جهت رفع نیاز انبوه مقطعی اجتناب شود. باتوجه به این‌که آموزش و پرورش نهاد بزرگی می‌باشد و هرساله تعداد قابل‌توجهی از نیروهایش بازنشسته می شوند؛ به نظر می‌رسد توسعه دانشگاه در حد قابل‌قبول، موجب برابر شدن ورودی‌ها و خروجی‌های آموزش و پرورش می شود و درنتیجه دیگر آموزش و پرورش با بحران کمبود نیرو مواجه نمی‌شود.

 پس گسترش معقول ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان نه‌تنها غیرکارشناسی نیست، بلکه تصمیم آینده‌نگرانه ای می باشد. با توجه به نکات ذکر شده به نظر می‌آید، کم‌توجهی غیرکارشناسی شده وزارت علوم به دانشگاه فرهنگیان در سالیان اخیر، یکی از دلایل به وجود آمدن این بحران در آموزش و پرورش می باشد.

جناب آقای وزیر!

بی تدبیری این دولت در رونق اقتصادی، توسعه اشتغال و سرمایه گذاری و تولید کار و مسکن متناسب با شأن مردم، با پیشنهادات غیرمسئولانه، حل نمی شود! پاسخگوی عملکرد خود باشید.

1. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان تهران/ پردیس نسیبه تهران

2. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان همدان/ پردیس شهید باهنر همدان

3. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان زنجان/پردیس الزهرا (س)

4. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سمنان/پردیس الزهرا

5. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خوزستان/ پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

6. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان /پردیس فاطمه الزهرا سلام الله علیها

7. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری/ پردیس شهید باهنر

8. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی /مرکز شهید مطهری خوی

9. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کرمان / مرکز علامه طباطبایی شهید باهنر

10. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اردبیل / پردیس بنت الهدی صدر اردبیل

11.بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان/مرکز زابل واحد خواهران

12. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی / پردیس علامه طباطبایی ارومیه

13. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان لرستان / پردیس آیت الله کمالوند خرم آباد

14. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خوزستان/مرکز بهبهان

. بسیج دانشجوی دانشگاه فرهنگیان البرز / پردیس امیرکبیر

16. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کرمان/ پردیس شهید باهنر

17. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهرستان فردوس خراسان جنوبی/مرکز بنت الهدی صدر

١٨. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کاشان / مرکز امام خمینی (ره)

١٩. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اصفهان / مرکز شهید رجائی

٢ . بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خوزستان /مرکز حجاب

21. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان کرمان/ پردیس شهید باهنر

22. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد/ پردیس کوثر

23. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان شمالی/پردیس امام جعفر صادق (ع)

24. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان لرستان/مرکز زینب کبری(س)بروجرد

25. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی/مرکز امام خمینی(ره) تربت حیدریه

26. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان فارس/پردیس شهید باهنر شیراز

27. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی/پردیس فاطمه الزهراء تبریز

28. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان فارس/ مرکز زینب کبری(س) کازرون

29. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر/ پردیس شهیده بنت الهدی صدر

30. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان گیلان/پردیس بنت الهدی صدر رشت

31. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان / پردیس رسالت زاهدان

٣٢. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کردستان/پردیس بنت الهدی صدر

٣٣. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی/پردیس امام سجاد علیه السلام

٣4. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان حخوزستان/مرکز حضرت خدیجه کبری(س)دزفول

٣5. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه/پردیس شهید صدوقی

٣6. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خورستان/مرکز اروند آبادان

٣٧. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان ایلام / پردیس امام جعفرصادق ع

٣٨. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان قزوین/ پردیس شهیده بنت الهدی صدر

٣٩. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی/ مرکز علامه طباطبایی سبزوار

4 . بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی /پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

4١. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی/مرکز شهید کامیاب مشهد

4٢. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی/مرکز شهید کلاهدوز قوچان

4٣. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی/ پردیس زینب کبری(س)

44. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی/مرکزنیشابور واحد خواهران

45. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قم/پردیس حضرت معصومه

46. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان تهران / مرکز شهید شرافت

4٧. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اصفهان/ پردیس فاطمه‌الزهرا(س)

48. بسیج‌دانشجویی‌ دانشگاه فرهنگیان استان لرستان مرکز‌شهید‌میرشاکی الیگودرز

49. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان البرز/پردیس حکیم فردوسی

50. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان همدان پردیس شهید مقصودی همدان

51. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان فارس مرکز شهید مطهری ره زرقان

52. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان گیلان/پردیس امام علی ع

53. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان تهران/مرکز شهدای مکه

54. حوزه برادران بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران

55. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان پردیس شهید بهشتی

56. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان کرمان

59. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان تهران/پردیس شهید چمران

60. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان شمالی/پردیس امام محمد باقر (ع)

61. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان پردیس شهید مطهری زاهدان

62. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان فارس،پردیس شهید رجایی شیراز

63. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان زنجان،پردیس شهید بهشتی

64. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان تهران، پردیس شهیدمفتح شهرری

65. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان کهگیلویه و بویر احمد، پردیس شهید ایزدپناه

66. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران/ مرکز شهید مطهری نوشهر.

67. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر/پردیس علامه طباطبایی

68. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی/مرکز علامه طباطبایی سبزوار

69. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی/پردیس شهید بهشتی مشهد

70. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان/مرکز شهید بهشتی گنبد کاووس

71. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان فارس، مرکز شهید بهشتی اقلید

72. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان/مرکز امام جعفر صادق(ع)بهبهان

73. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان /پردیس شهید باهنر اصفهان

74. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان /مرکز شهید آیت نجف آباد

75. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان کردستان /مرکز شهید مدرس سنندج

76. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان سمنان /پردیس شهید رجایی

77. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان /پردیس آیت الله خامنه ای مدظله العالی گرگان

78. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل/مرکزآموزش عالی آزادگان نیر

79. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی پردیس شهید باهنر

80. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان قم/پردیس آیت الله طالقانی ره

81. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران/مرکز شهید رجایی بابل

82. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی /پردیس شهیدرجایی ارومیه

83. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان قم/مرکز شهید مدنی

84. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان لرستان/ پردیس علامه طباطبایی

85. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان / پردیس حضرت رسول اکرم(ص)

86. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی /واحد دانشور نیشابور

87. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان تهران/مرکز شهید بهشتی

88. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری

89. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان یزد/ پردیس شهیدان پاکنژاد

90. حوزه بسیج دانشجویی فرهنگیان خراسان رضوی

91. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی

92. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

93. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی/ پردیس شهید باهنر بیرجند

94. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی/مرکز شهیدرجایی تربت حیدریه

95. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان ایلام / پردیس شهید مدرس

96. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان فارس

97. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی/پردیس ثامن الحجج

98. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل / پردیس علامه طباطبایی

99. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی/ پردیس علامه امینی

100. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین / پردیس شهید رجایی

101. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه / پردیس شهید رجایی

101. بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گلستان / پردیس امام خمینی کاشان

انتهای پیام/

دیگر خبرها

 • نامه وزیرعلوم درباره دانشگاه فرهنگیان خلاف سند تحول بنیادین و منویات رهبر انقلاب است
 • وزیر علوم استفاده از دانش آموختگان دانشگاه‌ها در آموزش و پرورش را خواستار شد
 • آیا کرونا برای مردم عادی شده است؟
 • معلمی که ۲۹ سال در شیفت دوم رایگان تدریس می کند
 • معلم کرجی ایثار را در مقابل کرونا معنا بخشید
 • وزیر علوم استفاده از دانش آموختگان دانشگاه ها در آموزش و پرورش را خواستار شد
 • ناگفته‌های طلبه جهادگری که رهبر انقلاب از وی نام بردند
 • کشف سلول‌های مغزی که ترس و اضطراب را کنترل می‌کنند
 • مدارس ویژه برای طبقات ویژه/ دانش‌آموزان گرفتار چرخه‌ای ترسناک
 • فیلم‌های کوتاهی برای ناامید کردن و ترساندن مردم
 • زن بابای سینما این روزها مادری می کند!/ در دوران کرونا هرکس باید معلم و پیام آور خودش باشد/ خداوند روزی رسان روزهای سخت است!
 • محرومیت ۱۶ درصدی دانش‌آموزان چهارمحال و بختیاری از آموزش غیرحضوری
 • درمان ترس از تاریکی در کودکان
 • ترس عجیب سرمربی پورتو از ایرانی ها ؛ در نشست خبری پیش از دیدار با مارسی لو رفت!
 • آموزش و پرورش ۶۰ هزار معلم کم دارد
 • ۳۰ هزار دانش‌آموز چهارمحال و بختیاری آموزش حضوری دریافت می‌کنند
 • آموزش و پرورش با کمبود ۶۰ هزار معلم مواجه است
 • خار در چشم، استخوان در گلو / شماره ۱۴۶ نشریه دانشجویی «نبض» منتشر شد
 • دانشگاه فرهنگیان تا مهر ۱۴۰۰ تعداد ۵۴ هزار معلم تربیت خواهد کرد