خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :

والیبال ایران در شرایطی از ساعت ۲۳:۳۰ امشب به مصاف برزیل رفت که در سه بازی قبلی خود با نمایشی نسبتا دور از انتظار با نتایج مشابه ۳ بر ۲ شکست را پذیرا شدند و در جدول چند پله سقوط کردند.

ترکیب اولیه تیم ملی والیبال ایران برابر برزیل:

سعید معروف، میلاد عبادی پور، سیدمحمد موسوی، صابر کاظمی، میثم صالحی، علی اصغر مجرد و آرمان صالحی(لیبرو)

 

ست اول: ایران ١٩ – برزیل ٢۵

* برزیل در ترکیب ابتدایی از رزنده پاسور اول خود استفاده نکرده است.


* امتیاز اول با سرویسی که پاسور برزیل به تور کوبید به ایران رسید.
* بعد از ثبت نتیجه ۲-۱ به سود ایران، برزیل با استفاده از توپ های برگشتی و دریافت های خوب در انتهای زمین سه امتیاز متوالی گرفت.
* ایران توسط میثم صالحی به امتیاز سرویس رسید تا بازی برابر ۴ شود.
* توپ گیری های خوب در زمین برزیل کار را برای ایران سخت کرده است.
* آلکنو در کنار زمین ابتدا با آرمان صالحی و سپس با موسوی به صحبت پرداخت.
* وقت استراحت فنی اول با حساب ۸ بر ۶ به سود برزیل ثبت شد.
* میلاد عبادی پور با یک اسپک بی دقت امتیاز نهم را به برزیل تقدیم کرد.
* با اینکه داور تشخیص داد اسپک بعدی عبادی پور هم به بیرون رفته و امتیاز را به برزیل داد، اما ویدیوچک نشان داد که توپ به دست مدافعان برزیل برخورد کرده و امتیاز به ایران رسید.
* برزیل به برتری خود با سه امتیاز ادامه می دهد؛ ۱۱-۸ به سود برزیل.
* سرویس خوب صابر کاظمی دریافت برزیل را دچار مشکل کرد و با اشتباه آلن سوزا ایران به امتیاز ۱۰ رسید.
* داور به خاطر خطای موسوی روی تور امتیاز را به برزیل داد، اما آلکنو و معروف به شدت به تصمیم داور معترض شدند. حتی درخواست بازبینی ایران هم مورد قبول قرار نگرفت و در نهایت داور یک کارت زرد هم به آلکنو نشان داد.
* بعد از این اتفاق برزیل به دو امتیاز متوالی دیگر رسید؛ ۱۴-۱۰ به سود برزیل.
* آلکنو با ثبت این نتیجه وقت استراحت گرفت تا روند امتیازگیری برزیل را متوقف کند.
* بعد از این وقفه هم موسوی توسط داگلاس دفاع شد تا برزیل به امتیاز ۱۵ برسد.
* یک امتیاز سرویس برای برزیل شرایط ایران را بدتر کرد.
* وقت استراحت فنی دوم با حساب ۱۶-۱۰ به سود برزیل ثبت شد.

* آلکنو دو تعویض را انجام داد؛ کریمی به جای معروف و سعادت به جای کاظمی.
* کریمی به محض ورود با دو پاس سرعتی به موسوی، روند امتیازگیری برزیلی ها را قطع کرد.
* تغییرات صورت گرفته تا حدودی روند بازی را تغییر داد و ایران اختلاف را به سه امتیاز رساند؛ ۱۷-۱۳ به سود برزیل.
* سرویس خوب سعادت با دفاعی در زمین ایران همراه نشد.
* میلاد عبادی پور بار دیگر دفاع شد و امتیاز ۲۱ به برزیل رسید.
* با ثبت نتیجه ۲۱-۱۴ به سود برزیل، آلکنو یک بار دیگر وقت استراحت گرفت.
* بعد از این وقفه هم بردیا سعادت توسط لوکارلی دفاع شد تا اختلاف به ۸ امتیاز برسد.
* بردیا بالاخره نوار امتیازگیری برزیل را قطع کرد.
* با سرویس خوب عبادی پور، ایران اختلاف را کاهش داد.
* امیرحسین اسفندیار به جای مجرد به زمین رفت و در خط سرویس قرار گرفت.
* با این تغییر و سرویس های خوب اسفندیار، ایران دو امتیاز متوالی با دفاع روی تور و استفاده از توپ برگشتی گرفت.
* سرمربی برزیل مجبور شد وقت استراحت بگیرد تا این روند را متوقف کند؛ ۲۳-۱۹ به سود برزیل.
* برزیل به امتیاز ۲۴ رسید.
* در نهایت برزیل ۲۵-۱۹ توانست ست اول را به سود خود رقم بزند.

