خبرگزاری آریا- بازیکنان جوان ایران نمایشی امیدوار کننده را برابر تیم قدرتمند برزیل داشتند.
به گزارش آریا، در چارچوب رقابت های لیگ ملت های والیبال تیم های ایران و برزیل از ساعت 23:30 به مصاف هم رفتند. این بازی در ست اول با نتیجه 25 بر 19 به سود برزیل به پایان رسید. در ست دوم ایران موفق شد 25 بر 23 پیروز شود و بازی را 1-1 به تساوی بکشاند.

در ست سوم برزیل 25 بر 19 پیروز شد. در ست چهارم نیز برزیل 25 بر 21 پیروز شد تا در مجموع برزیل 3 بر 1 ایران را شکست دهد. در ست چهارم ایران چندین امتیاز از برزیل عقب بود اما سرویس های اسفندیار و آبشارهای بردیا سعادت بازی را نزدیک کرد.
ست اول: ایران ١٩ - برزیل ٢5
* برزیل در ترکیب ابتدایی از رزنده پاسور اول خود استفاده نکرده است. 
* امتیاز اول با سرویسی که پاسور برزیل به تور کوبید به ایران رسید.
* بعد از ثبت نتیجه 2-1 به سود ایران، برزیل با استفاده از توپ های برگشتی و دریافت های خوب در انتهای زمین سه امتیاز متوالی گرفت.
* ایران توسط میثم صالحی به امتیاز سرویس رسید تا بازی برابر 4 شود.
* توپ گیری های خوب در زمین برزیل کار را برای ایران سخت کرده است.
* آلکنو در کنار زمین ابتدا با آرمان صالحی و سپس با موسوی به صحبت پرداخت.
* وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 6 به سود برزیل ثبت شد.
* میلاد عبادی پور با یک اسپک بی دقت امتیاز نهم را به برزیل تقدیم کرد.
* با اینکه داور تشخیص داد اسپک بعدی عبادی پور هم به بیرون رفته و امتیاز را به برزیل داد، اما ویدیوچک نشان داد که توپ به دست مدافعان برزیل برخورد کرده و امتیاز به ایران رسید.
* برزیل به برتری خود با سه امتیاز ادامه می دهد؛ 11-8 به سود برزیل.
* سرویس خوب صابر کاظمی دریافت برزیل را دچار مشکل کرد و با اشتباه آلن سوزا ایران به امتیاز 10 رسید.
* داور به خاطر خطای موسوی روی تور امتیاز را به برزیل داد، اما آلکنو و معروف به شدت به تصمیم داور معترض شدند. حتی درخواست بازبینی ایران هم مورد قبول قرار نگرفت و در نهایت داور یک کارت زرد هم به آلکنو نشان داد.
* بعد از این اتفاق برزیل به دو امتیاز متوالی دیگر رسید؛ 14-10 به سود برزیل.
* آلکنو با ثبت این نتیجه وقت استراحت گرفت تا روند امتیازگیری برزیل را متوقف کند.
* بعد از این وقفه هم موسوی توسط داگلاس دفاع شد تا برزیل به امتیاز 15 برسد.
* یک امتیاز سرویس برای برزیل شرایط ایران را بدتر کرد.
* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16-10 به سود برزیل ثبت شد.
* آلکنو دو تعویض را انجام داد؛ کریمی به جای معروف و سعادت به جای کاظمی.
* کریمی به محض ورود با دو پاس سرعتی به موسوی، روند امتیازگیری برزیلی ها را قطع کرد.
* تغییرات صورت گرفته تا حدودی روند بازی را تغییر داد و ایران اختلاف را به سه امتیاز رساند؛ 17-13 به سود برزیل.
* سرویس خوب سعادت با دفاعی در زمین ایران همراه نشد.
* میلاد عبادی پور بار دیگر دفاع شد و امتیاز 21 به برزیل رسید.
* با ثبت نتیجه 21-14 به سود برزیل، آلکنو یک بار دیگر وقت استراحت گرفت. 
* بعد از این وقفه هم بردیا سعادت توسط لوکارلی دفاع شد تا اختلاف به 8 امتیاز برسد.
* بردیا بالاخره نوار امتیازگیری برزیل را قطع کرد.
* با سرویس خوب عبادی پور، ایران اختلاف را کاهش داد.
* امیرحسین اسفندیار به جای مجرد به زمین رفت و در خط سرویس قرار گرفت. 
* با این تغییر و سرویس های خوب اسفندیار، ایران دو امتیاز متوالی با دفاع روی تور و استفاده از توپ برگشتی گرفت.
* سرمربی برزیل مجبور شد وقت استراحت بگیرد تا این روند را متوقف کند؛ 23-19 به سود برزیل.
* برزیل به امتیاز 24 رسید. 
* در نهایت برزیل 25-19 توانست ست اول را به سود خود رقم بزند.

ست دوم: ایران ٢5 - برزیل ٢٣
* آلکنو تیمش را با همان ترکیب ابتدایی وارد زمین کرد.
* برزیل ست دوم را هم بهتر آغاز کرد و 2-0 پیش افتاد.
* بعد از اینکه ایران بازی را به تساوی 2-2 کشاند، سعید معروف توپ حاصل از اسپک برزیلی ها را به زمین بازگرداند؛ اتفاقی که البته به امتیازگیری ایران منجر نشد. 
* صابر کاظمی با یک سرویس خوب و مکمل آن یک اسپک فوق العاده ایران را 4-3 پیش انداخت.
* یک دفاع خوب از عبادی پور برابر آلن، برتری ایران را به عدد 2 رساند.
* سیدمحمد موسوی یک امتیاز سرویس گرفت.
* ایران 8-5 وقت استراحت فنی اول را به سود خود رقم زد.
* بعد از یک رالی نسبتا طولانی، صابر کاظمی توپ را به بیرون زد تا برزیل به امتیاز ششم برسد.
* برزیل اختلاف را به یک امتیاز کاهش داد.
* صابر کاظمی با دفاع لوکارلی، برتری 10-7 را به سود ایران رقم زد.
* برزیلی ها یکی پس از دیگری توانستند امتیازات را جبران کنند و بازی را به تساوی 10-10 بکشانند.
* آلکنو وقت استراحت گرفت و به صابر کاظمی نکاتی را یادآور شد.
* بعد از اینکه میثم صالحی به روند امتیازگیری برزیل پایان داد، مجرد تک دفاع فوق العاده ای داشت؛ 12-10 به سود ایران.
* با سرویس خوبی که لوکارلی زد، برزیل توانست بازی را در امتیاز 13 برابر کند.
* با سرویس خوب صالحی و در ادامه اسپک کاظمی، ایران وقت استراحت فنی دوم را 16-14 به سود خود پایان برد.
* صابر کاظمی بار دیگر دفاع شد تا بازی در امتیاز 17 برابر شود. 
* سرویس خوب داگلاس کار را برای ایران سخت کرد و برزیل این بار پیش افتاد.
* آلمیدا وارد زمین برزیل شد؛ بازیکنی که ماسک به صورتش زده و بازی می کند.
* آلکنو با ثبت نتیجه 20-19 به سود برزیل درخواست وقت استراحت کرد.
* برای دومین بار حضور والاس در دفاع روی تور برزیل به عنوان بازیکن تعویضی موثر نبود.
* امتیاز 21 در شرایطی برای ایران به دست آمد که لیبروی برزیل توپ را گم کرده بود!
* امیرحسین اسفندیار به جای مجرد وارد زمین شد و در خط سرویس قرار گرفت، اما توپ را به بیرون زد.
* بعد از تساوی 22-22 سعادت به جای معروف برای کمک به دفاع روی تور وارد زمین شد.
* این تعویض مثمرثمر بود ایران زودتر به امتیاز 23 رسید.
* سرمربی برزیل وقت استراحت گرفت.
* صابر کاظمی بعد از این وقفه با یک سرویس فوق العاده زیرکانه، امتیاز 24 را به حساب ایران واریز کرد.
* سرمربی برزیل بار دیگر تایم اوت گرفت.
* امتیاز با یک دفاع برای ایران به دست آمد.
* ایران با حساب 25-23 ست دوم را به سود خود به پایان رساند.

ست سوم: ایران ١٩- برزیل ٢5
* بعد از کسب امتیاز اول توسط ایران در ست سوم، روی امتیاز دوم ایران اتفاق عجیبی رخ داد. 
* در حالی که لوکارلی در حال صحبت با داور دوم بود، داور اول اجازه زدن سرویس را به صابر کاظمی داد و امتیاز به ایران رسید. این اتفاق با اعتراض بازیکنان و کادرفنی برزیل همراه شد. 
* برزیل سه امتیاز متوالی در ادامه گرفت و 3-2 پیش افتاد.
* بعد از امتیاز سوم یکی از بازیکنان برزیل وارد زمین ایران شد و کری خوانی کرد؛ اتفاقی که با واکنش بازیکنان و کادرفنی ایران همراه بود. 
* با توجه به صدایی که شبیه به تماشاگران از سوی ذخیره های ایران به گوش می رسد، برزیلی ها وارد فاز کری خوانی شدند. این اتفاق در نهایت با کارت زرد داور به لوکارلی همراه شد.
* با سرویسی که صالحی زد و امتیاز گرفت، دو تیم در امتیاز 4 برابر شدند.
* ایران 5-4 پیش افتاد و روی توپ بعدی سعید معروف از روی نیمکت ایران هم عبور کرد، اما نتوانست توپ را به زمین بازگرداند.
* برزیلی ها با سرویس ها و دریافت های خوب دو امتیاز پیش افتادند؛ 8-6 به سود برزیل.
* با افزایش اختلاف آلکنو درخواست وقت استراحت کرد.
* در ادامه ایران با استفاده از توپ های برگشتی اختلاف را به عدد یک رساند؛ 10-9.
* با دو اسپک متوالی که صالحی از دست داد، نتیجه 14-10 به سود برزیل شد.
* سرویس های ایران یکی پس از دیگری از دست می رود.
* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16-12 به سود برزیل رقم خورد.
* موسوی هم سرویس خود را به بیرون زد و ویدیوچک ایران هم ثمری نداشت.
* برزیل همچنان برتری 4 امتیازی را حفظ کرده؛ 18-14 به سود برزیل.
* با افزایش اختلاف آلکنو درخواست وقت استراحت کرد.
* در ادامه ایران با استفاده از توپ های برگشتی اختلاف را به عدد یک رساند؛ 10-9.
* با دو اسپک متوالی که صالحی از دست داد، نتیجه 14-10 به سود برزیل شد.
* سرویس های ایران یکی پس از دیگری از دست می رود.
* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16-12 به سود برزیل رقم خورد.
* موسوی هم سرویس خود را به بیرون زد و ویدیوچک ایران هم ثمری نداشت.
* برزیل همچنان برتری 4 امتیازی را حفظ کرده؛ 18-14 به سود برزیل.
* با حرکت زیرکانه فرناندو اختلاف امتیاز به عدد 5 رسید؛ 20-15 به سود برزیل.
* با دفاع خوب موسوی ایران فاصله را به سه امتیاز رساند.
* اسفندیار بازهم به جای مجرد برای زدن سرویس وارد زمین شد.
* برزیل با استفاده از اشتباهات در زمین ایران برتری خود را حفظ کرده؛ 22-19.
* ست سوم با حساب 25-19 به سود برزیل به پایان رسید.

ست چهارم:
* آلکنو در اقدامی جالب در ابتدای ست چهارم ترکیب تیمش را تغییر داد. کریمی، عابدینی و سعادت به جای معروف، مجرد و کاظمی وارد زمین شدند. 
*  دو تیم تا امتیاز 3 برابر پیش رفتند.
* سیدمحمد موسوی دفاع شد تا برزیل 5-3 پیش بیفتد.
* ضربه اشتباه کریمی که بیرون رفت اختلاف را به عدد سه رساند.
* لئال یک امتیاز سرویس از ساعد آرمان صالحی گرفت.
* وقت استراحت فنی اول با حساب 8-4 به سود برزیل رقم خورد.
* ویدیوچک نشان داد توپ به زمین برخورد کرده و ایران به امتیاز 5 رسید.
* سرویس خوب عبادی پور با اسپک او در ادامه همراه شد تا اختلاف به عدد 2 برسد.
* مائوریسیو سوزا، عابدینی را هم دفاع کرد تا برتری همچنان برای برزیل باشد؛ 12-8 به سود برزیل.
* بعد از اینکه اختلاف به 5 رسید، امیرحسین اسفندیار به جای صالحی وارد زمین شد.
* اسفندیار هم به محض ورود توپ را به بیرون زد تا آلکنو مجبور به گرفتن وقت استراحت شود.
* این وقفه هم باعث نشد تا ایران به امتیاز برسد و لوکارلی یک امتیاز سرویس گرفت.
* روند امتیازگیری برزیل همچنان ادامه دارد؛ 16-8 به سود برزیل.
* بالاخره بردیا سعادت توانست امتیاز 9 را برای ایران به ارمغان بیاورد.
* اسفندیار بعد از گرفتن اولین امتیاز خود با اسپک، یک امتیاز سرویس هم گرفت.
* با ادامه سرویس های خوب اسفندیار، ایران دو امتیاز دیگر هم گرفت تا اختلاف را به عدد 4 برساند.
* بالاخره برونو رزنده، پاسور اصلی برزیل وارد زمین شد.
* بردیا سعادت پنجمین امتیاز متوالی را برای ایران کسب کرد تا اختلاف کمتر شود.
* سرمربی برزیل مجبور به گرفتن وقت استراحت شد.
* با این وقفه هم ایران متوقف نشد و سعادت ایران را به امتیاز 16 رساند.
* سرمربی برزیل، خیلی زود رزنده را از زمین بیرون کشید.
* بالاخره با سرویسی که اسفندیار به بیرون زد، برزیل به امتیاز 19 رسید.
* اسپک بازیکن برزیل به بیرون رفت و ویدیوچک هم فایده ای نداشت تا اختلاف به عدد یک امتیاز برسد.
* با سه امتیاز متوالی که برزیل با اسپک و دفاع گرفت، خودش را به برتری در ست چهارم نزدیک کرد.
* آلکنو با ثبت نتیجه 23-19 به سود برزیل درخواست تایم اوت کرد.
* در نهایت ست چهارم با حساب 25-21 به سود برزیل به پایان رسید.

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: ایران برزیل وقت استراحت فنی دوم وقت استراحت گرفت اختلاف را به عدد یک امتیاز سرویس برزیل به امتیاز استفاده از توپ امتیاز متوالی بیرون زد برای ایران سرمربی برزیل سود برزیل وارد زمین شد بردیا سعادت وقفه هم ثبت نتیجه 2 صابر کاظمی دفاع شد سود خود سرویس خوب برزیلی ها تا اختلاف عبادی پور پیش افتاد سه امتیاز دو امتیاز ایران هم ست چهارم بار دیگر سرویس ها روی تور ست دوم ست سوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۵۷۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

ثبت نام واکسیناسیون برای گروه سنی جدید +جزئیات

تحولات بازار مسکن تهران در تير 1400

یارانه معیشتی مرداد فردا واریز می‌شود

ارزش سهام عدالت من (۹ مردادماه)

شهادت سرباز ده هشتادی با ضربات چاقوی یک شرور + عکس

خبر بعدی:

کاپیتان به ستاره پرسپولیس نرسید!

کاپیتان پرسپولیس به رکورد ویژه ستاره اسبق سرخ ها نرسید.

به گزارش برنا؛ امیدعالیشاه که در این فصل نمایش ویژه ای را با پیراهن پرسپولیس از خود نشان داد این شانس را داشت تا به رکورد جواد کاظمیان برسد اما در این زمینه یک پاس گل کم آورد.

کاپیتان شماره 2 سرخ ها تا به امروز در لیگ 23 پاس گل را برای خود به ثبت رسانده و برای رسیدن به جواد کاظمیان که بهترین گلساز تاریخ پرسپولیس در  لیگ برتر محسوب می شود یک پاس گل کم داشت اما در بازی برابر پیکان او با وجود نمایش خوب در ترکیب پرسپولیس پاسور سرخ ها در این دیدار لقب نگرفت تا فعلا از رسیدن به رکورد ستاره سال های گذشته پرسپولیس باز بماند.

دیگر خبرها

 • اتحادیه اروپا برای طالبان شرط گذاشت
 • هشدار سیدمحمد خاتمی درباره هزینه‌های سنگین طرح ضداینترنت مجلس
 • ناهار مشترک پرسپولیسی‌ها با چاشنی استراحت/ مدافع پرسپولیس با هم‌تیمی‌های خود خداحافظی کرد
 • ناهار مشترک پرسپولیسی ها با چاشنی استراحت و خداحافظی
 • زور جهاد کشاورزی سیستان به سوسک‌های خرطومی نمی‌رسد
 • نظر سیدمحمد خاتمی درباره طرح اینترنتی مجلس
 • نظر سیدمحمدخاتمی درباره طرح اینترنتی مجلس
 • ۶ استراتژی کارآمد برای باانگیزه ماندن در دوران کرونا
 • اشک‌های بازیکن سایپا بند نمی‌آید (عکس)
 • استراحت یک‌ روزه قلعه‌ نویی برای بازیکنان گل‌ گهر
 • واکنش سید محمدخاتمی به طرح صیانت از فضای مجازی
 • تعطیلات دو هفته ای پرسپولیسی ها
 • استراحت یک‌ روزه قلعه‌نویی برای بازیکنان گل‌گهر
 • نظر سیدمحمدخاتمی درباره طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی»
 • انتقاد سید محمد خاتمی از طرح ضد اینترنت: این طرح با روح قانون اساسی مغایر است/ حاصل آن نارضایتی مردم و خلل بیشتر در زندگی تحت فشار آنان است
 • آقای قالیباف! لطفا زور مبارک را در هیات رئیسه مجلس تحت امر خودتان خرج بفرمایید
 • هشدار سیدمحمد خاتمی درباره هزینه های سنگین طرح ضداینترنت مجلس
 • استراحت طولانی مدت برای پرسپولیس
 • استراحت طولانی مدت پرسپولیس برای شروع دوباره
دیگران می‌خوانند: