بنا بر اظهار رئیس سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی دولت در سال ۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. «دنیای‌اقتصاد» با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای نرخ تسعیر ارز، میزان صادرات و رقم درآمدهای حاصل از صادرات نفت را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است. بنا بر این برآورد، میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۸۵ درصد و در حالت حداقلی ۲۲ درصد رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۹ خواهد بود.

با این حساب، تامین منابع جایگزین نفت اجتناب‌ناپذیر است.

 

 

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اخیرا پیش‌بینی‌ها از درآمدهای نفتی دولت در سال پیش رو را حدود ۵۰ هزار میلیارد تومن اعلام کرد. پرسش اینجاست که معادل دلاری این درآمد چقدر است و چه مقدار از منابع ارزی پیش‌بینی شده در قانون بودجه با این درآمد محقق خواهد شد؟ به‌طور معمول پیش‌بینی از درآمدهای نفتی وابستگی بسیاری به پیش‌بینی‌ها از میزان فروش نفت، قیمت نفت و همچنین نرخ تسعیر ارز دارد. از این رو واکاوی مبلغ اعلام شده برای درآمدهای نفتی دولت توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره مقدار حدودی این متغیرها به دست دهد. بر اساس تخمین «دنیای اقتصاد» از سه سناریوی ممکن برای تعیین نرخ ارز مبنا، درآمدهای نفتی دولت در سال‌جاری رقمی بین ۲/ ۳ و ۱۲ میلیارد دلار خواهد شد که در هر صورت نسبت به رقم حدودا ۱۴ میلیاردی مشخص شده در قانون بودجه، کسری قابل توجهی دارد. بنابر این تخمین‌ها، درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی فروش نفت ایران در سال‌جاری، با در نظر گرفتن کمترین نرخ ارز، با فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای و با در نظر گرفتن بیشترین نرخ ارز، با فروش حدود ۴۴۰ هزار بشکه نفت در روز میسر می‌شود.

 

جایگاه نفت در اقتصاد ایران

 

درآمدهای نفتی تا پیش از اعمال دور جدید تحریم‌های نفتی و بانکی نقش مهمی در تامین منابع بودجه عمومی داشت. در سال ۹۶ حداقل یک‌سوم منابع بودجه عمومی و نزدیک به ۷۰ درصد جریان تجارت کشور وابسته به نفت بوده است. در سال‌جاری و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، قابل پیش‌بینی است که اتکای دولت بر این منبع مهم درآمدی نمی‌تواند مانند گذشته باشد. اقدام دولت مبنی بر فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه نیز گواه دیگری است که دولت در پی پر کردن جای خالی نفت از طریق راهکارهایی نوین است. اما سوال اینجاست که جای خالی نفت در اقتصاد ایران چقدر بزرگ است و شکاف منابع و مصارف دولت در سال پیش رو چقدر خواهد شد؟

 

برای بررسی مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شده لازم است ابتدا به دو پرسش مهم پاسخ دهیم. نخست اینکه سهم دولت از کل درآمدهای نفتی چند درصد است و دوم اینکه درآمدهای ارزی نفت با چه نرخ تسعیر ارزی به ریال تبدیل می‌شود. با پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان تخمینی از میزان فروش روزانه نفت و تصور سیاست‌گذاران اقتصادی دولت از میزان کسری درآمدهای نفتی دولت به دست آورد.

 

سهم دولت از درآمدهای نفتی

 

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، ۵/ ۴۹ درصد از کل درآمدهای نفتی کشور باید در اختیار دولت قرار بگیرد. همچنین ۳۶ درصد از این درآمدها باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، و ۵/ ۱۴ درصد باقی‌مانده نیز نصیب شرکت ملی نفت می‌شود. با این حال اغلب دولت با اذن رهبری بخشی از سهم صندوق توسعه ملی را نیز برای هزینه‌های جاری خود برداشت می‌کند. بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور ۲۰ درصد خواهد بود و به این ترتیب سهم دولت از این درآمدها به ۵/ ۶۵ درصد می‌رسد. به این ترتیب اگر طبق پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، در این صورت کل درآمدهای نفتی کشور باید رقمی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان باشد.

 

معمای نرخ تسعیر ارز

 

برای تبدیل رقم ۷۷ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی به ارزش دلاری، لازم است شاخصی از نرخ تسعیر ارز در نظر بگیریم. درواقع لازم است بدانیم که بانک مرکزی با چه نرخ ارزی این درآمدها را به ریال تبدیل کرده و به دولت تحویل می‌دهد. از آنجا که نرخ ارز مبنایی برای تبدیل درآمدهای دلاری به ریالی اعلام نشده است، در این گزارش سناریوهای متفاوتی برای نرخ ارز در نظر گرفته و پیش‌بینی‌ها از درآمد دلاری و میزان فروش نفت ایران در سال‌جاری را تخمین می‌زنیم.

 

سناریوی اول: فرض کنیم که تمام درآمدهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تسعیر شود. در این صورت درآمد ۷۷ هزار میلیاردی کشور از فروش نفت و میعانات گازی (که براساس درآمد ۵۰ هزار میلیاردی دولت از درآمدهای نفتی که باید ۵/ ۶۵ درصد درآمد کل فروش نفت باشد، آن را تخمین زدیم) حدودا معادل ۳/ ۱۸ میلیارد دلار خواهد شد. حتی در این صورت نیز، این درآمد از فروش نفت و گاز از رقم ۵/ ۲۲ میلیارد دلاری که در بودجه امسال برای درآمدهای نفتی و گازی در نظر گرفته شده به میزان قابل توجهی کمتر است.

 

با در نظر گرفتن پیش‌بینی درآمد ۳/ ۱۸ میلیارد دلاری از فروش نفت و با فرض اینکه میانگین قیمت نفت در سال پیش رو بشکه‌ای ۳۰ دلار باشد، میزان فروش نفت در سال‌جاری باید حدود یک میلیون و ۶۷۰ هزار بشکه در روز باشد.

 

سناریوی دوم: فرض کنیم که از ۵/ ۴۹ درصد درآمدهای نفتی کشور که به دولت اختصاص می‌یابد، نیمی از آن با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نیم دیگر با نرخ ارز نیمایی تسعیر شود. همچنین تصور کنیم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی که برابر با ۱۶ درصد از کل درآمدهای نفتی است با نرخ نیمایی تسعیر شود. در این صورت اگر نرخ ارز نیمایی را ۱۶ هزار تومان در نظر بگیریم، میانگین وزنی شاخص نرخ ارز حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به دست می‌آید. حال اگر این نرخ ارز را برای تبدیل درآمدهای ریالی و دلاری در نظر بگیریم، درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی کشور از محل فروش نفت حدودا معادل ۷/ ۶ میلیارد دلار خواهد شد. این درآمد نفتی با فرض اینکه قیمت نفت را ۳۰ دلار در نظر بگیریم، با فروش روزانه حدود ۶۱۲ هزار بشکه نفت میسر می‌شود. مقایسه این رقم ۷/ ۶ میلیارد دلاری با رقم ۵/ ۲۲ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی که در بودجه امسال تعیین شده، نشان از کسری شدید درآمدهای دولت از مسیر فروش نفت نسبت به پیش‌بینی بودجه دارد.

 

سناریوی سوم: حال فرض کنیم که تمام درآمدهای کشور از محل فروش نفت با نرخ ارز نیمایی تسعیر شود. اگر نرخ نیمایی ارز را ۱۶ هزار تومان در نظر بگیریم، ۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کشور در سال پیش‌رو برابر با ۸/ ۴ میلیارد دلار خواهد شد. این رقم تقریبا معادل ۲۱ درصد از درآمد نفتی ۵/ ۲۲ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده در بودجه امسال است. همچنین اگر قیمت نفت را بشکه‌ای ۳۰ دلار در نظر بگیریم، این درآمد با فروش حدودا روزی ۴۳۸ هزار بشکه نفت میسر می‌شود.

کسری درآمدهای دولت از محل فروش نفت

 

در قالب اولیه بودجه ۱۳۹۹، سهم ۵/ ۴۹ درصدی دولت از فروش نفت کشور حدودا ۱۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن ۱۶ درصد درآمد مازاد دولت از فروش نفت که درواقع از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، درآمد دولت از محل فروش نفت مجموعا باید به حدود ۱۴ میلیارد دلار برسد. حال می‌توان با استفاده از ارقامی که در سه سناریوی فوق تخمین زده شده، میزان تحقق این درآمدها را بسنجیم.

 

درسناریوی اول که درآمد کل کشور از فروش نفت ۳/ ۱۸ میلیارد دلار تخمین زده شد، سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت معادل حدود ۱۲ میلیارد دلار خواهد شد که نسبت به ۱۴ میلیارد دلار مشخص شده در بودجه حدودا ۱۴ درصد کسری در درآمدهای نفتی دولت را نشان می‌دهد. در واقع در بهترین سناریو از نظر درآمد دلاری، باز هم دولت نمی‌تواند به میزان درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه دست یابد.

 

در سناریوی دوم، که معقول‌تر و احتمالا نزدیک‌تر به حقیقت باشد، سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی معادل حدودا ۴/ ۴ میلیارد دلار خواهد شد که تنها حدود ۳۲ درصد از پیش‌بینی قانون بودجه را محقق می‌کند. درواقع با این سناریو، دولت نزدیک به ۵/ ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه را در اختیار نخواهد داشت.در سناریوی سوم، شاخص نرخ ارز را ۱۶ هزار تومان در نظر گرفتیم که منجر به تخمین درآمد ۸/ ۴ میلیارد دلاری کشور از محل فروش نفت شد. سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت از این درآمد معادل حدودا ۲/ ۳ میلیارد دلار خواهد شد که نسبت به ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده در بودجه کسری فاحشی بیش از ۱۰ میلیارد دلار خواهد داشت.

گزینه‌های پیش روی دولت

 

می‌توان با اطمینان گفت که دولت در سال‌جاری با کسری قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه است. شرایط جدیدی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده معلول عوامل سیاسی و اقتصادی مانند تحریم‌های نفتی و بانکی است و مادامی که این شرایط نامساعد بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد به تعادل و سطح رفاه پیشین بازگردد. سوالی که ذهن مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی را مشغول خود کرده این است که دولت چگونه می‌تواند منابع دیگری را برای تامین بودجه خود در نظر بگیرد. آنچه اکثر اقتصاددانان توصیه می‌کنند، مجموعه‌ای از اقدامات در بخش مالی و پولی است که بتواند اقتصاد ایران را در تعادل جدیدی که دیگر نفت موتور محرکه آن نیست تثبیت کند. اقداماتی چون ظرفیت‌سازی برای ایجاد بدهی و تامین کسری بودجه از طریق بازار بدهی، واگذاری سهام دولتی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی با استفاده از شفافیت تراکنش‌های بانکی و ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، مولدسازی زمین‌های منابع طبیعی و بازآفرینی و توسعه مناطق شهری و همچنین حذف یا کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌تواند برای عبور از این پیچ تاریخی موثر واقع شود.

 

درواقع این پیشنهادها بر اجتناب از پولی‌سازی کسری بودجه، اصلاح نظام ارزی و استفاده از ظرفیت‌های ذاتی اقتصاد ایران تمرکز دارند. به‌عنوان نمونه، اگر دولت نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز را رها کرده و به جای پرداخت یارانه ارزی، یارانه ریالی به مردم پرداخت کند، می‌تواند منابع مالی خود را متشکل‌تر کرده و از تعهدات جاری خود بکاهد. در این صورت هم دست بانک مرکزی برای کاهش نوسانات بازار ارز بازتر می‌شود، و هم منابع کشور برای جلوگیری از کاهش شدید رفاه مردم تقویت خواهد شد. در ماه‌های اخیر از چند روش برای تامین بودجه سخن رفته است؛ فروش بخشی از دارایی‌های دولتی، عرضه اوراق قرضه دولتی و اخذ وام از صندوق توسعه ملی. به نظر می‌رسد که دولت در تلاش است با همکاری بانک مرکزی مسیری شفاف و کارآمد برای تامین کسری بودجه خود فراهم کند. اگرچه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم بوده‌ایم، امید است که سیاست‌گذاران پولی و مالی برخلاف گذشته که ساده‌ترین مسیر برای تامین کسری بودجه، یعنی استقراض از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، انتخاب می‌شد، با استفاده از ابزارهای نوین ملی و پولی، کسری درآمدهای دولت را به گونه‌ای جبران کنند که فشار تورمی بیشتری به سفره‌های مردم تحمیل نشود. باید دید که دولت و بانک مرکزی در راستای این مهم تا چه اندازه توفیق خواهند یافت و اقتصاد ایران چگونه از این پیچ تاریخی عبور خواهد کرد.

 

برچسب هابودجه سالانه روزنامه دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد)

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: بودجه سالانه روزنامه دنیای اقتصاد دنیای اقتصاد آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو میلیارد دلار خواهد شد دولت از درآمدهای نفتی ۷۷ هزار میلیارد تومان ۵۰ هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شده در بودجه هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی دولت درآمدهای نفتی کشور کل درآمدهای نفتی صندوق توسعه ملی محل فروش نفت نظر گرفتن ۴ میلیارد دلار میلیارد دلاری نرخ تسعیر ارز ۶۵ درصدی دولت نظر بگیریم درصدی دولت دنیای اقتصاد سال پیش رو اقتصاد ایران نفتی دولت ۵ درصدی دولت ۴۲۰۰ تومانی قانون بودجه سال جاری فروش نفت دولت در سال بانک مرکزی برای تامین ۱۴ میلیارد میزان فروش کسری بودجه درآمد نفتی تسعیر شود هزار بشکه قیمت نفت نرخ ارز ۶۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت energytoday.ir بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۸۴۷۸۷۶۱ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

درخواست پدر روح‌الله زم از رییس قوه قضاییه

روحانی به مجلس احضار می‌شود

تصویری ماندگار از سیروس گرجستانی در نقش شهریار

عکس| "ابی" ریش خود را پس از ۵۰ سال تراشید

صوت/ این دولتم آخراشه، واقعا خسته نباشه با صدای میثم مطیعی

خبر بعدی:

در گفتگو با الف مطرح شد کرونا باردیگر بازار نفت را ترساند/

پایش بازار انرژی

 

 

 

 

پویایی های بازار

قیمت نفت برنت مجددا به زیر 43 دلار هر بشکه سقوط کرد. نگرانی حاصل از ظهور مجدد سیکل بیماری کووید-19 باعث تردید در بهبود وضعیت اقتصاد جهانی شد. در عین حال قیمت نفت در مقایسه با ماه آوریل که 16 دلار هر بشکه بیش نبود، بیشترین در 4 ماه اخیر است. چرا که عرضه کنندگان نسبت به کاهش عرضه خود همچنان متعهدند. قیمت نفت برنت در روز جمعه 42 دلار و 63 سنت و نفت وست تگزاس انترمدییت نیز به 40 دلار رسید.

 

تفسیر هفته

دائره رتبه بندی فیچ پیش بینی کرده نهایتا در 2020 اقتصاد جهانی 4.6 درصد کوچکتر خواهد شد، اما اقتصاد به سمت رکود بیشتر نخواهد رفت. به نظر فیچ شواهدی مانند بالا رفتن درصد خرده فروشی هر ماه نسبت به ماه قبل از بعد از آوریل در آمریکا، بریتانیا، و اسپانیا، بالارفتن درصد دارندگان شغل در آمریکا در ماه مه، بهبود شاخص PMI (شاخص مدیریت سفارش کالا) در ماه مه و ژوئن، و راه افتادن بخش ساختمان در کشورهای مختلف همه نشان دهنده بهبود اقتصاد در پس از توقف آن در دوران قله شیوع سرایت ویروس کروناست. فیچ در 2021 پیش بینی می کند که اقتصاد جهانی 4.9 درصد رشد داشته باشد. در 2022، 3.4 درصد احتمالا اقتصاد جهانی بزرگتر خواهد شد.

در ماه های پیش رو اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس 7.6 درصد کوچکتر خواهند شد. در بزرگترین رکود در تاریخ این کشورها، بدلیل ترکیب تاثیر بیماری کوید 19 و پایین آمدن قیمت نفت، بگزارش صندوق بین المللی پول همه شش کشور خلیج فارس بعلاوه ایران و عراق با مشکلات اقتصادی روبرو خواهند شد. از اول ژوئیه عربستان مالیات بر ارزش افزوده را سه برابر و به 15 درصد رساند. درآمدهای نفتی شش کشور عضو شورای همکاری 200 میلیارد دلار به نظر می رسد کمتر شود. امین ناصر، رئیس شرکت نفتی آرامکو به آینده بازار نفت خوشبین است. او معتقد است که تقاضا در نیمه دوم 2020 به 90 میلیون بشکه در روز در سطح جهانی می رسد. در بخش پایین دستی، تقاصا برای بنزین و نفت گاز و سوخت جت هر سه بیشتر از نیمه اول 2020 خواهند بود.

در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از دیدار از روسیه و کویت به دیدار امیر قطر شتافت. ترکیه در منازعه مابین قطر و سه کشور عربستان، امارات و بحرین، از قطر حمایت می کند. در چالش بازگرداندن هویت اسلامی به ایاصوفیا بعنوان یک مسجد توسط دولت ترکیه، ایالات متحده با تغییر این ساختمان از موزه به مسجد مخالفت کرد.

در ماه مه، اوپک 1.25 میلیون بشکه در روز از تولید خود کاست. در ماه ژوئن، مجددا اوپک 1.84 میلیون بشکه در روز از نفت خود نسبت به ماه مه کم کرد. این کار در چارچوب توافق کاهش تولید نفت در پس از شیوع بیماری کووید-19 است. مجموعا اوپک پلاس 9.7 میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود کاست. صادارات کل نفت اوپک در ماه ژوئن برابر بوده است با 17.2 میلیون بشکه در روز. اوپک اعلام کرد که برای پس از ژوئیه هنوز تصمیمی برای کاستن همان مقدار از تولید خود مانند ماه های گذشته نگرفته است. چند کشور به پلاتس گفته اند که احتمال دارد اوپک کاهش تولید نفت خود را به 7.7 میلیون بشکه در روز برساند. در این میان، نیجریه از کاهش تولید کمتر تبعیت می کند. محمد بن سلمان دو روز قبل با رئیس جمهور نیجریه تلفنی گفت و گو کرد. قیمت های نفت در سه ماهه دوم 2020 از رشد عجیبی برخوردار بودند. به یکباره قیمت نفت 80 درصد رشد داشته و از 16 دلار به 40 دلار رسید. این تغییر بزرگ آخرین بار در 1990 در پس از حمله عراق به کویت در سه ماهه سوم 1990 اتفاق افتاد. با این همه قیمت نفت همچنان نسبت به روز اول 2020، 34 درصد کمتر است. قرار است که در 15 ژوییه (25 تیرماه) کمیته نظارتی وزرای نفت اوپک به همراه وزیر انرژی روسیه با یکدیگر برای بررسی بازار نفت ملاقات داشته باشند. در گذشته اوپک پلاس توافق کرده بود که از ابتدای 2021 کاهش تولید ر ا به 5.8 میلیون بشکه در روز برساند.

بنابر یک نظرسنجی توسط رویترز، قیمت نفت برنت در سال 2020 در اطراف 40 دلار بازی کرده و در انتهای سال به تدریج قیمت بالا خواهد رفت. این نظرسنجی در ماه گذشته نشان می داد که متوسط قیمت نفت در نظر 45 کارشناس نفت 37.58 دلار بوده است، اما در ماه ژوئن نظرسنجی نشان می دهد که کارشناسان معتقدند این قیمت به 40.41 دلار هر بشکه می رسد.

بنابر گزارش مودی، شیوع بیماری کووید-19 و قرنطینه شدن پس از آن، موجب فاصله گرفتن مردم از مصرف بیش از اندازه سوختهای فسیلی شده، زیرا حمل ونقل و سفرهای تجارتی بسیار کمتر شده است. در عوض کیفیت هوا در اکثر شهرهای جهان بهتر شده است. شاید این آخرین فرصت برای بشر در جهت کم کردن مصرف سوختهای فسیلی و گذار به انرژی های نو باشد. آژانس بین المللی انرژی نیز در گزارشی خاطرنشان کرده است که برای رسیدن به انتشار صفر گازهای گلخانه ای نیازمند شتاب در نوآوری در انرژی های پاک هستیم.

مقدار نفت موجود در انبارهای مناطق مختلف ایالات متحده آمریکا به بیشترین مقدار خود در طول تاریخ رسید. در 20 ماه ژوئن این مقدار به 541 میلیون بشکه رسید. رکورد قبلی در 2017 بود که مقدار آن به 536 میلیون بشکه رسیده بود. در همین حال در روز پنج شنبه دوم ژوئیه تنها در آمریکا تعداد 55 هزار نفر مبتلا به بیماری کرونا ثبت شدند. همچنین با توجه به پایین بودن قیمت نفت و هزینه های بالا برای تولید کنندگان نفت شیل آمریکا، بانک های طرف مذاکره با شرکت های نفتی، شرایط خود را برای اعطای تسهیلات سخت تر کرده اند. قیمت 40 دلار هر بشکه برای نفت تگزاس، از نقطه سربسری برای تولید شیل پایین تر بوده و به همین جهت بانکها برای اعطای وام های جدید، شرایط بیشتری را قرار داده اند. شرط ارزیابی دقیقتر از مقدار دارایی شرکتهای نفتی در زمان اخذ وام فعلا مقدار وام های داده شده را نسبت به سال قبل کمتر نموده است.

در پی بروز تنش در امتداد مرزهای چین و هند در منطقه لدخ در شمال کشمیر، کالاهای وارداتی هند از چین در بنادر و فرودگاه های هندی رسوب کرده اند. مقامات هندی شرایط سختی را برای اعطای مجوز جهت کالاهای چینی اکنون اتخاذ کرده اند. در 2019، هند 70 میلیارد دلار واردات مستقیم از چین داشته است. صاحبان کالاهایی مانند تلفن همراه و سایر کالاهای الکترونیک از تاخیر در مبادی ورودی چینی گله مند هستند. بصورت متوسط هفته ای یک میلیارد دلار کالاهای الکترونیک و تلفن همراه از چین وارد هند می شود. هند در یک اقدام عجیب استفاده از 59 اپلیکیشن چینی همراه تلفن های موبایل را ممنوع ساخت. همچنین از ورود شرکت های چینی در مناقصه مربوط به احداث اتوبان در هند جلوگیری کرد.

نروژ در صدد است که اکتشافات نفتی خود را در شمالگان توسعه دهد. این کشور در اقیانوس منجمد شمالی یک استان نفتی تعریف کرده، 136 پروژه را مشخص نموده و به مزایده گذارده است. 125 پروژه در دریای بارنتز است که دراین دریا نروژ و روسیه دارای ساحل، آب های سرزمینی، و مناطق اقتصادی ویژه هستند. نروژ بزرگترین تولیدکننده اروپایی نفت خام است. تابحال نروژ صندوق توسعه ملی با هزار میلیارد دلار را از درآمدهای نفت خام درست کرده است. علاقه به استخراج انرژی از منطقه قطب شمال بعلاوه مسئله کشتیرانی، وضعیت صلح آمیز قطب شمال را اکنون در پس از سه دهه وضعیت با ثبات این منطقه زیر سئوال برده است. در پس از فروپاشی اتحاد شوروی، بنظر می رسید که نیروهای رقیب سعی در دور نگاه داشتن این منطقه از رقابت های مابین خود دارند. احتمال وجود منابع نفت، گاز و الماس در زیر یخ های اقیانوس منجمد شمالی چالشی را میان همسایگان حوزه این اقیانوس به وجود آورده است.

به گفته اداره ملی اقیانوس و اتمسفر آمریکا در دو دهه اخیر به علت انتشار گازهای گلخانه ای، تغییراتی در اقیانوس منجمد شمالی به وجود آمده است. این تغییرات موجب شده که کشورها در چند قدمی تحقق رؤیای اکتشاف و استخراج منابع مخفی آن قرار گیرند. شرکت های نفتی بین المللی (IOC) در پی کاوش و استخراج منابع نفت و گاز از نقاطی از کره زمین هستند که تاکنون کشف و یا برداشت نشده است. حوزه های نفتی اثبات شده که به دلیل عمق کم و یا فشار مخزن براحتی قابل دسترس بودند، کم و بیش توسط بشر کشف و استخراج صورت گرفته است. اما نقاطی مانند دو قطب که دور از دسترس و پوشیده از یخ و برف هستند به تازگی نظر این گونه شرکت ها را به سوی خود جلب نموده است.

افزایش درجه حرارت زمین و آب شدن بخشی از یخ های دائمی قطب شمال تحولات ژئوپلتیکی، سیاسی و اجتماعی بدنبال داشته است. افزایش دما در قطب شمال بیشتر از بقیه مناطق کره زمین بوده است. حتی موانع ژئوپلتیکی گذشته را از میان برده است. شرکت نفت اکوینر (استات اویل سابق) در سالهای گذشته در کنار مرزهای آبی روسیه در دریای برانتز اکتشافاتی را انجام داد، اما چندان چذاب نبود. اینک اکوینر در مناطق شمالی تر به گمانه زنی پرداخته است. شکل زیر مناطقی که فعالیتهای نفتی نروژ در آن جا هستند را نشان می دهد.

 

دیگر خبرها

 • زیر و بم فروش سهام عدالت
 • وزیر نفت یمن از توافق‌ نفتی دولت مستعفی و ائتلاف سعودی پرده برداشت
 • فروش 30 درصد سهام عدالت برای مالکان مستقیم+جزئیات
 • امکان فروش سهام عدالت فراهم شد
 • شلیک‌های حاجی صفی نفتی‌ها را سوزاند
 • تاثیر مستقیم کاهش قیمت نفت بر سقوط اقتصادهای نفتی
 • فروش سهام عدالت در کارگزاری های بورسی آزاد شد
 • امکان فروش سهام عدالت برای همه کسانی که روش مستقیم راانتخاب کردند
 • شرکت پایانه‌های نفتی نگاه ویژه‌ای به بومی‌سازی تجهیزات دارد
 • فروش 30 درصد سهام عدالت برای مالکان مستقیم آزاد شد
 • برگشت خوش بینی به بازار نفت برای 2021
 • شفاف سازی سخنگوی در مورد برخی ابهامات در فروش سهام عدالت
 • فروش ۳۰ درصد سهام عدالت برای مالکان مستقیم آزاد شد
 • کسری بودجه سنگین در پی اختلال در صادرات/ دولت ضمیمه بودجه را تقدیم مجلس کند
 • فروش سهام عدالت آزاد شد
 • فروش سهام عدالت برای همگان آزاد شد
 • شفاف سازی ابهام فروش سهام عدالت
 • چه کسانی می‌توانند از امروز سهام عدالت خود را بفروشند؟
 • سهم فرودستان از پول نفت