آفتاب‌‌نیوز :

انتظار برای دریافتِ حق، شاید معقول و عادلانه به نظر بیاید اما انتظار برای دریافتِ «کمتر از حق» دیگر چندان معقول نیست؛ درحالیکه نه ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومانی فعلی و نه همه قول و قرارهایی که با کانون‌های بازنشستگان برای رساندن کف مستمری کارگران بازنشسته به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گذاشته‌اند، با «قانون» و «الزامات قانونی» سازگاری ندارد، بازنشستگان بازهم باید یک ماه دیگر تا پایان مرداد صبر کنند که شاید (فقط شاید) دریافتی ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومانی آنها با اجرای دو وعده‌ی کلی و بدون شرح جزئیات و نقشه راه – یعنی افزایش مزایای مزدی از قبیل حق مسکن و بن خواربار و اجرای همسان‌سازی- چند صد هزار تومان افزایش پیدا کند.

انتظار برای کمتر از حق، روایت این روزهای بازنشستگان کارگری است که افزایش ناچیزِ چند صد هزار تومانی حقوق ماهانه‌شان، هنوز درگیر ابهامات بسیاری است و فرمول‌های مشخصی برای این افزایش که قرار است در مرداد ماه اجرایی شود، اعلام نشده است.

هجدهم تیرماه، وزیر کار از وعده پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و اعضای کانون‌های بازنشستگان اعلام کردند که قرار است ۱۳ هزار میلیارد تومان از این اعتبار برای همسان‌سازی و ۳ هزار میلیارد برای افزایش مزایای مزدی بازنشستگان مصرف شود.

جای خالی برنامه و نقشه‌ی راهِ همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی

مساله اینجاست که به هیچ وجه مشخص نیست وقتی برای اجرای حداقلی یک همسان‌سازیِ متناسب و عادلانه بسیار بیش از این ارقام نیاز است، چگونه و طبق چه فرمول و نقشه راهی قرار است با ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار، همسان‌سازی برای حداقل ۳.۵ میلیون نفر بازنشسته اجرایی شود و اگر اجرایی شود، چند صد هزار تومان به حقوق هر بازنشسته اضافه خواهد شد؛ مساله دیگر مکانیسم و نحوه افزایش مزایای مزدی بازنشستگان است؛ مزایایی که در حال حاضر به زحمت به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، با چه فرمولی و تا چه میزان افزایش خواهد یافت و از آن مهم‌تر وقتی که دریافتی بازنشستگان کشوری بدون اجرای همسان‌سازی و بدون توجه به مزایا یا مولفه‌های تفاوت تطبیق، از همان ماه ابتدای سال یعنی فرودین به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است، چرا برای بازنشستگان تامین اجتماعی باید با اجرای همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی به صورتِ توامان، پایه حقوق به این کف حداقلی رسانده شود (البته اگر رسانده شود)؟! این تمایزگذاری عامدانه میان بازنشستگان، چرا در دستور کار قرار گرفته است و چرا ابتدا با افزایش مزایای مزدی، پایه حقوق بازنشستگان کارگری را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌رسانند و بعد نمی‌روند سراغ همسان‌سازی، دقیقاً مانند رویه‌ای که مستمری بازنشستگان سایر صندوق‌ها دارد؟!

عدم افزایش عادلانه، قانونی و نظام‌مندِ «پایه مستمری» متعاقبِ افزایش ناعادلانه و غیرقانونیِ «پایه حقوق» به گفته کاظم فرج‌اللهی (فعال صنفی مستقل کارگران و بازنشستگان) فقط با هدفِ «فقیرترسازی طبقه کارگر» صورت گرفته است؛ یعنی می‌توان ادعا کرد مقررات‌زدایی از مقوله‌ی دستمزد به ارزان‌سازی طبقه‌ی کارگر و فقیرترسازی کارگران شاغل و بازنشسته انجامیده است.

وعده درمانی برای به حاشیه راندنِ اهمیتِ پایه مستمری

در چنین شرایطی است که با مقامات و مسئولان امر از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گرفته تا اعضای هیات دولت، با لطایف‌الحیل و از طریق ترفندِ «وعده درمانی»، اهمیت اساسیِ «پایه مستمری» را به حاشیه رانده‌اند و ادعا کرده‌اند که فرقی نمی‌کند چه با افزایش مزایای مزدی و همسان‌سازی، دریافتی بازنشسته به ۲ میلیون و ۸۰۰ برسد و چه با افزایش پایه مستمری. این درحالیست که تنها مولفه‌ای که مشمول افزایش سالیانه می‌شود و در آینده قرار است با اعمال ضریب در نظر گرفته شده، افزایش یابد، همین پایه مستمری است؛ مزایای مزدی مانند حق مسکن یا بن خواربار ممکن است برای سالهای متوالی ثابت بمانند و بودجه همسان‌سازی، در صورت تحقق مدام در سال‌های بعد، در بهترین حالت لایتغیر باقی می‌ماند و زیاد نخواهد شد.

با این اوصاف، صرفنظر از ابهامات بسیار در سازوکارها و مکانیسم افزایش مزایای مزدی و اجرای همسان‌سازی، یک واقعیت مسلم وجود دارد: حتی اگر با این ترفندهای ناکارآمد و غیرپایدار، دریافتی کارگران بازنشسته را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانند، بازهم «حق قانونی بازنشستگان» ادا نشده است؛ چراکه مقررات‌زدایی در تعیین مستمری بازنشستگان، در سطحی فراتر و بالاتر در جریان است و با رسیدن دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (آنهم در نیمه دوم سال) از بین نمی‌رود.

مقررات‌زدایی در چند سطح!

مقررات مربوط به تعیین مستمری بازنشستگان را در چند سطح‌ و دسته‌ می‌توان بررسی کرد؛ ابتدا بالادستی‌ترین قانون مزدی کشور یعنی ماده ۴۱ قانون کار مطرح است که امسال در تعیین مزد و مستمری به هیچ‌وجه رعایت نشده است حتی می‌توان ادعا کرد سطح رعایت آن، حداقل به نسبت چند سال اخیر به شدت نزول کرده است.

ماده ۴۱ قانون کار دو معیار الزام‌آور برای تعیین دستمزد در نظر گرفته که افزایش ۲۶ درصدی حداقل مستمری و دریافتی ۲ میلیون و ۸۰ هزارتومانی مستمری‌بگیران حداقلی، نه با تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی اسفندماه همخوانی دارد و نه قادر به پوشش سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانیِ مصوب کمیته دستمزد است. حتی اگر حداقل مستمری با هزار ترفند به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، بازهم این ناهمخوانی و عدول از قانون پابرجاست و تغییر نخواهد کرد.

اگر در سطحی پایین‌تر، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را که تاکید دارد افزایش مستمری بازنشستگان باید به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی باشد، مبنا قراردهیم، بازهم درمی‌‌یابیم که افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌ها که دریافتی بازنشستگان را حدود ۳۰۰ هزار تومان زیاد کرده، تناسبی با افزایش حداقلی هزینه‌های زندگی در سال ۹۸ ندارد. براساس گفتمان مزدی شورایعالی کار، افزایش هزینه‌های زندگی در طول یکسال، برابر با تفاضل ریالی نرخ دو سبد معیشت مربوط به دو سال متوالی است؛ بنابراین برای اینکه بدانیم حداقل افزایش هزینه‌های زندگی در سال ۹۸ چقدر بوده باید سبد محاسبه شده در اسفند ۹۷ را از سبد محاسبه شده در اسفند ۹۸ کسر کنیم که حاصل آن می‌شود یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان. بنابراین اگر قرار بود براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به دریافتی کارگران بازنشسته از طریق ارتقای پایه مستمری افزوده می‌شد نه فقط ۳۰۰ هزار تومان!

با این حساب، نه مصوبه اسفندماه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر تعیین کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان، نه ماده ۴۱ قانون کار و بندهای الزام‌آور آن و نه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، هیچ‌کدام در تعیین حداقل مستمری بازنشستگان کارگری رعایت نشده است و بدون توجه به این الزامات بالادستی، حداقل مستمری با یک خوانش حداقلی، تقلیل‌یافته و نادرست از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (که تاکید دارد افزایش حداقل مستمری بازنشستگان نباید از افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد) دقیقاً برابر با افزایش حداقل دستمزد کارگری مصوب شورایعالی کار یعنی ۲۶ درصد افزایش یافته است.

انتظار برای چراغ جادو!

در این شرایط که مقررات‌زدایی در تعیین مستمری بازنشستگان در بالاترین سطح اتفاق افتاده است، سازمان تامین اجتماعی انتظار دارد بازنشستگان تا پایان مردادماه منتظر بمانند تا ببینند چه چیزی از چراغ جادو بیرون خواهد آمد! آیا با اجرای همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی که هنوز هیچ فرمول مشخصی برای آن ارائه نشده، هفتصد و بیست هزار تومان به مستمری ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومانی اضافه خواهد شد یا بازهم هزار اما و اگر خواهند آورد و کار را به گذر زمان موکول می‌کنند؟!

پنج ماه انتظار برای چند صد هزار تومان ناقابل، چندان عادلانه نیست؛ چراکه بدون تردید انتظار برای خیلی کمتر از حق واقعی، آنهم در این شرایط کرونایی کشور، سزاوار بازنشستگانی نیست که سی سال تمام برای صنعت و سازندگی این مرز و بوم با تمامِ دل و جان جنگیده‌اند و بسیار عرق ریخته‌اند!

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش هزینه های زندگی قانون تامین اجتماعی افزایش مزایای مزدی بازنشستگان کارگری مستمری بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰ هزار چند صد هزار تومان اجرای همسان سازی حداقل مستمری هزار تومان مقررات زدایی افزایش حداقل هزار میلیارد همسان سازی پایه مستمری هزار تومانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت aftabnews.ir بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۸۶۱۳۴۴۵ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تجاوز جوان افغان به دختر ۱۱ ساله پس از آزادی

بازگشت مجری دهه شصت به شبکه دو سیما

افشای جزئیات تازه از املاک نجومی شهرداری قالیباف؛ چگونه یک پرونده فساد «سر به نیست» شد؟

واکنش علی مطهری به سخنان عجیب نماینده شازند درباره مسلمانان چین

بیماری، دلیل کم کاری این روزهای «حدیث فولادوند»/ عکس

خبر بعدی:

شرکتهای صندوق ذخیره فرهنگیان وارد بورس می شوند؟

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در واکنش به بورسی شدن شرکتهای صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: فرهنگیان، نیاز به قیم ندارند. دستگاه‌های حاکمیتی که دغدغه این قشر را دارند، کمک کنند تا فرهنگیان خودشان برای نظارت و حتی مدیریت بر اموالشان دستشان بازتر باشد و هر مطالبه‌ای که دارند، از ارزش افزوده گرفته تا بورسی شدن و غیره را خودشان نظارت و پی‌گیری کنند

مهدی نیکدل در این باره گفت: من و همکارانم در هیات مدیره و مجموعه مدیریتی صندوق به سرانجام رساندن بحث ارزش افزوده را یکی از رسالت های اصلی خود در دوره‌ی مسئولیتی که در این موسسه حضور داریم، تعریف کرده ایم و برای این منظور اقداماتی را انجام داده‌ایم.


وی با اشاره به جلسه ای که چندی پیش با حدود ۸۰ نفر از منتخبین فرهنگی استان‌ها در محل صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار شده بود، گفت: در آن جلسه موضوع ارزش افزوده به قوت مطرح شد و مسائل و مشکلات به انجام رساندن آن نیز صادقانه و صریح در میان گذاشته شدند و بنده قول پی‌گیری آن را دادم و به آن عهد پایبندم.


نیکدل با اشاره به مکاتبات خود با وزارت آموزش و پرورش در سالهای گذشته پیرامون بحث ارزش افزوده و در این که در این مکاتبات بر ضرورت استفاده از آخرین تلاش های علمی و تجربه شده در جهان و استفاده از صاحب نظران اقتصادی تاکید شده بود، اظهار کرد: ما در صندوق راسا نیز کارگروه علمی و تخصصی به مسئولیت یکی از معاونان موسسه برای این موضوع تعیین کرده‌ایم که در جلسه اخیر شورای معاونین صندوق مفصلا درباره آن بحث و گفت‌وگو شد و از نظرات تخصصی سایر سرمایه‌های علمی و تجربی حاضر در موسسه برای رسیدن به فرمولی در این باره مشورت گرفته شد. لذا اطمینان می‌دهیم که هر آنچه سهم و حق اعضا از گذشته تاکنون است را به عنوان صاحبان اصلی صندوق به آن ها برسانیم.


مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: یکی از راه های تعیین ارزش افزوده و دارایی های صندوق که در واقع دارایی خود اعضاست، بورسی کردن شرکت های تابعه است. این اقدام، علاوه بر تعیین ارزش دارایی ها، موجب شفافیت و کاهش زمینه های فساد و تخلف و افزایش دارایی و سود اعضا خواهد شد و بر انجام این اقدام کاملا راسخیم.


وی با اشاره به اینکه در این فرایند، سهام ترجیحی برای اعضاء در نظر گرفته می شود، راجع به واگذاری همه سهام این شرکت ها به اعضاء گفت: بنده از عوام‌فریبی بیزارم و صداقت را تنها راه درست و سعادت‌بخش در تعامل با همه  ذینفعان می‌دانم، هر قدر که این صداقت موجب طولانی شدن گفت‌وگوها و حتی بحث شود. واقعیت این است که این کار به دلیل اینکه اعضای صندوق همواره ثابت نیستند و در واقع نهادی بین نسلی است، عده ای در گذشته تسویه کرده اند، عده ای در آینده تسویه می کنند و عده ای دیگر به اعضای صندوق افزوده خواهند شد، به این سادگی که برخی تصور می‌کنند، امکان پذیر نیست. چرا وعده‌ی غیر کارشناسی بدهیم که برای جلب رضایت پوپولیستی برخی عزیزان که شریف‌ترین قشر جامعه‌اند متوسل به فریب شویم؟ خیر، شیوه کاری بنده این نیست و خوشحالم که با قشری حرف می‌زنم که آگاهند و اسیر نقش‌بازی نمی‌شوند.


وی افزود: بنده دغدغه فرهنگیان و مطالبه آنها را کاملا درک می‌کنم و با آنها همدلم. هر آنچه در صندوق و شرکت‌های تابعه و متعلق به صندوق است، از آن اعضاست. لذا، تمام ارزش شرکت های تابعه که به بورس بروند عملا متعلق به اعضا است، نه کس دیگر. مهم آن است که ارزش واقعی هر شرکت تعیین شود و نیز راه برای ادامه فعالیت های توسعه ای صندوق و افزایش سود آوری آن در آینده باز بماند.


نیکدل گفت: اشتباه بزرگی است که حالا وقتی می بینیم صندوق برخلاف همه پیش‌بینی‌ها و موانعی که برای آن ایجاد شد، به سودآوری بالایی رسیده، چشم برآینده پرسودتر ببندیم و هرآنچه دارایی فعلی صندوق است را تقسیم کنیم. فرهنگیان مراقب باشند که به جای مار، برای آنها نقش مار نکشند. هرچند این قشر خودش آموزگار و آگاه است و کسی نمی‌تواند این نقش‌ فریبنده را برای آنها بازی کند.


نیکدل ادامه داد : بارها توضیح داده‌ایم که خود صندوق امکان سهامی شدن ندارد و این امر با ماهیت حقوقی این موسسه ناسازگار است. به نفع فرهنگیان نیز سهامی شدن صندوق نخواهد بود، اما بر بورسی شدن شرکت های تابعه تاکید داریم و این به سود فرهنگیان است.


وی افزود : بنده به عنوان خدمت‌گزار کوچک فرهنگیان عرض می کنم مهم ترین دغدغه برای اعضای صندوق این باشد که صندوق ذخیره فرهنگیان جیب معلم هاست و نه جیب دولت و یا هر نهاد دیگری. اگر کسی اجازه می‌دهد که اختیار جیب خودش را به غیر یا هر نهاد دولتی و عمومی واگذار کند، این تصمیم را برای جیب معلمان هم پیشنهاد دهد. اکیدا به فرهنگیان عضو صندوق پیشنهاد می‌کنم از این منظری که عرض کردم مراقب اموالشان باشند و اجازه ندهند که این نهاد دولتی شود وگرنه دیگر صاحب مالشان نخواهند بود.


نیکدل گفت: هر اقدامی که به عناوینی ظاهرا زیبا بخواهد حق و سهم و جیب معلم را دولتی و در واقع جیب نهادهای دولتی و عمومی کند، در واقع دست در جیب معلمان کرده است. اگر راست می‌گویند، کمک کنند نظارت و مشارکت فرهنگیان بر عملکرد صندوق افزایش پیدا کند.


مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: فرهنگیان، نیاز به قیم ندارند. دستگاه‌های حاکمیتی که دغدغه این قشر را دارند، کمک کنند تا فرهنگیان خودشان برای نظارت و حتی مدیریت بر اموالشان دستشان بازتر باشد و هر مطالبه‌ای که دارند، از ارزش افزوده گرفته تا بورسی شدن و غیره را خودشان نظارت و پی‌گیری کنند و در جریان ریز فرایندها قرار گیرند. هیچ کس دلسوزتر از معلمان برای خود معلمان نیست و کسی هم دنبال دایه عزیزتر از مادر برای فرهنگیان نباشد. هیچ کسی منتی بر سر معلمان ندارد. آنها آنقدر بالغ و آگاه هستند که خودشان بالای سر اموال خودشان باشند و بر نحوه مدیریت این نهاد اقتصادی نظارت کنند.


وی افزود: بنده با سال‌های طولانی عمر مدیریتی و خدمت به فرهنگیان عزیز عرض می‌کنم، خدمت‌گزارانشان در مدیریت صندوق را مورد بمباران پرسشگری قرار دهند، فرایندهایی که نظارت آنها بر صندوق را تقویت کند را دنبال کنند، اما اجازه ندهند که با عناوین فریبنده و زیبا، دست هیچ کس، حتی دولت، هر دولتی که باشد، در جیبشان باشد. اگرچه صادقانه باید عرض کنم دولت فعلی با همه مشکلات فراوانی که دولت داشته و با پی‌گیری آقای دکتر حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، تا جای ممکن به صندوق کمک کرده‌ و تلاش شده تا تعهدات نه فقط خود که تعهدات ذکر نشده در برنامه پنجم را که واقعا حق معلمان بوده اما نسبت به آن غفلت شده بود، ادا کند و انشالله این روند تا پرداخت تمام سهم اعضا ادامه یابد.


بنا بر اعلام روابط عمومی صندوق ذخیره فرهنگیان، وی با تاکید بر تهیه دستور العمل چگونگی واگذاری بخشی از سهام شرکت های در شرف ورود به بورس به فرهنگیان عضو و نیز نهایی شدن دستور العمل های سهام ترجیحی برای اعضاء گفت: ما خود را مدافع منافع هیچ کس و هیچ نهادی به جزء اعضای صندوق نمی‌دانیم. دینی هم به هیچ کس به جزء اعضاء نداریم. از هر گونه نظارت خود اعضاء و معلمان بر صندوق شدیداً حمایت می کنیم و حاضریم تا زمانی که در این صندوق خدمت می‌کنیم، به این هدف کمک کنیم.

/ایسنا 

دیگر خبرها

 • مدیران کدام دستگاه‌ها سال ۹۷ حقوق نجومی گرفتند+سند
 • جزئیات اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده/ نحوه محاسبه افزایش حقوق
 • بورسی کردن شرکت‌های تابع صندوق ذخیره فرهنگیان برای تعیین ارزش افزوده
 • خبر خوش برای بازنشستگان جویای وام
 • پیگیری موضوع ارزش افزوده در صندوق ذخیره فرهنگیان
 • توضیحات وزیر کار درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
 • مدیران کدام دستگاه‌ها حقوق نجومی گرفتند؟
 • همسان ‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌ های بعد هم اجرا می‌ شود
 • افزایش کمک هزینه معیشت و مسکن مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
 • مدیران کدام دستگاه‌ها سال ۹۷ حقوق نجومی گرفتند +سند
 • مدیران کدام دستگاه‌ها در سال 97 حقوق نجومی گرفتند+سند
 • افزایش اعتبار تسهیلات پرداختی به بازنشستگان در سال جاری
 • آیا همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال های بعد هم اجرا می شود؟
 • همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های بعد هم اجرا می‌شود
 • مبنای افزایش حقوق بازنشستگان
 • ۲۲ میلیارد تومان از محل مالیات ارزش افزوده استان کرمان به حساب محیط زیست واریز شد
 • مبنای افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟
 • همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال‌های بعد هم اجرا می‌شود؟
 • همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال های بعد هم اجرا می شود