 

ست دوم: ایران ٢۵ – برزیل ٢٣

* آلکنو تیمش را با همان ترکیب ابتدایی وارد زمین کرد.
* برزیل ست دوم را هم بهتر آغاز کرد و ۲-۰ پیش افتاد.
* بعد از اینکه ایران بازی را به تساوی ۲-۲ کشاند، سعید معروف توپ حاصل از اسپک برزیلی ها را به زمین بازگرداند؛ اتفاقی که البته به امتیازگیری ایران منجر نشد.
* صابر کاظمی با یک سرویس خوب و مکمل آن یک اسپک فوق العاده ایران را ۴-۳ پیش انداخت.
* یک دفاع خوب از عبادی پور برابر آلن، برتری ایران را به عدد ۲ رساند.
* سیدمحمد موسوی یک امتیاز سرویس گرفت.
* ایران ۸-۵ وقت استراحت فنی اول را به سود خود رقم زد.

* بعد از یک رالی نسبتا طولانی، صابر کاظمی توپ را به بیرون زد تا برزیل به امتیاز ششم برسد.
* برزیل اختلاف را به یک امتیاز کاهش داد.
* صابر کاظمی با دفاع لوکارلی، برتری ۱۰-۷ را به سود ایران رقم زد.
* برزیلی ها یکی پس از دیگری توانستند امتیازات را جبران کنند و بازی را به تساوی ۱۰-۱۰ بکشانند.
* آلکنو وقت استراحت گرفت و به صابر کاظمی نکاتی را یادآور شد.
* بعد از اینکه میثم صالحی به روند امتیازگیری برزیل پایان داد، مجرد تک دفاع فوق العاده ای داشت؛ ۱۲-۱۰ به سود ایران.
* با سرویس خوبی که لوکارلی زد، برزیل توانست بازی را در امتیاز ۱۳ برابر کند.
* با سرویس خوب صالحی و در ادامه اسپک کاظمی، ایران وقت استراحت فنی دوم را ۱۶-۱۴ به سود خود پایان برد.

* صابر کاظمی بار دیگر دفاع شد تا بازی در امتیاز ۱۷ برابر شود.
* سرویس خوب داگلاس کار را برای ایران سخت کرد و برزیل این بار پیش افتاد.
* آلمیدا وارد زمین برزیل شد؛ بازیکنی که ماسک به صورتش زده و بازی می کند.
* آلکنو با ثبت نتیجه ۲۰-۱۹ به سود برزیل درخواست وقت استراحت کرد.
* برای دومین بار حضور والاس در دفاع روی تور برزیل به عنوان بازیکن تعویضی موثر نبود.
* امتیاز ۲۱ در شرایطی برای ایران به دست آمد که لیبروی برزیل توپ را گم کرده بود!
* امیرحسین اسفندیار به جای مجرد وارد زمین شد و در خط سرویس قرار گرفت، اما توپ را به بیرون زد.
* بعد از تساوی ۲۲-۲۲ سعادت به جای معروف برای کمک به دفاع روی تور وارد زمین شد.
* این تعویض مثمرثمر بود ایران زودتر به امتیاز ۲۳ رسید.
* سرمربی برزیل وقت استراحت گرفت.
* صابر کاظمی بعد از این وقفه با یک سرویس فوق العاده زیرکانه، امتیاز ۲۴ را به حساب ایران واریز کرد.
* سرمربی برزیل بار دیگر تایم اوت گرفت.
* امتیاز با یک دفاع برای ایران به دست آمد.
* ایران با حساب ۲۵-۲۳ ست دوم را به سود خود به پایان رساند.

ست سوم: ایران ١٩- برزیل ٢۵

* بعد از کسب امتیاز اول توسط ایران در ست سوم، روی امتیاز دوم ایران اتفاق عجیبی رخ داد.
* در حالی که لوکارلی در حال صحبت با داور دوم بود، داور اول اجازه زدن سرویس را به صابر کاظمی داد و امتیاز به ایران رسید. این اتفاق با اعتراض بازیکنان و کادرفنی برزیل همراه شد.
* برزیل سه امتیاز متوالی در ادامه گرفت و ۳-۲ پیش افتاد.
* بعد از امتیاز سوم یکی از بازیکنان برزیل وارد زمین ایران شد و کری خوانی کرد؛ اتفاقی که با واکنش بازیکنان و کادرفنی ایران همراه بود.
* با توجه به صدایی که شبیه به تماشاگران از سوی ذخیره های ایران به گوش می رسد، برزیلی ها وارد فاز کری خوانی شدند. این اتفاق در نهایت با کارت زرد داور به لوکارلی همراه شد.
* با سرویسی که صالحی زد و امتیاز گرفت، دو تیم در امتیاز ۴ برابر شدند.
* ایران ۵-۴ پیش افتاد و روی توپ بعدی سعید معروف از روی نیمکت ایران هم عبور کرد، اما نتوانست توپ را به زمین بازگرداند.
* برزیلی ها با سرویس ها و دریافت های خوب دو امتیاز پیش افتادند؛ ۸-۶ به سود برزیل.

* با افزایش اختلاف آلکنو درخواست وقت استراحت کرد.
* در ادامه ایران با استفاده از توپ های برگشتی اختلاف را به عدد یک رساند؛ ۱۰-۹.
* با دو اسپک متوالی که صالحی از دست داد، نتیجه ۱۴-۱۰ به سود برزیل شد.
* سرویس های ایران یکی پس از دیگری از دست می رود.
* وقت استراحت فنی دوم با حساب ۱۶-۱۲ به سود برزیل رقم خورد.
* موسوی هم سرویس خود را به بیرون زد و ویدیوچک ایران هم ثمری نداشت.
* برزیل همچنان برتری ۴ امتیازی را حفظ کرده؛ ۱۸-۱۴ به سود برزیل.

* با افزایش اختلاف آلکنو درخواست وقت استراحت کرد.
* در ادامه ایران با استفاده از توپ های برگشتی اختلاف را به عدد یک رساند؛ ۱۰-۹.
* با دو اسپک متوالی که صالحی از دست داد، نتیجه ۱۴-۱۰ به سود برزیل شد.
* سرویس های ایران یکی پس از دیگری از دست می رود.
* وقت استراحت فنی دوم با حساب ۱۶-۱۲ به سود برزیل رقم خورد.
* موسوی هم سرویس خود را به بیرون زد و ویدیوچک ایران هم ثمری نداشت.
* برزیل همچنان برتری ۴ امتیازی را حفظ کرده؛ ۱۸-۱۴ به سود برزیل.

* با حرکت زیرکانه فرناندو اختلاف امتیاز به عدد ۵ رسید؛ ۲۰-۱۵ به سود برزیل.
* با دفاع خوب موسوی ایران فاصله را به سه امتیاز رساند.
* اسفندیار بازهم به جای مجرد برای زدن سرویس وارد زمین شد.
* برزیل با استفاده از اشتباهات در زمین ایران برتری خود را حفظ کرده؛ ۲۲-۱۹.
* ست سوم با حساب ۲۵-۱۹ به سود برزیل به پایان رسید.

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: پارس فوتبال

کلیدواژه: وقت استراحت فنی دوم وقت استراحت گرفت استفاده از توپ امتیاز متوالی بیرون زد صابر کاظمی برای ایران سود خود وارد زمین پیش افتاد سه امتیاز برزیلی ها سرویس خوب عبادی پور ۱۴ به سود بار دیگر سرویس ها ایران هم دفاع شد روی تور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۵۷۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

گوینده و مجری زن با سابقه بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت +عکس

فوری/ معاون اول رئیسی منصوب شد /مخبر رقبا را کنار زد

ستاره سابق فوتسال ایران درگذشت

قیمت طلا پایین رفت

فرزانه معصومیان، بر اثر کرونا درگذشت

خبر بعدی:

قیمت انواع پودر قهوه در بازار چند؟

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  قیمت انواع پودر قهوه در بازار به شرح زیر است:

نام کالا قیمت(تومان) پودر کاکائو 100 گرمی فرمند 24,300 پودر قهوه ساییده کیسه ای کافئین بالا 60 گرمی بن‌مانو 26,100 پودر قهوه ساییده کیسه ای بدون کافئین 60 گرمی بن مانو 27,900 کافی میت 200 گرمی کوپا 28,800 کافی میکس کلاسیک 12 عددی مولتی کافه 34,200 کاپوچینو 12 عددی 216 گرمی پگاه 32,400 هات چاکلت 10 عددی 180 گرمی اکشن 38,000

انتهای پیام/

دیگر خبرها

 • اصغر شرفی: المپیک را با سفر توریستی اشتباه گرفتند / به زور قهوه و چای که نمی شود در المپیک مدال گرفت!
 • اصغر شرفی: المپیک را با سفر توریستی اشتباه گرفتند / به زور قهوه و چایی که نمی شود در المپیک مدال گرفت!
 • پای زیبا داشته باشیم / 7 راهکار برای لایه برداری از پا
 • تلف شدن1قلاده خرس قهوه‌ای درمریوان
 • تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای درمریوان
 • آشنایی با 4 عامل اصلی کوچک شدن مغز
 • کشف لاشه یک قلاده خرس قهوه‌ای در مریوان
 • تلف شدن یک قلاده خرس قهوه ای در مریوان
 • ویدئو: خلاصه بازی مکزیک صفر (۱) – برزیل صفر (۴)
 • لاشه یک قلاده خرس قهوه‌ای در مریوان کشف شد
 • خلاصه بازی مکزیک (1) 0-0 (4) برزیل (المپیک توکیو 2020)
 • ویدیو| خلاصه بازی مکزیک ۰ (۱)-(۴) ۰ برزیل
 • نوشیدنی داغ خطر سرطان را بالا می‌برد
 • پرسپولیسی ها راهی سفر شدند
 • برگزاری برنامه فرهنگی «سفری به سرزمین امام مهربانی» در برلین
 • لاشه یک قلاده خرس قهوه‌ای در زیستگاه‌های مریوان کشف شد
 • رزنده: مقابل ژاپن حمله را از سرویس شروع کردیم/ بازی بزرگی در پیش داریم
 • توکیو ۲۰۲۰: صعود آمریکا به نیمه نهایی بسکتبال المپیک
 • واکاوی کاهش نرخ امید به زندگی در سرزمین رویاها/ وقتی آمریکایی ها از زندگی سیر می شوند!
دیگران می‌خوانند: